+972 52 4848062 תמיכת לקוחות כניסת לקוחות

תנאי שימוש

בעלות על האתר; הסכמה לתנאים
תנאים ותנאי שימוש אלה (” תנאי השימוש “) חלים על אתר האינטרנט של Mood Media הממוקם בכתובת moodmedia.com , ועל כל תת-הדומיינים הקשורים ל-moodmedia.com (יחד, ” האתר “). האתר נמצא בבעלות, בניהול משותפת ובשליטה משותפת על ידי Mood Media Corporation / Mood Media Group, חברות הבנות והסניפים שלה ברחבי העולם (ביחד, ” Mood Media ” או ” החברה “; המכונה גם ” אנחנו ” או ” אנחנו “). . החברות הבנות והשותפים של Mood Media רשומים בסעיף “ישויות Mood Media” בסוף מדיניות הפרטיות של האתר.

Mood Media מספקת אתר זה, לרבות כל המידע, הכלים והשירותים הזמינים מאתר זה (המכונה ביחד “שירותים “), אליך (ה”משתמש “, המכונה גם “מבקר באתר “), מותנה בהסכמתך ושמירה על כל התנאים, התנאים, המדיניות וההודעות הנזכרות או שאליהם מתייחסים כאן, המהווים מכשיר חוזי אחד. בשימוש באתר, אתה מסכים להיות מחויב חוזית לתנאי השימוש כפי שהם מצוינים בעת השימוש שלך באתר. על ידי גישה ושימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את גיל ההסכמה התקף על פי החוק החל.

אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, נא אל תשתמש באתר זה.

Mood Media שומרת לעצמה במפורש את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי על ידי הכללת שינוי ו/או שינוי כאמור בתנאי שימוש אלה, יחד עם הודעה על תאריך התוקף של תנאי השימוש שהשתנו כאמור. אם תמשיך להשתמש באתר לאחר פרסום תנאי שימוש שהשתנו כאמור, ייחשב הדבר כמצביע על הסכמתך הבלתי חוזרת לתנאי השימוש שהשתנו כאמור. בהתאם לכך, אם בכל עת אינך מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש כלשהם שהשתנו, אנא הפסק את הגישה או השימוש שלך באתר.

נוהלי פרטיות הנתונים שלנו
למידע מקיף על האופן שבו Mood Media אוספת, מעבדת ומשתמשת במידע האישי שלך, אנא עיין במדיניות הפרטיות של האתר. אתה מבין שדרך השימוש שלך באתר ובשירותים אתה מסכים לאיסוף ולשימוש במידע שאתה מספק לנו, לרבות עיבוד הנתונים האישיים שלך במסגרת תנאי מדיניות הפרטיות של האתר ומדיניות העוגיות שלנו.

דיוק ושלמות המידע
בעוד אנו עושים כמיטב יכולתנו לשמור על הנתונים באתר זה מדויקים ועדכניים, מידע זה מסופק ללא אחריות כלפינו, כמידע כללי למבקרים באתר בלבד. אין להסתמך עליו או להשתמש בו כבסיס לקבלת החלטות מבלי לאמת את המידע המסופק באתר זה עם מקורות מידע רשמיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התוכן של אתר זה בכל עת, אך אין לנו מחויבות לעדכן מידע כלשהו באתר. אתה מסכים שבאחריותך לעקוב אחר שינויים באתר אם זה מעניין אותך.

החברה או החברות המסונפות לה, החברות הבנות והספקים שלה אינם אחראים לכל מידע לא מדויק הכלול באתר או נגזר ממנו. אין להסתמך או להשתמש במידע הכלול באתר או שנגזר ממנו לצורך קבלת החלטות עסקיות או אישיות; לכן, אין לפרש אותו כמקור לייעוץ פיננסי, מס, משפטי, חשבונאי, כלכלי, עסקי או מקצועי אחר. בפרט, ללא הגבלה, אין להשתמש במידע הכלול באתר או שנגזר ממנו בנוגע לשימוש במוזיקה או במדיה כדי לחשב או לערער על תשלומי תמלוגים ששולמו או ישולמו מהחברה אליך או לצד שלישי כלשהו.

תוכן האתר
האתר מכיל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחומר ומידע קנייני אחר (יחד, ” תוכן “, ” חומר “), לרבות, אך לא רק טקסט, תמונות, גרפיקה, וידאו, סמלי לוגו, סמלים, תוכנות, ממשקים, מוזיקה ו/ או צליל המוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים החלים אחרים. החומר (המופיע להלן לפי קטגוריות, כדוגמה) הוא בבעלות או ברישיון לחברה או לחברות הקשורות לה או לספקים שלה, או שהוא רכושו של בעליו. שימוש לא מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרים, חוקים מסחריים וחוקים אחרים.

(א) תוכן מדיה Mood: המידע והחומרים באתר זה, לרבות, ללא הגבלה, הוויזואליה של האתר, הטקסטים, העיצוב, הממשק, האודיו, המוזיקה, הסרטונים, התמונות, הגרפיקה, התכונות האינטראקטיביות, מסמכים לבנים, הודעות לעיתונות, תיאורי מוצרים, קוד תוכנה, סקריפטים , נתונים ותכנים אחרים הזמינים באתר או שהם הבסיס של האתר, למעט תוכן צד שלישי, הם היצירות המוגנות בזכויות יוצרים של Mood Media, ו-Mood Media שומרת במפורש על כל הבעלות והעניין בתוכן ובתוכן Mood Media, לרבות, ללא הגבלה, כל זכויות הקניין הרוחני בה ועליהן. למעט המותר במפורש בתנאי שימוש אלה, כל שימוש בתוכן המדיה של Mood יפר את תנאי השימוש הללו ועלול להפר זכויות יוצרים ו/או חוקים חלים אחרים.

(ב) תוכן צד שלישי : בנוסף לתוכן המדיה של Mood, האתר עשוי להכיל אלמנטים המסופקים ל-Mood Media על ידי צדדים שלישיים או מפורסמים באתר על ידי צדדים שלישיים (ביחד, ” תוכן צד שלישי “). תוכן צד שלישי הוא היצירה המוגנת בזכויות יוצרים של בעליו, אשר שומר במפורש על כל הבעלות והעניין בתוכן של צד שלישי ובעל תוכן צד שלישי, לרבות, ללא הגבלה, כל זכויות הקניין הרוחני בו ועליו. בנוסף להיותו כפוף לתנאי שימוש אלה, תוכן של צד שלישי עשוי להיות כפוף גם לתנאי שימוש שונים ו/או נוספים ו/או מדיניות פרטיות של צדדים שלישיים אלו אשר על המשתמש לעמוד בהם. אנא צור קשר עם הצד השלישי המתאים לקבלת מידע נוסף לגבי כל תנאי שימוש שונים ו/או נוספים כאלה החלים על תוכן צד שלישי.

(ג) רישיון תוכן אתר מוגבל: Mood Media מעניקה לך את הזכות המוגבלת, הניתנת לביטול, בלתי ניתנת להעברה, לא בלעדית להשתמש בתוכן המדיה של Mood ובתוכן של צד שלישי (ביחד, “תוכן האתר “) על ידי הצגת תוכן האתר במחשב שלך מהאתר המכיל את תוכן האתר, לרבות כל הפעולות הנחוצות הקשורות, בתנאים ש: (i) פעילות כזו היא אך ורק לשימושך האישי או לא מסחרי אחר, (ii) אינך משנה או מכין עבודות נגזרות מתוכן האתר, (iii) אינך מטשטש, משנה או מסיר כל הודעה על זכויות יוצרים המפורטות בדפי האתר או בתוכן האתר, (iv) אינך יכול לשכפל, להפיץ מחדש או להציג בפומבי כל אחד מתוכן האתר ו (v) אינך מעתיק כל תוכן אתר לכל מדיה אחרת או פורמט אחסון אחר. אין שימוש אחר בתוכן האתר מורשה. למעט כפי שצוין לעיל, שום דבר הכלול במסמך זה לא יתפרש כמקנה במשתמע, או בדרך אחרת, כל רישיון או זכות על פי כל פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים או זכות אחרת על כל זכות קניין רוחני של Mood Media או כל צד שלישי.

(ד) סימנים מסחריים : הלוגו של Mood Media וכל שמות המוצרים של Mood Media הם סימני מסחר ושירותים של Mood Media (יחד ” סימנים מסחריים של Mood Media “). סמלי לוגו ושמות מוצרים של צד שלישי הם סימנים מסחריים וסימני שירות של צדדים שלישיים (ביחד ” סימנים מסחריים של צד שלישי “). שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כהענקת רישיון או זכות שימוש בסימני המסחר של Mood Media או בסימני המסחר של צד שלישי ללא הסכמה מראש ובכתב של Mood Media או, לפי העניין, הסכמת המחזיק הרלוונטי בסימני המסחר של צד שלישי.

(ה) מעקב אחר תוכן האתר והאתר: Mood Media שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מתחייבת לפקח על השימוש באתר או בכל תוכן האתר, ולחקור ולנקוט בצעדים משפטיים מתאימים נגד כל גורם שמשתמש באתר או בכל תוכן האתר תוך הפרה של תנאי שימוש אלה. , או החוק החל, לרבות על ידי הגבלת או איסור גישה למשתמשים שאינם מצייתים לתנאי שימוש אלה. Mood Media שומרת לעצמה את הזכות לקבל, לדחות או לשנות כל תוכן אתר, אך אינה נושאת באחריות לקבל, לדחות, לשנות או לאי-שינוי של תוכן אתר כלשהו.

(ו) הפרת זכויות יוצרים : כתנאי לזכותך להשתמש באתר ולכל תוכן אתר, אתה מסכים לכבד את זכויות הקניין הרוחני של Mood Media ושל אחרים. Mood Media שומרת לעצמה את כל הזכויות לדרוש פיצויים ועמלות הקשורות לכל הפרה ו/או הונאה.

השימוש שלך באתר
(א) שימוש באתר : ניתן לך רישיון לא בלעדי, לא ניתן להקצאה ולא ניתן להעברה להשתמש באתר רק בהתאם לתנאי שימוש אלה, דהיינו להציג את תוכן האתר במחשב שלך, לרבות כל הקשור הנחוץ פעולות, כפי שהובחן לעיל. רישיון זה אינו מכירה של אף אחת מזכויות החברה. אתה רשאי לגשת ולהשתמש באתר ובכל תוכן האתר רק למטרות חוקיות ורק בהתאם לתנאי שימוש אלה ולכל החוקים החלים. אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת למדיניות הפרטיות של Mood Media המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. אתה רשאי לגשת ולהציג במחשב שלך את החומר הכלול באתר לשימושך האישי והלא מסחרי, בתנאי שלא תשנה או תמחק כל זכויות יוצרים, סימן מסחרי או הודעה קניינית אחרת המופיעה בחומר שאליו אתה ניגשים. כל שימוש אחר בתכנים באתר, לרבות אך לא רק שינוי, הפצה, שידור, העלאה, רישוי או יצירה של יצירות נגזרות מכל חומר, מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים המתקבלים מהאתר, אסור במפורש. . אם אתה מפר אחד מתנאי שימוש אלה, רישיון השימוש שלך באתר זה יסתיים אוטומטית ועליך להפסיק לאלתר את השימוש בחומר. Mood Media או מעניקי הרישיונות או ספקי התוכן שלה שומרים בעלות מלאה ומלאה על החומר המסופק באתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הנלוות, ומספקים לך חומר זה ברישיון שניתן לביטול בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של Mood Media. Mood Media אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השימוש שלך בחומרים באתר זה לא יפר זכויות של צדדים שלישיים שאינם קשורים ל-Mood Media.

(ב) זכאות : כתנאי מפורש להרשאה לגשת לאתר ולכל תוכן האתר, אתה מצהיר ומתחייב שאתה (i) יש את הכשירות המשפטית (לרבות, ללא הגבלה, גיל חוקי של הסכמה תקפה) להתקשר בחוזים לפי החוק של תחום השיפוט החל עליך, (ii) באמצעות השימוש שלך באתר אתה מסכים לאיסוף ולשימוש (כמפורט בכתובת של האתר מדיניות הפרטיות ) של המידע שאתה מספק לנו, לרבות העברת מידע כזה לגופים של Mood Media, לחברות המסונפות שלה ולחברות הבנות שלה מחוץ לאזור ה-EEA, כפי שמופיע בסעיף “ישויות Mood Media” בסוף המסמך מדיניות פרטיות .

(ג) התנהגות אסורה : אתה מסכים לא לגשת או להשתמש באתר או בתוכן אתר כלשהו כדלקמן:
(i) תוך הפרה או ניסיון הפרה של תנאי השימוש;
(ii) על ידי שימוש באתר משטחים שבהם זה לא חוקי לעשות זאת. השימוש באתר מטריטוריות כאלה נעשה על אחריותך הבלעדית, ואתה אחראי באופן בלעדי לעמידה בכל החוקים והתקנות המקומיים, לרבות הגבלות ובקרות על ייבוא תוכנות מחשב או נתונים, וכן לכל החוקים והתקנות לבקרת יצוא. . השימוש באתר בניגוד לכל חוק או תקנה החלים אסור בהחלט;
(iii) להפר או לנסות להפר את אבטחת האתר או אבטחת המערכת או הרשת של Mood Media בכל דרך שהיא. הפרות של מערכת האתר או אבטחת הרשת עלולות לגרום לאחריות אזרחית או פלילית;
(iv) להשתמש באתר בכל דרך המשפיעה על המשכיות או איכות השירות;
(v) להפצה של כל חומר המכיל או עשוי להכיל כל סוג של רכיב זדוני כגון וירוסים, סוסים טרויאנים, תוכנות ריגול וכו’, או אחר מהם שעלול להפריע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל ציוד, מערכת IT. או ציוד תקשורת; אוֹ
(vi) על ידי הפרת הזכויות של Mood Media, של צדדים שלישיים, או של החוק החל.

החברה רשאית לחקור מקרים שלדעתה כרוכים בהפרות כאלה ולערב ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בהעמדה לדין של משתמשים באתר המעורבים בהפרות כאלה. במקרה שתקבל בטעות גישה למידע השייך או מיועד לצד שלישי באמצעות האתר, אתה מסכים שלא להמציא כל עותק פיזי של מידע זה, למחוק מידע זה וליידע את החברה באופן מיידי על גישה לא מכוונת כאמור, לרבות הנסיבות. מובילים ומקיפים גישה כזו.

(ד) התחייבויות השיפוי שלך : אתה מסכים בזאת באופן בלתי הפיך לשפות, להגן ולהחזיק את Mood Media, החברות המסונפות שלה, חברות הבנות, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים שלה ללא פגיעה מכל אובדן, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין) הנובעים או קשורים אליהם (i) כל תביעה של צד שלישי הנובעת מהפרה על ידך של כל אחת מההתחייבויות, המצגים או התחייבויות שלך הכלולים בתנאי שימוש אלה, (ii) השימוש לרעה שלך באתר או בכל תוכן האתר.

(ה) נתונים מצטברים: על אף כל היפוך המפורט כאן או אחר, ל-Mood Media תהיה הזכות לאסוף ולנתח נתונים ומידע אחר הקשור לאספקה, שימוש או ביצועים של האתר ומערכות וטכנולוגיות קשורות, ולצבור נתונים ומידע כאמור. , בהתאם שלנו מדיניות Cookie .

כתבי ויתור ומגבלות אחריות
אתה מבין ומסכים שהאתר והחומר מסופקים על בסיס “כפי שהוא” ו”כפי שזמין” ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. מבלי להגביל את האמור לעיל, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, Mood Media והספקים שלה מתנערים מכל האחריות והתנאים, בין אם מפורשים או משתמעים, לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה. Mood Media אינה נותנת אחריות או מצג ומתנערת מכל אחריות ואחריות לגבי ולגבי: (ט) הדיוק, המהימנות, השלמות או העדכניות של הנתונים באתר, לרבות החומר, או של השירותים, התוכנה, הטקסט, הגרפיקה או הקישורים הכלולים באתר; (ii) כל פגיעה במערכת המחשב שלך, אובדן נתונים או פגיעה אחרת הנובעת מהגישה שלך או משימושך באתר או מכל תוכן; (iii) האם השירותים יעמדו בדרישות שלך או יהיו זמינים ללא הפרעה, מאובטח או ללא שגיאות; ו (iv) שהאתר יהיה זמין בכל זמן או מיקום מסוים, וכן (v) שכל הפגמים או השגיאות הכלולים באתר יתוקנו.

השימוש שלך באתר זה עלול לחשוף אותך לסיכונים הקשורים לשימוש בכל אתר אינטרנט. למרות שאנו עושים מאמצים סבירים לשמור על האתר מאובטח וזמין, באחריות המשתמש לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.

אתה מוזמן לגבות את הנתונים שלך באופן קבוע ולהגן כראוי על המערכת שלך באמצעות אמצעי הגנה סטנדרטיים לפחות (תוכנת אנטי וירוס, חומת אש וכו’). אתה אחראי לכל נזק למערכת המחשב שלך או אובדן נתונים כתוצאה מהורדה של כל חומר כזה. אם השימוש שלך באתר או בחומר גורם לצורך במתן שירות או החלפת ציוד או נתונים, החברה אינה אחראית לעלויות הכרוכות בשירות או החלפה כאמור.

אתה מסכים באופן ספציפי שהחברה ו/או השותפות, החברות הבנות והספקים שלה, בהתאמה, לא יהיו אחראים לגישה לא מורשית או לשינוי של השידורים או הנתונים שלך, כל חומר עזר או גורם מסויים או גורם אחר האתר. אתה מסכים באופן ספציפי שהחברה ו/או השותפות, החברות הבנות והספקים שלה בהתאמה אינן אחראיות או אחראיות לכל איום, לשון הרע, מגונה, פוגעני או בלתי חוקי של תוכן אחר או תוכן אחר של גורם אחר. . אתה מסכים באופן ספציפי שהחברה ו/או השותפות שלה, חברות הבת והספקים שלה אינם אחראים לכל תוכן שנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר על ידי צד שלישי כלשהו. בשום מקרה החברה, השותפות שלה, חברות הבת שלה, הספקים שלה ו/או צדדים שלישיים המוזכרים באתר יהיו אחראים לכל ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, (על רקע תוצאת,) , או נזקים הנובעים מאובדן נתונים או הפרעה עסקית) הנובעים בכל דרך מהביצועים, השימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר ו/או בחומר, בין אם על בסיס אחריות, חוזה, נזיקין, ובין אם הוא חוקי אחר. או שלא ניתן לצפות את הנזקים הללו או שהחברה או כל אחד מהחברות המסונפות שלה או הספקים שלה יודיעו על האפשרות של נזקים כאלה. אם אינך מרוצה מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי שימוש אלה, הסעד היחיד והבלעדי שלך הוא הפסקת השימוש באתר.

מכיוון שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים עשויים שלא לאפשר החרגה או הגבלת אחריות בכל המקרים, במדינות או תחומי שיפוט כאלה האחריות שלנו תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי החוק החל. תנאים אלה מקנים לך זכויות משפטיות ספציפיות. ייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות מתחום שיפוט אחד למשנהו.

אתרי אינטרנט ושירותים מקושרים
אתר זה עשוי להכיל קישורים ושילובים עם אתרים ושירותים של צד שלישי (” אתרים מקושרים “). אתרים מקושרים אלה מסופקים אך ורק לנוחות המבקרים באתר שלנו. אתרים מקושרים כאלה אינם בשליטתה של Mood Media, ו-Mood Media אינה אחראית ואינה מאשרת את התוכן של אתרים מקושרים אלה (או כל מוצר או שירותים אחרים הקשורים אליהם), לרבות כל מידע או חומרים הכלולים באתרים מקושרים אלה. תצטרך לעשות שיקול דעת עצמאי משלך לגבי האינטראקציה שלך עם אתרים מקושרים אלה. השימוש שלך באתרים ובשירותים כאלה יהיה כפוף לתנאים החלים על כל אתר ושירות כזה.

סמכות שיפוט ומשפט חל/יישוב סכסוכים
Mood Media מתחזקת ומפעילה אתר זה ממשרדים שונים הממוקמים באזור הכלכלי האירופי (EEA) ומחוץ ל-EEA (ראה רשימת הישויות והשותפים בסוף האתר).

למען הסר ספק, אלא אם לא ניתן לאכיפה על פי החוק החל, תנאים אלה יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקים של המדינה או המדינה החלים המפורטים להלן, למעט הוראות מחייבות לגבי התנגשויות של חוקים ועקרונות שיגרמו לחוקים. של סמכות שיפוט אחרת להחיל. כל תביעה משפטית, פעולה או הליך הנובעים או קשורים לתנאים אלה או לשירותים, יובאו בפני תחומי השיפוט המצוינים להלן, וכל צד וכל ישות מסכימים לסמכות השיפוט של בתי המשפט הללו:

אם המשתמש נמצא ב: חוק מסדיר: תחום שיפוט:
כל מדינה מחוץ לאזור הכלכלי האירופי או האזורים או הטריטוריות שלו (למשל בריטניה, שוויץ, ארה”ב, נורבגיה וכו’) מדינת דרום קרוליינה סמכות השיפוט והמקום הבלעדיים של בתי המשפט במדינה הממוקמים במחוז יורק, דרום קרוליינה, ארה”ב ובית המשפט הפדרלי הממוקם בקולומביה, דרום קרוליינה, ארה”ב
כל מדינה בתוך האזור הכלכלי האירופי או האזורים או הטריטוריות שלה חוקי רומניה בית משפט מוסמך בבוקרשט, רומניה

אם חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה ייחשב בלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, אזי תנאי כזה לא ישפיע על תקפותן ואכיפה של כל שאר ההוראות.

בכל מקרה של מחלוקת או מחלוקת בין Mood Media לבינך הנובעת מהשימוש שלך באתר או בקשר עם השימוש שלך באתר, הצדדים ינסו בדרכי נועם, מיידי ובתום לב, לפתור כל מחלוקת כזו. אם לא נוכל לפתור מחלוקת כזו תוך זמן סביר (שלא יעלה על שלושים (30) יום), הצדדים יהיו חופשיים לנקוט בכל זכות או תרופה העומדים לרשותם על פי החוק החל.

אם תבחר לגשת לאתר ו/או לתוכן האתר, אתה עושה זאת מיוזמתך ואתה אחראי באופן בלעדי לציית לחוקים המקומיים החלים.

שינוי או הפסקה של האתר
Mood Media רשאית לשנות, להשעות או להפסיק את כל או כל חלק או היבט של האתר או התוכן בכל עת ללא הודעה מוקדמת, לרבות הזמינות של כל תכונה, מסד נתונים, תוכן של חומר אחר הכלול באתר או שאליו ניתן לגשת אליו. החברה רשאית גם להטיל מגבלות על כל תכונה או שירות או להגביל את גישת המשתמש לחלק או לכל חלקי האתר ללא הודעה או אחריות.

אנו עשויים לשנות את התנאים הללו מעת לעת. השינויים לא יהיו רטרואקטיביים, והגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש, שתהיה תמיד ב- moodmedia.com , תסדיר את מערכת היחסים שלנו איתך מרגע פרסום הגרסה הנוכחית כזו באתר. על ידי המשך גישה או שימוש באתר ובשירותים שלנו לאחר שהתיקונים הללו נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי השימוש המתוקנים.

פרטי התקשרות
אם ברצונך להגיש בקשה או להגיש תלונה לגבי האופן שבו טיפלנו בנתונים האישיים שלך, צור קשר עם קצין הגנת הנתונים בדוא”ל [email protected].

במקרה של תלונות או בקשות אחרות, ניתן לשלוח דוא”ל ל- [email protected] או [email protected] .

אם אינך מרוצה מתגובתנו או סבור שאיננו מעבדים את הנתונים האישיים שלך בהתאם לחוק, תוכל להפנות תלונה לרשויות המוסמכות בתחום השיפוט שלך.

כללי
אם חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה ייקבע כבלתי תקף או בלתי ניתן לאכיפה בהתאם לחוק החל, לרבות, ללא הגבלה, הסתייגות האחריות והגבלות על אחריות או פעולות המפורטות כאן, אזי ההוראה הפסולה או הבלתי ניתנת לאכיפה תתפרש באופן בהתאם לחוק החל כדי לשקף, קרוב ככל האפשר, את כוונת ההוראה המקורית, ושאר תנאי השימוש יימשכו בתוקף.

אלא אם צוין אחרת כאן, תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה ביחס לשימושך באתר, והוא גובר על כל הודעות והצעות קודמות או בו-זמנית, בין בעל פה ובין בכתב (אלקטרונית או אחרת), ביניכם. והחברה ביחס לאתר. אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש הללו, לפי הנוחות שלנו, כדי לשקף את שיטות העבודה העסקיות שלנו ו/או כל שינוי פוטנציאלי בחקיקה. כל תיקונים כאמור ייכנסו לתוקף ויחולו החל מרגע הפרסום באתר. אנו ממליצים לך לשמור את הגרסה שפורסמה באתר בעת גישה לאתר, מכיוון שהיא עשויה לא להיות זמינה בעתיד.

גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלה או כל הודעה שניתנה בצורה אלקטרונית תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים לתנאי שימוש אלה, באותה מידה, ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורישומים עסקיים אחרים. נוצר ותוחזק במקור בצורה מודפסת.

בקרות גרסה באנגלית
תרגומים שאינם לאנגלית של תנאי שימוש אלה ניתנים מטעמי נוחות בלבד. במקרה של אי בהירות או התנגשות בין תרגומים, הגרסה האנגלית היא סמכותית ושולטת.

המידע הכלול כאן נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

עודכן על ידי Mood Media ב-28 באוקטובר 2021

ארכיון של תנאי שימוש קודמים
תנאים והגבלות 2020

דילוג לתוכן