+420 606 666 064 Podpora Příhlásit se

MOOD:LICENSING

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ + ČASOVĚ EFEKTIVNÍ = PARTNERSTVÍ SE ZNAČKOU S PŘIDANOU HODNOTOU

Udržet krok se složitými požadavky na licencování hudby je pro dnešní firmy téměř nemožné. Nedodržení předpisů však znamená riziko žaloby u federálního soudu a potenciálně nákladné sankce. Ve společnosti Mood nejen navrhujeme a dodáváme výkonná řešení pro hudbu a hudební videa, ale staráme se také o licencování, takže se můžete soustředit na provoz svého podnikání. Zde je stručný úvod, který vám pomůže pochopit výhody strategického licencování a hodnotu společnosti Mood na vaší straně.

LICENCOVÁNÍ 101

Účelem zákona o autorských právech Spojených států amerických je chránit práva umělců, autorů, skladatelů a vydavatelů k jejich dílu. Když kdokoli hraje nebo provozuje hudbu na veřejnosti nebo distribuuje hudbu v jakékoli formě, musí mít na tuto hudbu práva. Pokud ne, federální zákony USA o autorských právech vyžadují přísné právní a finanční sankce. (Další informace o základech licencování hudby naleznete ZDE.]

CO JE STRATEGICKÉ LICENCOVÁNÍ HUDBY?

Strategické licencování hudby je jakékoli licencování hudby pro různá média, které slouží k posílení image značky a loajality zákazníků.

MOŽNÉ STRATEGICKÉ LICENČNÍ INICIATIVY
  • Specifická videa nebo kampaně na YouTube
  • Rozhlasová/televizní reklama
  • Dárky ke stažení
  • Hlasy umělců/výkřiky
  • Sociální média
  • Vystoupení umělců
  • Vlastní hudba na počkání
  • A další

CO JE TO SYNCHRONIZAČNÍ LICENCE?

Synchronizace, zkráceně “sync”, je licence udělená držitelem autorských práv k určité skladbě a zvukovému záznamu, která umožňuje nabyvateli licence “synchronizovat” hudbu s různými vizuálními mediálními výstupy (film, televizní pořady, reklamy, videohry, doprovodná hudba na webových stránkách, filmové upoutávky a živý vizuální obsah/choreografie atd.).

Demo kotouče s náladou

PROČ NÁLADA?

Společnost Mood může využít vynikající znalosti v oblasti licencování, vztahy s držiteli práv a zkušenosti, aby našim klientům poskytla proaktivní přístup ke strategickým možnostem licencování a v konečném důsledku zvýšila image značky a loajalitu zákazníků.

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

Díky silným vztahům v hudebním průmyslu a zkušenostem s vyjednáváním společnost Mood sníží celkové náklady.

ČASOVĚ ÚSPORNÉ

Odborné znalosti společnosti Mood v daném oboru a cílený interní strategický licenční proces zkrátí dobu vyřízení a sníží zátěž.

PARTNERSTVÍ SE ZNAČKAMI S PŘIDANOU HODNOTOU

Sladění důvěrné znalosti zvukové identity značky Mood s konkrétními strategickými licenčními iniciativami.

SPOJIT SE S NÁMI

Zlepšete své zákaznické zkušenosti pomocí Mood Media.

"*" indicates required fields

Název*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.