+420 606 666 064 Podpora Příhlásit se

Zásady ochrany osobních údajů

(ZOBRAZIT OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V CALL CENTRU)

V těchto zásadách ochrany osobních údajů:

GDPREU ” znamená obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (k dispozici zde).

GDPRSpojeného království ” znamená Obecné nařízení Spojeného království o ochraně osobních údajů. Od 1. ledna 2021 se režim ochrany údajů ve Spojeném království skládá z britského nařízení GDPR a zákona o ochraně údajů z roku 2018.

Právní předpisy o ochraně údajů” znamenají (i) veškeré další platné právní předpisy týkající se ochrany soukromí nebo údajů, včetně mimo jiné kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA), (ii) veškeré platné právní předpisy a závazné pokyny vydané dozorovým úřadem, které se týkají zpracování osobních údajů a/nebo ochrany soukromí jednotlivce, a (iii) veškeré další platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, které se mohou vztahovat na kteroukoli ze stran v souvislosti s jejími činnostmi zpracování podle těchto zásad.

směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích” se rozumí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací.

Mood Media” znamená společnosti skupiny Media Group/ Media Corporation, včetně jejích dceřiných a přidružených společností, které společně zpracovávají osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek Mood Media(moodmedia.com); každá z nich je právně samostatným a nezávislým subjektem. Seznam subjektů Mood Media najdete na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Společní správci” mají význam uvedený v článku 4 nařízení EU o ochraně osobních údajů a pro účely tohoto nařízení zahrnují všechny subjekty uvedené v seznamu na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Subjekt údajů” má význam, který mu dává článek 4 nařízení EU o ochraně osobních údajů, což je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, a pro účely tohoto dokumentu “uživatel“, v závislosti na kontextu označovaný také jako “návštěvník stránek“, “uchazeč o zaměstnání“, “předplatitel“, “zákazník“.

Zpracování” má význam uvedený v článku 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, což je jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

Co zahrnují tyto zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady a postupy společnosti Mood Media týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek společnosti Mood Media a stanoví vaše práva na ochranu osobních údajů. Uvědomujeme si, že ochrana osobních údajů je trvalou povinností, a proto budeme tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat, jakmile zavedeme nové postupy týkající se osobních údajů nebo přijmeme nové zásady ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stránky moodmedia.com a všechny související webové stránky, na které jsou odkazy na moodmedia.com (dálejen “stránky”), které společně provozuje společnost Mood Media Corporation / Mood Media Group, její dceřiné společnosti a pobočky po celém světě.

Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují náš závazek chránit soukromí osob, které:

 1. navštěvují naše stránky (“návštěvníci stránek“);
 2. osoby, které nás osloví prostřednictvím našich kontaktních formulářů nebo chatu a požádají nás o poskytnutí určitých informací týkajících se našich produktů a služeb (stávající nebo potenciální “zákazníci“);
 3. osoby, které zašlou svůj životopis prostřednictvím našich stránek, na stránce Kariéra (“uchazeči o zaměstnání“);
 4. osoby, které se zaregistrují k odběru budoucích e-mailových sdělení od společnosti Mood Media, která mohou obsahovat relevantní novinky, aktualizace, speciální propagační akce nebo nabídky (“odběratelé“).

Aby se předešlo pochybnostem, tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na uchazeče o zaměstnání, kteří zašlou svůj životopis prostřednictvím naší kariérní stránky, ale nevztahují se na informace, které shromažďujeme o našich současných a bývalých zaměstnancích. Máme samostatné zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na současné i bývalé zaměstnance. Zásady ochrany osobních údajů budou sděleny při nástupu zaměstnance do příslušné společnosti skupiny Mood Media a jsou rovněž k dispozici všem zaměstnancům na interních platformách.

Při zpracování vašich osobních údajů je společnost Mood Media odpovědná za dodržování platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí nebo osobních údajů, jak je popsáno výše.

Na co se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují
Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na informace shromažďované třetími stranami, jako jsou webové stránky třetích stran, platformy nebo účty sociálních médií, poskytovatelé služeb třetích stran nebo jiné služby či aplikace třetích stran, které jsou integrovány s našimi stránkami a službami.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se rovněž nevztahují na informace, které nejsou osobně identifikovatelné, jako jsou souhrnné nebo anonymní informace.

Naše služby nejsou určeny dětem mladším 16 let a vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje dětí mladších 16 let. Pokud jste mladší 16 let, neposkytujte prosím prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb žádné osobní údaje. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby sledovali používání internetu svými dětmi a pomohli prosazovat tyto zásady tím, že své děti poučí, aby nikdy neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím webových stránek nebo služeb bez jejich svolení. Pokud máte důvod se domnívat, že nám dítě mladší 16 let poskytlo osobní údaje prostřednictvím webových stránek nebo služeb, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected] a my vynaložíme komerčně přiměřené úsilí k odstranění těchto údajů.

O nás
Jsme Mood Media.
Mood Media znamená společnosti skupiny Media Group of companies/ Media Corporation, včetně jejích dceřiných a přidružených společností, jak je uvedeno výše (dále také “my”, “nás”, “naše”, “Společnost” nebo “Společní správci”). Příslušný subjekt Mood Media může: (1) podílet se na poskytování nebo přijímání služeb nebo produktů; (2) zasílat vám obchodní sdělení; (3) zveřejnit pozici, o kterou se ucházíte; nebo (4) být subjektem, ke kterému máte vztah nebo roli, a to i prostřednictvím používání našich stránek a služeb a přístupu k nim. Každý členský subjekt sítě Mood Media je samostatným právním subjektem – mějte na paměti, že zákony o ochraně osobních údajů se mohou v různých jurisdikcích, kde společnost Mood Media působí, lišit, nicméně jsme podnikli příslušné právní kroky, abychom zajistili, že vaše práva jako subjektů údajů zaručená právními předpisy EU budou dodržena. Další podrobnosti naleznete níže v oddílech “Přeshraniční převody” a “Subjekty Mood Media”.

Informace, které shromažďujeme
Při používání našich stránek nebo interakci s nimi můžeme shromažďovat nebo přijímat následující typy informací (dále jen “informace“):

 1. Osobní údaje” / “Osobní údaje“, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů:
   • Kontaktní údaje: příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo;
   • Název společnosti, kterou zastupujete, na jehož základě byste mohli být identifikováni.
   • Jakékoli další informace uvedené ve zprávě, kterou nám zašlete.
  • Osobníúdaje”/”Osobní údaje“, které nám poskytnete, když se rozhodnete dostávat informace od společnosti Mood Media prostřednictvím zaškrtávacího políčka pro odběr/odběr novinek:
    • Kontaktní údaje: příjmení, jméno, e-mailová adresa;
    • Název společnosti, kterou zastupujete, na jehož základě byste mohli být identifikováni.
   • Osobníúdaje” / “Osobní údaje“, které nám poskytnete prostřednictvím zákaznické podpory nebo chatu dostupného na Stránkách. Když se spojíte s naším týmem podpory, požádáme vás o poskytnutí informací o vašem problému a můžeme vás také požádat o poskytnutí dalších informací, které mohou zahrnovat:
     • Kontaktní údaje: příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo;
     • Název společnosti, kterou zastupujete, na jehož základě byste mohli být identifikováni, pracovní pozice;
     • Podrobnosti o tom, jak používáte naše produkty a služby;
     • Informace o účtu a fakturaci včetně typu transakce, částky transakce, platby a dopravy;
     • Jakékoli další osobní údaje, které jste dobrovolně poskytli během konverzace.
    • Osobníúdaje” / “Osobní údaje“, které nám poskytnete prostřednictvím průzkumů zpětné vazby od zákazníků. Pravidelně hledáme zpětnou vazbu ohledně spokojenosti zákazníků, abychom lépe porozuměli tomu, zda jsou naši zákazníci spokojeni s produkty a službami, které poskytujeme, a jak bychom se mohli zlepšit. Proto v rámci procesů zákaznické zkušenosti shromažďujeme, používáme, uchováváme a přenášíme atributy osobních údajů, jak je uvedeno níže:
      • Kontaktní údaje: e-mailové adresy;
      • IP adresy a další podobné technické informace, které jsou obvykle získávány z prohlížeče nebo zařízení automaticky při návštěvě našich webových stránek nebo při interakci s nimi. Jedinou okolnost, za které shromažďujeme IP adresu během procesu zákaznické zkušenosti, je, že jste přesměrováni k vyplnění průzkumu spokojenosti zákazníků na naší webové stránce moodmedia.com . Podrobné informace o používání souborů cookie na našich webových stránkách a o tom, jak spravovat nastavení souborů cookie, najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.
     • Osobníúdaje” / “Osobní údaje“, které nám poskytnete při odeslání svého životopisu prostřednictvím našich stránek, na stránce Kariéra:
       • Obecné informace: příjmení, jméno, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, národnost, státní příslušnost, pohlaví (pokud se rozhodnete tyto informace poskytnout);
       • Vzdělání a zaměstnání: profesní zázemí, adresa pracoviště, pracovní pozice, podrobnosti o školeních, kvalifikaci, certifikátech, reference, pracovní vízum nebo imigrační status, pokud se rozhodnete je poskytnout;
       • Vizuální snímky/osobní vzhled (pokud jsou obsaženy v přihlašovacích materiálech).
       • Jakékoli další informace, které se rozhodnete uvést v našem životopise.
      • Technické informace” shromážděné prostřednictvím modulů cookies na webových stránkách, jako je typ prohlížeče, operační systém, typ zařízení, IP adresa a další podobné technické informace, které jsou obvykle automaticky získávány z prohlížeče nebo zařízení při návštěvě nebo interakci s našimi stránkami. To může zahrnovat odkazující adresu URL, která vás přivedla na naše stránky.
      • Informace o používání” shromážděné prostřednictvím modulů cookie webových stránek, jako jsou stránky, které jste na našich stránkách navštívili, na které jste klikli, vyhledávání provedená na našich stránkách a další podobné informace související s tím, jak jste naše stránky používali.

Podrobné informace o používání souborů cookie na našich stránkách a o tom, jak spravovat nastavení souborů cookie, najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Jsme si vědomi toho, že některé technické informace nebo informace o používání mohou být podle různých zákonů a jurisdikcí považovány za osobní údaje, a zavazujeme se s nimi zacházet v souladu s platnými zákony a našimi zásadami používání souborů cookie.

Způsoby, které používáme ke shromažďování a získávání informací
Mood
Media o vás nebude shromažďovat žádné osobní údaje prostřednictvím Webových stránek, pokud nám je neposkytnete. Veškeré osobní údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím našich stránek, jsou získávány na základě dobrovolného souhlasu a uživatelé nejsou povinni tyto údaje poskytovat. Pokud si tedy nepřejete, aby o vás společnost Mood Media získávala jakékoli osobní údaje, žádné neposílejte.

V závislosti na typu informací můžeme shromažďovat nebo přijímat informace následujícími způsoby:

 1. Když nám dobrovolně poskytnete své osobní údaje prostřednictvím:
   • Kontaktní formuláře

Vyplněním datových polí kontaktních formulářů a jejich odesláním nám souhlasíte s předáváním a uchováváním vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU GDPR a způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Zpracování a dočasné uložení osobních údajů slouží k zodpovězení vašeho dotazu. Pokud se zpracováním svých údajů nesouhlasíte, můžete kontaktní proces kdykoli přerušit. Pokud tak učiníte, vaše zpráva nebude odeslána.

Abychom získali výslovný souhlas se zasíláním našeho newsletteru, e-mailových marketingových kampaní, aktualizací produktů a služeb a nabídek, požádáme vás o výslovný a aktivní souhlas se zasíláním těchto informací podle čl.6 odst.1 písm. a) GDPR. V každém případě budete mít vždy možnost se ze zasílání takových sdělení odhlásit.

  • Chat

Upozorňujeme, že veškeré osobní údaje, které nám poskytnete při komunikaci s naším týmem zákaznické podpory prostřednictvím funkce chatu, která je k dispozici na Stránkách, jsou na vašem vlastním uvážení a nejsou nutné pro používání našich Služeb.

  • Průzkumy spokojenosti zákazníků zasílané e-mailem

Účast v jakémkoli průzkumu spokojenosti zákazníků, který spouští Mood Media, je dobrovolná. Klienti Mood Media nejsou povinni vyplnit průzkumy. 6 odst. 1 písm. EU GDPR tvoří právní základ pro zasílání odkazů na průzkumy našim zákazníkům prostřednictvím e-mailu. Společnost Mood Media má oprávněný zájem získat vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže porozumět tomu, jak dobře uspokojujeme potřeby našich klientů, a nalézt způsoby, jak se zlepšit. Účelem průzkumu jako takového je shromáždit informace pro zlepšení našich produktů a služeb v rámci dočasného digitálního průzkumu spokojenosti stávajících zákazníků.

  • Kariérní stránka

Veškeré informace, které prostřednictvím Stránek poskytnete, musí být pravdivé, úplné a nezavádějící. Pokud jsou poskytnuté informace nepřesné, neúplné nebo zavádějící, může to v souladu s platnými právními předpisy vést k zamítnutí vaší žádosti v průběhu procesu podávání žádostí. Nevyžadujeme to, ale pokud nám prostřednictvím našich stránek dobrovolně poskytnete citlivé osobní údaje (např. etnický původ, politickou příslušnost a politické názory, náboženské nebo jiné přesvědčení podobné povahy), poskytnutím těchto informací výslovně opravňujete společnost Mood Media k nakládání s těmito informacemi pro účely zpracování nebo vyhodnocení vaší žádosti o zaměstnání. Připomínáme, že poskytnutí osobních údajů na stránce Kariéra je dobrovolné a měli byste si vybrat informace, které jste se rozhodli s námi sdílet.

Pokud se rozhodneme učinit vám nabídku zaměstnání, požádáme vás o poskytnutí dalších osobních údajů, které nejsou popsány výše a které se stanou součástí vašeho zaměstnaneckého spisu a budou použity pro účely související se zaměstnáním a prací v souladu s podmínkami příslušných zásad zaměstnávání, zásadami ochrany osobních údajů zaměstnanců a zákony země, kde se bude pracovní místo nacházet. Proto veškerá rozhodnutí týkající se zaměstnávání nebo jiných pracovních příležitostí přijímá najímající subjekt a/nebo přidružená společnost Mood Media v souladu se zákony země, kde se pracovní místo nachází. Aby se předešlo pochybnostem, informace, které požadujeme v rámci náborového procesu, se mohou lišit podle místa výkonu práce a mohou se čas od času měnit, aby naše místní pobočky mohly lépe plnit své náborové potřeby a dodržovat místní právní a regulační požadavky.

Důvody, proč vás žádáme o poskytnutí dalších informací, vám budou vysvětleny před jejich shromažďováním.

Za účelem prověření minulosti a ověření informací, které jste poskytli v souvislosti s vaší žádostí, v každém případě v souladu s platnými právními předpisy a s vaším souhlasem, může společnost Mood Media získat informace o vás z jiných zdrojů, včetně:

   • vaše reference nebo třetí strany uvedené ve vaší žádosti;
   • předchozí zaměstnavatelé a
   • vzdělávací instituce, které jste navštěvovali.

Pokud nám spolu se svým životopisem nebo životopisem poskytnete údaje o referenci nebo jiné třetí straně, je vaší povinností získat od této třetí strany souhlas předtím, než nám tyto informace poskytnete.

 1. Pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií. Tyto technologie nám pomáhají analyzovat, jak jsou naše stránky používány, a přizpůsobovat obsah, který je pro vás relevantní. Pomáhá nám také poskytovat vám relevantnější reklamy. Další informace o těchto technologiích, včetně toho, jak spravovat své preference souborů cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
 2. Informace získané ze zdrojů třetích stran prostřednictvím modulů cookies. Patří sem informace získané prostřednictvím různých nástrojů a služeb pro podporu podnikání, které používáme (např. analytické služby atd.). Informace získané z těchto zdrojů můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které máme k dispozici, abychom zajistili aktuálnost našich záznamů a mohli vám poskytovat relevantní obsah. Další informace o těchto technologiích, včetně toho, jak spravovat své preference souborů cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

 • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů, chatu nebo polí na našich stránkách, používáme k následujícím účelům:
  • zpracovávat vaše dotazy a reagovat na vaše požadavky a monitorovat a zlepšovat naši činnost při vyřizování vašich požadavků;
  • poskytovat vám informace o našich produktech a službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, jako jsou zpravodaje nebo aktualizace produktů a služeb. Taková sdělení vám budou zasílána, pokud jste se rozhodli, že chcete taková sdělení dostávat, a to prostřednictvím zaškrtávacího políčka zaškrtnutého v kontaktních formulářích, nebo pokud máme oprávněný zájem prodávat naše produkty a služby. V každém případě budete mít vždy možnost se ze zasílání takových sdělení odhlásit;
  • zpracovávat vaše platby nebo transakce a zasílat vám související informace, včetně potvrzení o nákupu a faktur (obvykle e-mailem);
  • poskytovat zákaznický servis a podporu a zasílat vám technická oznámení, aktualizace, bezpečnostní upozornění a zprávy podpory a správy.
 • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím průzkumů zpětné vazby od zákazníků na našich stránkách, používáme v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů k následujícím účelům:
  • měření spokojenosti zákazníků;
  • zlepšování služeb poskytovaných našim klientům;
  • sledování stížností;
  • přizpůsobení produktů a služeb požadavkům klientů;
  • pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, pokud výsledky zpracování pro statistické účely obsahují souhrnné údaje. Proto můžeme údaje zákazníků pro statistické účely anonymizovat. Odpovědi nebudou spojovány s osobními údaji, pokud respondent výslovně nepožádá, aby byl kontaktován ohledně svého účtu, když se rozhodne přidat další zpětnou vazbu jako součást svého podání. Údaje, které byly zahrnuty v anonymizované podobě na souhrnné úrovni, nespadají do působnosti GDPR EU.

Sběr, zpracování nebo použití údajů se neprovádí pro účely průzkumu trhu a/nebo přímého marketingu. Je-li pro dané zpracování vyžadován souhlas, bude od vás vyžadován odděleně, aby bylo zajištěno, že je poskytnut svobodně, informovaný a výslovný. Informace týkající se takového zpracování vám budou poskytnuty v okamžiku, kdy je požadován souhlas, spolu s dopadem neposkytnutí takového souhlasu, pokud existuje.

V následujících případech zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu podle čl.6 odst.1 písm. a) GDPR:

 • Zasílání našeho e-mailového zpravodaje;
 • Zasílání informací o produktech, speciálních akcích nebo nabídkách;
 • Průzkum trhu.

Podrobnější informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které se týká údajů o zákaznících, jež shromažďujeme od klientů v rámci našich průzkumů spokojenosti zákazníků. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak společnost Mood Media shromažďuje a zpracovává osobní údaje během průzkumů zákaznických zkušeností a jejich další analýzy. Poznatky, které získáváme z odpovědí na průzkum, nám pomáhají neustále zlepšovat a posouvat spokojenost zákazníků na vyšší úroveň.

 • Informace o uchazečích, které shromažďujeme, používáme k vyhodnocení vaší kandidatury na pozice ve společnosti Mood Media a pro účely náboru a řízení lidských zdrojů, jako jsou:
  • zpracování a hodnocení žádostí;
  • plánování pohovorů a řízení náborového procesu;
  • posouzení vaší kvalifikace, dovedností nebo zájmů s ohledem na dostupné pozice;
  • posouzení vaší způsobilosti k práci;
  • poskytnutí pracovní nabídky nebo pracovní smlouvy a pomoc s finalizací a uzavřením smlouvy;
  • ověřování informací v žádosti/prověřování referencí;
  • rozhodování o přijetí do zaměstnání;
  • odpovídat na vaše dotazy nebo poptávky;
  • analyzovat, řídit a zlepšovat naše náborové a náborové procesy;
  • plnění povinností nebo správu plánů dávek nebo plánů odměn,
  • informovat vás o budoucích pracovních příležitostech, které mohou odpovídat vaší kvalifikaci;
  • pro administrativní účely, souhrnné zprávy pro vedení, interní školení nebo obecně pro potřeby našeho podnikání;
  • zajištění souladu s politikou boje proti nepotismu a zamezení střetu zájmů;
  • reagovat na žádosti vlády nebo soudní příkazy, nebo
  • poskytování, podpora nebo jiná správa naší kariérní sekce na našich stránkách.
 • Informace, které nám poskytnete při přístupu na naše stránky, používáme prostřednictvím souborů cookie a dalších podobných technologií k následujícím účelům:
  • k ochraně bezpečnosti a stability našich stránek;
  • přizpůsobit a vylepšit naše stránky a zkušenosti tak, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám;
  • abyste mohli přistupovat ke Stránkám a Službám a používat je;
  • k monitorování a analýze trendů, používání a aktivit v souvislosti se stránkami a službami a pro marketingové a reklamní účely;
  • vyšetřování a prevence neoprávněného přístupu na Stránky a ke Službám a dalších nezákonných činností;
  • pro další účely, ke kterým získáme váš souhlas, jak je podrobně uvedeno v našich Zásadách používání souborů cookie.

Vaše osobní údaje můžeme použít také v souvislosti s:

 • právní nebo regulační požadavky (ochrana práv, soukromí nebo bezpečnosti třetích stran nebo integrity či bezpečnosti našeho podnikání a stránek);
 • žádosti a sdělení příslušných orgánů;
 • otevírání klientských účtů a další administrativní úkoly;
 • finanční účetnictví, fakturace a analýza rizik;
 • pro jiné oprávněné účely, které jsou přiměřeně nutné pro každodenní provoz, jako je účetnictví, finanční výkaznictví a obchodní plánování a obchodní transakce (například můžeme mít oprávněný zájem na zpřístupnění nebo předání vašich osobních údajů jednomu nebo více subjektům uvedeným na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým naším podnikem a majetkem nebo jeho částí (včetně v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením));
 • pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, pokud výsledky zpracování pro statistické účely obsahují souhrnné údaje.

Právní důvody zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro různé obchodní účely v souladu s platnými zákony a dohodami skupiny. Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, používat a sdílet pouze v případě, že jsme přesvědčeni, že se na ně vztahuje jeden nebo více z následujících zákonných důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které společnost Mood Media podléhá (například poskytnutí informací místním daňovým úřadům, provádění zákonných plateb, zamezení protiprávní diskriminaci, splnění zákonných požadavků na vedení evidence, srážky a odvody zákonných daní a poplatků, vyplácení náhrad), a pro plnění našich povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, předpisů o sociálním zabezpečení nebo předpisů o sociální ochraně podle platných právních předpisů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů;
 • zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU o ochraně osobních údajů, které sleduje společnost Mood Media nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů. Společnost Mood Media se domnívá, že má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely a pro podporu dosažení svých bezprostředních a dlouhodobých obchodních cílů a výsledků. Pokud jde o citlivé informace, zpracováváme je v případech, kdy je zpracování nezbytné k plnění našich povinností, k výkonu našich práv, k naplnění vašich životně důležitých zájmů (jako je podpora nediskriminace, rovnosti v odměňování nebo přizpůsobení se zdravotnímu postižení) nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud některý z předchozích oprávněných zájmů není k dispozici, budeme citlivé údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem.
 • zpracování je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Je-li pro dané zpracování vyžadován souhlas, bude od vás vyžadován odděleně, aby bylo zajištěno, že je poskytnut svobodně, informovaný a výslovný. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace týkající se takového zpracování vám budou poskytnuty v okamžiku, kdy je požadován souhlas, spolu s dopadem neposkytnutí takového souhlasu, pokud existuje. Měli byste si být vědomi toho, že souhlas s jakoukoli žádostí o souhlas ze strany společnosti Mood Media není podmínkou ani požadavkem vašeho zaměstnání. Dále upozorňujeme, že společnost Mood Media nebude prostřednictvím Stránek shromažďovat žádné vaše osobní údaje, pokud je sami neposkytnete. Pokud si tedy nepřejete, aby o vás společnost Mood Media získávala jakékoli osobní údaje, žádné neposílejte. Vezměte prosím na vědomí, že za určitých okolností může být v souladu se zákonem, abychom pokračovali ve zpracování vašich údajů i v případě, že jste svůj souhlas odvolali, pokud se uplatní některý z dalších právních základů popsaných v tomto dokumentu;
 • zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo k podniknutí kroků k uzavření smlouvy s vámi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Uchovávání osobních údajů
Doba, po kterou uchováváme vaše osobní údaje, závisí na typu informací a účelu, pro který je používáme, jakož i na povaze našeho vztahu.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání. Kritéria pro určení doby uchovávání jsou následující: (i) trvání procesu podávání žádostí nebo zvážení, zda jsou vaše dovednosti vhodné pro jiné příležitosti; (ii) dokud s vámi máme trvalý vztah; (iii) pokud to vyžaduje zákonná povinnost, která se na nás vztahuje; a (iv) pokud je to vhodné s ohledem na naše právní úvahy, jako jsou platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo regulační šetření. Každý subjekt proto uchovává osobní údaje elektronicky nebo fyzicky v souladu se svými zásadami uchovávání osobních údajů a v souladu s platnými zákony a předpisy.

Obecně platí, že:

 • osobní údaje předávané prostřednictvím kontaktních formulářů na našich stránkách provádí zaměstnanci společnosti Mood Media. Vaše údaje budou vymazány po zodpovězení vašeho dotazu, nejpozději však po uplynutí 2 let od poslední korespondence s vámi, nebo do okamžiku, kdy uplatníte právo na výmaz (právo být zapomenut) sdělené na e-mailovou adresu [email protected]. Pokud váš dotaz nelze vyřídit v konkrétní kanceláři společnosti Mood Media, bude předán příslušnému oddělení společnosti Mood Media Corporation.
 • osobní údaje, které nám poskytnete za účelem zasílání sdělení, budou uchovávány, dokud nám to neoznámíte nebo dokud se z odběru neodhlásíte;
 • osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím průzkumů spokojenosti zákazníků, budou uchovávány nejdéle po dobu dvou let od uzavření konečné smlouvy nebo do doby, než uplatníte svá práva podle GDPR EU Proti použití vašich osobních údajů pro zasílání odkazů na průzkumy e-mailem můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jakékoli náklady. Údaje zákazníků můžeme anonymizovat pro statistické účely. Odpovědi nebudou spojovány s osobními údaji, pokud respondent výslovně nepožádá, aby byl kontaktován ohledně svého účtu, když se rozhodne přidat další zpětnou vazbu jako součást svého podání. Údaje, které byly zahrnuty v anonymizované podobě na souhrnné úrovni, nespadají do působnosti GDPR EU.
 • osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím našich stránek během procesu žádosti o zaměstnání, budou uchovávány jako součást vaší pracovní dokumentace po celou dobu trvání pracovního poměru a po jeho skončení v souladu s místními zákony a předpisy najímajícího subjektu Mood Media. Pokud s vaší kandidaturou nepokročíme, bude životopis dočasně uložen v naší databázi po dobu 1 roku od ukončení náboru/výběrového řízení, pokud nevyužijete svého práva vznést námitku a pokud zákony země, kde se pracovní místo nachází, nestanoví jinak.

Výjimečně lze dobu uchovávání prodloužit v případech, jako jsou:

 • probíhající vyšetřování ze strany orgánů členských států, pokud společnost Mood Media potřebuje záznamy o osobních údajích k prokázání souladu s právními požadavky; nebo
 • při uplatňování zákonných práv v případech soudních sporů nebo podobných soudních řízení uznaných místními zákony;
 • za určitých okolností vaše osobní údaje anonymizujeme (takže je již nelze s vámi spojovat) pro výzkumné nebo statistické účely, přičemž v takovém případě můžeme tyto informace používat po neomezenou dobu bez dalšího upozornění.

Společnost Mood Media pravidelně přezkoumává všechny elektronicky uchovávané údaje a rozhoduje, zda zničit nebo vymazat osobní údaje, jakmile účel, pro který byly shromážděny, přestane být relevantní. Celkovou odpovědnost za likvidaci osobních údajů shromážděných prostřednictvím našich stránek nese marketingové oddělení, které průběžně kontroluje obsah databází stránek Mood Media.

Vezměte na vědomí, že společnost Mood Media může vaše osobní údaje (včetně vašeho životopisu) kdykoli vymazat, a to bez udání důvodu. Proto si prosím ponechte vlastní kopii osobních údajů, které jste nám poskytli.

Umístění úložiště
Mezinárodní webové stránky MoodMedia jsou umístěny v Evropě, v Amsterdamu.

Přihlásit/Odhlásit
Proti používání vašich osobních údajů k zasílání odkazů na průzkum prostřednictvím e-mailu můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jakékoli náklady. Podle Čl. 21 odst. 1 písm. 1 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl.6 odst.1 písm. f GDPR EU (zpracování údajů za účelem ochrany oprávněného zájmu). V případě vaší námitky již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud však máte nějaký účet pro naše Služby, budeme vám stále zasílat nepropagační sdělení, jako jsou e-maily související se službami.

Pokud je shromažďování, zpracování nebo používání vašich údajů prováděno pro účely průzkumu trhu a/nebo pro účely přímého marketingu na základě vašeho souhlasu, poskytneme vám podrobnosti o tom, jak se přihlásit k odběru zpráv od nás nebo odmítnout je. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat podle pokynů uvedených v každé zprávě, kterou obdržíte, odhlášením nebo oznámením.

Zabezpečení osobních údajů
Mood
Media podniká přiměřené kroky k ochraně vašich údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením, přičemž bere v úvahu rizika spojená se zpracováním a povahu osobních údajů.

Používáme řadu opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou v bezpečí, přesné a aktuální. Tyto zahrnují:

 • administrativní a technické kontroly k omezení přístupu k osobním údajům na základě „potřeby vědět“;
 • technologická bezpečnostní opatření, včetně firewallů, šifrovacího a antivirového softwaru;
 • fyzická bezpečnostní opatření, jako jsou bezpečnostní průkazy pro vstup do našich prostor; a
 • interní zásady a postupy ochrany údajů.

Přístup k vašim datům má pouze několik oprávněných osob. Tito jsou zodpovědní za komerční, redakční nebo technickou podporu serverů.

Součástí těchto opatření je také to, že vaše osobní údaje odeslané prostřednictvím Stránek jsou přenášeny prostřednictvím technologie Secure Socket Layer (SSL) a následně šifrovány do našich databází, kde jsou přístupné pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Uvědomte si prosím, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob ukládání není nikdy zcela bezpečný nebo bezchybný. I když se tedy snažíme chránit vaše data, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost.

Sdílení údajů
V souladu s platnými právními předpisy mohou být osobní údaje, na které se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, předávány a zpracovávány v jakékoli zemi, ve které má společnost Mood Media nebo její přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo poskytovatelé služeb svá zařízení. Například, abychom vám mohli pomoci s hledáním zaměstnání a s procesem náboru a přijímání zaměstnanců, a také abychom vám mohli pomoci s řízením naší globální pracovní síly, může společnost Mood Media sdílet vaše údaje se skupinou nebo přidruženými společnostmi Mood Media. Vaše osobní údaje budou kontrolovat zaměstnanci nebo zástupci společnosti Mood Media, kteří mají obchodní potřebu k těmto osobním údajům přistupovat a mohou zahrnovat náboráře, pracovníky lidských zdrojů, pracovníky technických služeb a manažery nebo jimi pověřené osoby.

Osobní údaje tak mohou být předávány v rámci jurisdikce, kde jste zaměstnáni nebo kde vykonáváte práci, nebo mimo ni, a to buď v rámci společnosti Mood Media, nebo třetím stranám, mimo jiné následujícím kategoriím příjemců:

 • naše dceřiné a přidružené společnosti;
 • poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají zpracovávat informace o uchazečích a zaměstnání;
 • poradci nebo poskytovatelé právních služeb;
 • potenciálnímu kupujícímu nebo investorovi v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo jiným prodejem či převodem;
 • Vládní orgány, pokud to zákon vyžaduje;
 • jakémukoli příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, regulačnímu orgánu, vládní agentuře, soudu nebo jiné třetí straně za účelem (1) splnění soudního příkazu, žádosti příslušného orgánu činného v trestním řízení nebo jiné právní povinnosti; (2) prosazení nebo uplatnění smluvních podmínek; nebo (3) ochrany našich práv, majetku nebo bezpečnosti nebo splnění jiné právní povinnosti.

Požadujeme, aby naši poskytovatelé služeb chránili informace, které obdrží, pomocí vhodných bezpečnostních opatření, a zakazujeme jim používat tyto informace k jiným účelům, než k jakým byly původně určeny, pro jejich účely nebo mimo rámec toho, co je nezbytné pro poskytování služby. Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří od nás přijímají osobní údaje, jsou předem prověřeni a důvodně se od nich očekává, že budou uplatňovat stejnou úroveň ochrany soukromí a zabezpečení údajů, jak je popsána v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, a jsou povinni zachovávat důvěrnost osobních údajů, které od nás obdrží.

Společnost Mood Media neprodává ani nepronajímá vaše údaje jiným subjektům a nesdílí osobní údaje s třetími stranami, s výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo případů povolených zákonem.

Přeshraniční přenosy
Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, pokud to není nezbytné pro splnění vaší žádosti, pro naše profesní nebo oprávněné obchodní potřeby nebo pokud to nevyžaduje nebo nepovoluje zákon.

Osobní údaje o návštěvnících stránek, uchazečích o zaměstnání, odběratelích a zákaznících ukládáme v EHP, Spojených státech a v dalších zemích a teritoriích. Abychom usnadnili naše globální operace, můžeme tyto osobní údaje přenášet a přistupovat k nim z celého světa, včetně dalších zemí, ve kterých společnost Mood Media nebo její přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo poskytovatelé služeb třetích stran působí. Proto mohou být vaše osobní údaje zpracovávány mimo EHP a v zemích, na které se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně a které nemusí mít zákony poskytující stejný stupeň ochrany osobních údajů jako vaše domovská země. V takovém případě zajistíme, aby příjemce vašich osobních údajů poskytoval odpovídající úroveň ochrany, což může zahrnovat uzavření standardních smluvních doložek pro předávání údajů schválených Evropskou komisí (čl. 46 nařízení EU o ochraně osobních údajů), nebo vás v případě potřeby požádáme o předchozí souhlas s takovým mezinárodním předáváním údajů. V této souvislosti byla mezi jednotlivými subjekty společnosti Mood Media uzavřena dohoda o společných správcích, která upravuje mezinárodní převody v rámci skupiny. Kopii příslušných ustanovení můžete získat zasláním e-mailu na adresu [email protected]. Společní správci na požádání zpřístupní kopii základních doložek subjektům údajů, pokud doložky neobsahují důvěrné informace, v takovém případě mohou být tyto informace odstraněny.

Také v případě, že vaše osobní údaje předáváme třetím stranám nebo poskytovatelům služeb, budou přijata příslušná opatření, aby bylo zajištěno správné a bezpečné zpracování údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů. Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí jsou k dispozici zde .

Poskytnutím informací pro některý z výše uvedených účelů berete na vědomí, že vaše informace budou předány mimo EHP.

Vaše zákonná práva
Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů a zákony jiných zemí o ochraně osobních údajů poskytují subjektům údajů určitá práva. Za určitých okolností máte tedy v souvislosti s vašimi osobními údaji podle zákonů na ochranu údajů následující práva:

 • Vyžádat si přístup ke svým osobním údajům;
 • Požadovat opravu vašich osobních údajů;
 • Požadovat vymazání vašich osobních údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • Přenositelnost vašich osobních údajů, včetně přenosu vašich osobních údajů;
 • Právo odvolat svůj souhlas, pokud se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného před odvoláním svého souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme moci poskytovat určité produkty nebo služby. V případě odvolání souhlasu vám sdělíme, zda tomu tak je;
 • Právo být informován. Tyto zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními čl. 13 nařízení EU o ochraně osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět informace o jiném zpracování, než které je zde uvedeno, zašlete nám v této souvislosti žádost.
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaných prostředcích, včetně profilování. V této souvislosti Vás informujeme, že Mood Media neprovádí automatizované rozhodování na základě zpracování Vašich osobních údajů, jako je profilování. Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému procesu individuálního rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 odst. (1) a (4), nařízení (EU) č. 679 ze dne 27. dubna 2016;
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu ve věci ochrany údajů, ale také se s těmito problémy obrátit na příslušné orgány.
  1. Obyvatelé EHP mohou podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (evropský inspektor ochrany údajů je nezávislý orgán EU pro ochranu údajů). Úřad pro ochranu údajů bude vyžadovat, abyste se nejprve pokusili vyřešit jakoukoli stížnost s námi; Chcete-li podat stížnost společnosti Mood Media, podívejte se níže na sekci Kontaktní informace.
  2. Kontaktní údaje na Úřad pro ochranu osobních údajů v zemi vašeho bydliště naleznete na tomto odkazu.
  3. Pokud se domníváte, že společnost Mood Media nedodržuje GDPR, obraťte se v první řadě na DPO. Máte také právo podat stížnost u Úřadu komisaře pro informace (ICO) zde. ICO je nezávislý britský orgán pro dohled nad ochranou údajů.

Obvykle není vyžadován žádný poplatek
Za přístup k osobním údajům (ani za uplatnění jiných práv) nemusíte platit žádný poplatek. Můžeme vám však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakující se nebo nepřiměřená. Případně můžeme za těchto okolností odmítnout vyhovět vaší žádosti.

Co od vás můžeme potřebovat
Můžeme si od vás vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatnit jiná vaše práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajišťuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat s žádostí o další informace v souvislosti s vaší žádostí, abychom urychlili naši odpověď.

Lhůta pro odpověď
Na všechny oprávněné žádosti se snažíme odpovědět do jednoho měsíce. Někdy nám to může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste podali více žádostí. V takovém případě vás budeme informovat a budeme vás informovat.

Řešení sporů
Jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete směřovat na nás prostřednictvím kanálů uvedených v části Kontaktní údaje níže. V případě návštěvníků Stránek budou veškeré spory vyplývající z těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo s nimi související řešeny v souladu s našimi Podmínkami používání.

Kontaktní informace
Vzhledem k tomu, že společnost Mood Media působí celosvětově, jmenovali jsme zástupce pro ochranu údajů v EHP. Našeho zástupce pro ochranu údajů v EHP můžete kontaktovat zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu se zákonem, můžete se obrátit se stížností na příslušné orgány ve vaší jurisdikci, jak je popsáno výše. Úřad pro ochranu osobních údajů bude vyžadovat, abyste se nejprve pokusili vyřešit jakoukoli stížnost s námi.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů
Zákony a praxe v oblasti ochrany osobních údajů se neustále vyvíjejí a my se snažíme dodržovat vysoké standardy. Naše zásady a postupy jsou proto průběžně revidovány. Čas od času můžeme aktualizovat naše zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Zajistíme, aby na stránkách Mood Media byly k dispozici naše nejaktuálnější zásady ochrany osobních údajů, a doporučujeme vám, abyste pravidelně navštěvovali naše zásady ochrany osobních údajů a seznamovali se s jejich nejnovější verzí.

Anglická verze Kontroluje
Jiné než anglické překlady těchto zásad jsou uvedeny pouze pro usnadnění. V případě nejasností nebo konfliktů mezi překlady je směrodatná anglická verze.

Subjekty médií nálady

Označováno jako Právní název společnosti Registrovaná centrála Země
1. Mood Media Rakousko Mood Media GmbH Kristein 2, 4470 Enns, Oberösterreich Rakousko
2. Mood Media Belgie Mood Media Belgium SA Lange Lozanastraat 142, 2018 Antverpy Belgie
3. Mood Media CZ Mood Media Group CZ sro Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 Česká republika
4. Mood Media Francie Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes Francie
5. Mood Media Německo Mood Media GmbH Wandalenweg 30, 20097 Hamburk Německo
6. Mood Media Nizozemsko Mood Media Netherlands BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere Nizozemí
7. Mood Media Europe Mood Media Europe BV
8. Mood Media Maďarsko Mood Media Hungary KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Budapešť Maďarsko
9. Mood Media Polsko Mood Polska Sp. Zoologická zahrada ul. Targowa 24, 03-728 Warszawa, Polsko
10. Mood Media Rumunsko SC Mood Media Romania SRL Bukurešť, ulice George Constantinescu č. 3, vchod A a D, přízemí a 3. patro, obvod 2

 

Rumunsko

 

11. MMC Rumunsko Mood Media Comercial SRL Bukurešť, ulice George Constantinescu č. 3, vchody A a D, přízemí a3. patro, okres 2, 020339
12. Mood Media Španělsko Instore Marketing Solutions, SAU Calle La Volta, nº4, Planta 1ª, Local 7 – 08150 Parets del Valles Španělsko
13. Mood Media Dánsko Mood Media A/S Alsikevej 14, 8920 Randers NV Dánsko
14. Mood Media Řecko Nová audiovizuální řešení a aplikace Ltd 95C Pentelis Avenue – Chalandri 15234 Řecko
15. Mood Media Ireland Mood Media Ireland Limited Unit 1-2, 19 the Rear Courtyard, Castle St, Dalkey, Co Dublin Irsko
16. Mood Media Švédsko Mood Media Aktiebolag (AB) c/o Accountor AB – Sankt Eriksgatan 113 – 113 43 Stockholm Švédsko
17. Mood Media Bulharsko Mood Media Bulharsko EOOD/ Virgina Records 9, ulice Pop Bogomil. 1202 Sofie, Bulharsko Bulharsko
18. Městská televize OU Paldiski mnt. 29, Tallinn Estonsko
19. Easy New Media SRL Via Ippolito Nievo 25, 10153 Turín Itálie
20. Mood Media UK Mood Media Limited Unit 3 Airport Trading Estate Wireless Road, Biggin Hill, Westerham, TN16 3PS

 

Spojené království

21. PlayNetwork UK Společnost PlayNetwork Limited
22. Mood Media Čína

Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd.

 

Místnost B267, 4. patro 401, budova N°1, N°15, GuangHua Road, okres ChaoYang, Peking 10020

 

 

 

Čína

 

23. PlayNetwork Čína PlayNetwork (Shanghai) Media and Technology Co., Ltd. Pokoj 1010, 10. patro, kancelářská budova č. 9, JiangQiao WanDa Plaza, okres JiaDing, Šanghaj 201803
24. PlayNetwork Hongkong PlayNetwork HK, Limited 5/F Heng Shan Crt 145 Queen’s Rd., East Wanchai, HK Hongkong
25. Mood Media Austrálie Mood Media Australia Pty Limited

56 Harris Street Pyrmont NSW 2009, Austrálie

 

 

 

Austrálie

 

26. Octave Australia Pty Ltd
27. Mood Media Japonsko Mood Media Inc Náměstí Kodenma-Cho 9F, Nihonbashi-Kodenma-Cho 14-6, Chuo-Ku, Tokio, 103-0001 Japonsko
28. Almagor Leisure Alon Hagalil 179, 1792000, Izrael Izrael
29. Da Fratello d.o.o, Bělehrad, Brace Ribnikar 37 Srbsko
Označováno jako Právní název společnosti Registrovaná centrála Země
30. Mood Media USA

Konvergence, LLC

 

 

 

2100 S IH 35 Frontage Rd., Suite 201, Austin, TX 78704

 

 

 

 

 

USA

DMX, LLC
Společnost Mood Media North America Holdings Corp.
Společnost Muzak LLC
ServiceNET Exp, LLC
Technomedia Solutions, LLC
PlayNetwork, Inc. 14720 NE 87th Street, Redmond, WA, 98052-3400

Aktualizováno Mood Media dne Srpen 2022.

Archiv předchozích zásad ochrany osobních údajů