+420 606 666 064 Podpora Příhlásit se

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky: Průzkum spokojenosti zákazníků

Transparentnost je silným principem důvěryhodné spolupráce s našimi zákazníky. Proto vás informujeme o tom, jak zpracováváme údaje o odpovědích na průzkum a jak můžete uplatnit svá práva podle platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a údajů, mimo jiné včetně. (i) obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), (ii) kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA). (iii) obecná nařízení Spojeného království o ochraně údajů (iv) veškeré platné právní předpisy a závazné pokyny vydané dozorovým úřadem týkající se zpracování osobních údajů a/nebo ochrany soukromí jednotlivce a (v) veškeré další platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, které se mohou vztahovat na kteroukoli právnickou osobu ve skupině Mood Media v souvislosti s jejími činnostmi zpracování podle těchto zásad.

Je důležité, abyste si toto oznámení přečetli spolu s jakýmikoli dalšími oznámeními o ochraně osobních údajů, která můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, kdy o vás shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč osobní údaje zpracováváme. Toto oznámení doplňuje ostatní oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Mood Media a není určeno k jejich přepsání.

Na co se vztahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na údaje o zákaznících, které shromažďujeme od klientů v rámci našich průzkumů spokojenosti zákazníků. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je proto poskytnout vám informace o tom, jak společnost Mood Media shromažďuje a zpracovává osobní údaje během průzkumů zákaznických zkušeností a jejich další analýzy. Poznatky, které získáváme z odpovědí na průzkum, nám pomáhají neustále zlepšovat a posouvat spokojenost zákazníků na vyšší úroveň.

O nás
Mood Media znamená Mood Media Corporation/Mood Media Group, její dceřiné společnosti a přidružené společnosti po celém světě (dále jen „společní správci“, „my“, „nás“, „naše“), které společně zpracovávají vaše osobní údaje podle konkrétních účely uvedené níže. Každý členský subjekt v síti Mood Media je samostatným právním subjektem.

Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mood Media Corporation (dále jen „Mood Media“)
2100 S IH 35 Frontage Rd, Suite 201
Austin, TX 78704
800 345.5000

Vzhledem k tomu, že společnost Mood Media působí globálně, jmenovali jsme zástupce pro ochranu osobních údajů v rámci EHP. Našeho zástupce pro ochranu údajů v EHP můžete kontaktovat zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Informace, které shromažďujeme
Osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím průzkumů zpětné vazby od zákazníků. Pravidelně hledáme zpětnou vazbu ohledně spokojenosti zákazníků, abychom lépe porozuměli tomu, zda jsou naši zákazníci spokojeni s produkty a službami, které poskytujeme, a jak bychom se mohli zlepšit. Proto v rámci procesů zákaznické zkušenosti shromažďujeme, používáme, uchováváme a přenášíme atributy osobních údajů, jak je uvedeno níže:

 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa zákazníka, jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo;
 • IP adresy a další podobné technické informace, které jsou obvykle získávány z prohlížeče nebo zařízení automaticky při návštěvě našich webových stránek nebo při interakci s nimi. Podrobné informace o používání souborů cookie na našem webu a o tom, jak spravovat nastavení souborů cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .

Jak shromažďujeme a přijímáme informace
Údaje shromažďujeme přímo od vás. Účast v jakémkoli průzkumu spokojenosti zákazníků, který spouští Mood Media, je dobrovolná. Klienti Mood Media nejsou povinni vyplnit průzkumy.

Účely, pro které budeme používat vaše údaje. Právní důvody pro zpracování vašich údajů.
Údaje, které odešlete prostřednictvím našich průzkumů zpětné vazby od zákazníků, používáme pro následující účely:

 • měření spokojenosti zákazníků;
 • zlepšování služeb poskytovaných našim klientům;
 • sledování stížností;
 • přizpůsobení produktů a služeb požadavkům klientů;
 • pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, pokud výsledky zpracování pro statistické účely obsahují souhrnné údaje. Jako takové můžeme anonymizovat zákaznická data pro statistické účely. Odpovědi nebudou spojovány s osobními údaji, pokud respondent výslovně nepožádá, aby byl kontaktován ohledně svého účtu, když se rozhodne přidat další zpětnou vazbu jako součást svého podání. Údaje, které byly zahrnuty v anonymizované podobě na souhrnné úrovni, nespadají do působnosti GDPR EU.

6 odst. 1 písm. EU GDPR tvoří právní základ pro zasílání odkazů na průzkumy našim zákazníkům prostřednictvím e-mailu. Společnost Mood Media má oprávněný zájem získat vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže porozumět tomu, jak dobře uspokojujeme potřeby našich klientů, a nalézt způsoby, jak se zlepšit. Účelem průzkumu jako takového je shromáždit informace pro zlepšení našich produktů a služeb v rámci dočasného digitálního průzkumu spokojenosti stávajících zákazníků.

Sběr, zpracování nebo použití údajů se neprovádí pro účely průzkumu trhu a/nebo přímého marketingu. Je-li pro dané zpracování vyžadován souhlas, bude od vás vyžadován odděleně, aby bylo zajištěno, že je poskytnut svobodně, informovaný a výslovný. Informace týkající se takového zpracování vám budou poskytnuty v okamžiku, kdy je požadován souhlas, spolu s dopadem neposkytnutí takového souhlasu, pokud existuje.

V následujících případech zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu podle čl.6 odst.1 písm. a) GDPR:

 • Zasílání našeho e-mailového zpravodaje;
 • Zasílání informací o produktech, speciálních akcích nebo nabídkách;
 • Průzkum trhu.

Doba uchovávání
Osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím průzkumů spokojenosti zákazníků, budou uchovávány nejdéle po dobu dvou let od uzavření konečné smlouvy nebo do doby, než uplatníte svá práva podle platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a údajů. Proti používání vašich osobních údajů k zasílání odkazů na průzkum prostřednictvím e-mailu můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jakékoli náklady. Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat, aby s vámi již nemohly být spojovány, v takovém případě můžeme takové informace použít bez dalšího upozornění.

Společnost Mood Media bude pravidelně kontrolovat všechna data uchovávaná v elektronické podobě, aby rozhodla, zda vymaže jakékoli osobní údaje, jakmile účel, pro který byly shromážděny, již nebude relevantní. Celková odpovědnost spočívá na marketingovém oddělení, které bude neustále kontrolovat obsah databází webu Mood Media v případě, že vyplníte průzkum spokojenosti zákazníků na našem webu.

Umístění úložiště
Mezinárodní webové stránky MoodMedia jsou umístěny v Evropě, v Amsterdamu.

Přihlásit/Odhlásit
Proti používání vašich osobních údajů k zasílání odkazů na průzkum prostřednictvím e-mailu můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jakékoli náklady. Podle Čl. 21 odst. 1 písm. 1 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl.6 odst.1 písm. f GDPR EU (zpracování údajů za účelem ochrany oprávněného zájmu). V případě vaší námitky již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud však máte nějaký účet pro naše Služby, budeme vám stále zasílat nepropagační sdělení, jako jsou e-maily související se službami.

Pokud je shromažďování, zpracování nebo používání vašich údajů prováděno pro účely průzkumu trhu a/nebo pro účely přímého marketingu na základě vašeho souhlasu, poskytneme vám podrobnosti o tom, jak se přihlásit k odběru zpráv od nás nebo odmítnout je. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat podle pokynů uvedených v každé zprávě, kterou obdržíte, odhlášením nebo oznámením.

Zabezpečení
Společnost Mood
Media podniká přiměřené kroky k ochraně vašich údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením, přičemž bere v úvahu rizika spojená se zpracováním a povahu osobních údajů.

Používáme řadu opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou v bezpečí, přesné a aktuální. Tyto zahrnují:

 • administrativní a technické kontroly k omezení přístupu k osobním údajům na základě „potřeby vědět“;
 • technologická bezpečnostní opatření, včetně firewallů, šifrovacího a antivirového softwaru;
 • fyzická bezpečnostní opatření, jako jsou bezpečnostní průkazy pro vstup do našich prostor; a
 • zásady a postupy ochrany údajů.

Přístup k vašim údajům je možný pouze pro několik oprávněných osob. Tito jsou zodpovědní za komerční, redakční nebo technickou podporu serverů. Údaje o odpovědích na průzkum budou použity pouze interními odděleními a výhradně pro účely uvedené výše; Výsledky průzkumu jsou interně vyhodnocovány a zpracovávány oddělením marketingu.

V rámci těchto opatření jsou také vaše osobní údaje zaslané prostřednictvím Stránek přenášeny prostřednictvím technologie Secure Socket Layer (SSL) a poté zašifrovány do našich databází, aby byly přístupné pouze pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud vyplníte průzkum spokojenosti zákazníků na našich webových stránkách, uvědomte si, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob ukládání není nikdy zcela bezpečný nebo bezchybný. I když se tedy snažíme chránit vaše data, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost.

Sdílení dat/příjemců zákaznických dat
V souladu s platnými zákony můžeme vaše údaje sdílet s našimi mateřskými společnostmi, dceřinými společnostmi a/nebo přidruženými společnostmi. Veškeré údaje jsou shromažďovány pouze pro interní použití a výhradně pro zamýšlený účel a na základě našeho oprávněného zájmu. Údaje o odpovědích na průzkum jsou k dispozici, abychom lépe pochopili, zda jsou naši zákazníci spokojeni s produkty a službami, které poskytujeme, a jak bychom se mohli zlepšit.

Za omezených okolností můžeme vaši e-mailovou adresu předat poskytovatelům e-mailových služeb, aby rozesílali e-maily s odkazem na průzkum, a to na základě uzavření příslušných smluv o zpracování údajů s těmito třetími stranami, které jsou v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany soukromí nebo údajů a které poskytují dostatečné záruky ochrany údajů.

Společnost Mood Media se nezabývá prodejem nebo pronájmem vašich informací jiným osobám a nebude sdílet zákaznická data s třetími stranami, s výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jinak povolených zákonem.

Přeshraniční předávání
Za účelem dodržení omezení GDPR EU v souvislosti s mezinárodním předáváním podle čl. 44 a násl. od GDPR EU, Mood Media průběžně přezkoumává a posiluje ochranná opatření týkající se mezinárodního předávání, přičemž má na paměti pokyny a doporučení orgánů EU.

Proto je přenos dat odpovědí z průzkumu do zemí mimo EHP, kde Mood Media, její přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo poskytovatelé služeb třetích stran provozují činnost, upraven standardními smluvními doložkami. Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí jsou k dispozici zde .

Kromě výše uvedených standardních smluvních doložek společnost Mood Media neustále podniká kroky k zajištění dalších opatření na ochranu práv subjektů údajů, která jsou zaručena platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Poskytnutím informací pro jakýkoli z účelů zde uvedených berete na vědomí, že vaše informace budou přeneseny mimo EHP.

Vaše zákonná práva v souvislosti se zpracováním vašich údajů
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie a zákony na ochranu soukromí jiných zemí poskytují subjektům údajů určitá práva. Za určitých okolností máte tedy v souvislosti s vašimi osobními údaji podle zákonů na ochranu údajů následující práva:

 • Vyžádat si přístup ke svým osobním údajům;
 • Požadovat opravu vašich osobních údajů;
 • Požadovat vymazání vašich osobních údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • Přenositelnost vašich osobních údajů, včetně přenosu vašich osobních údajů;
 • Právo odvolat svůj souhlas, pokud se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného před odvoláním svého souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme moci poskytovat určité produkty nebo služby. V případě odvolání souhlasu vám sdělíme, zda tomu tak je;
 • Právo být informován. Tyto zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními čl. 13 nařízení EU o ochraně osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět informace o jiném zpracování, než které je zde uvedeno, zašlete nám v této souvislosti žádost.
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaných prostředcích, včetně profilování. V této souvislosti Vás informujeme, že Mood Media neprovádí automatizované rozhodování na základě zpracování Vašich osobních údajů, jako je profilování. Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému procesu individuálního rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 odst. (1) a (4), nařízení (EU) č. 679 ze dne 27. dubna 2016;
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu ve věci ochrany údajů, ale také se s těmito problémy obrátit na příslušné orgány.
  1. Obyvatelé EHP mohou podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (evropský inspektor ochrany údajů je nezávislý orgán EU pro ochranu údajů). Úřad pro ochranu údajů bude vyžadovat, abyste se nejprve pokusili vyřešit jakoukoli stížnost s námi; Chcete-li podat stížnost společnosti Mood Media, podívejte se níže na sekci Kontaktní informace.
  2. Kontaktní údaje na Úřad pro ochranu osobních údajů v zemi vašeho bydliště naleznete na tomto odkazu.
  3. Pokud se domníváte, že společnost Mood Media nedodržuje GDPR, obraťte se v první řadě na DPO. Máte také právo podat stížnost u Úřadu komisaře pro informace (ICO) zde. ICO je nezávislý britský orgán pro dohled nad ochranou údajů.

Uplatnění práv
Chcete-li uplatnit svá práva, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected]. Vaše dotazy zpracujeme v souladu se zákonnými požadavky a do jednoho měsíce vás budeme informovat o přijatých opatřeních. Někdy nám to může trvat déle než měsíc, pokud je váš požadavek obzvláště složitý. V takovém případě vás budeme informovat a budeme vás informovat.

Za přístup ke svým osobním údajům (nebo za uplatnění jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit poplatek. Můžeme vám však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakující se nebo nepřiměřená. Případně můžeme za těchto okolností odmítnout vyhovět vaší žádosti.

Možná si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo na uplatnění jakýchkoli vašich dalších práv). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajišťuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat s žádostí o další informace v souvislosti s vaší žádostí, abychom urychlili naši odpověď.

Příslušný soud
Jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů můžete směřovat na adresu [email protected]. Pokud jde o návštěvníky webu, veškeré spory vyplývající z tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo s ním související budou řešeny v souladu s Podmínkami použití .

Úpravy a doplňky
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být podle potřeby upraveno nebo doplněno. Například kvůli nové judikatuře v otázkách ochrany údajů. Pokud změníme naše postupy ochrany údajů, můžeme toto prohlášení o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem upravit a/nebo upravit. Doporučujeme navštěvovat naše webové stránky a pravidelně si prohlížet naše prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste si mohli přečíst nejaktuálnější informace o našich postupech ochrany údajů.

Ovládání anglické verze
Neanglické překlady tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou poskytovány pouze pro pohodlí. V případě nejasností nebo konfliktů mezi překlady je směrodatná anglická verze.

Aktualizováno Mood Media dne September, 2022