00 36 1 439 09 79 Támogatás Bejelentkezés

Adatvédelmi nyilatkozat ügyfelek számára: Ügyfél-elégedettségi felmérés

Az átláthatóság az ügyfeleinkkel való bizalmi együttműködés erős elve. Ezért tájékoztatjuk Önt arról, hogyan dolgozzuk fel a felmérésre adott válaszadatokat, és hogyan gyakorolhatja a magánélet védelmére és adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti jogait, többek között, de nem kizárólagosan a következőkről (i) az EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR), (ii) a kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény (CCPA) (iii) az Egyesült Királyság általános adatvédelmi rendelete (iv) a személyes adatok feldolgozására és/vagy az egyén magánéletének védelmére vonatkozó bármely alkalmazandó jogszabály és a felügyeleti hatóság által kiadott kötelező érvényű iránymutatás, és (v) bármely más, a személyes adatok feldolgozására és a magánélet védelmére vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabály, amely a Mood Media Group bármely jogi személyére vonatkozhat a jelen Szabályzat szerinti feldolgozási tevékenységei tekintetében.

Fontos, hogy olvassa el ezt a közleményt az egyéb adatvédelmi nyilatkozatokkal együtt, amelyeket bizonyos esetekben adunk, amikor személyes adatokat gyűjtünk vagy dolgozunk fel Önről, hogy teljes mértékben tisztában legyen azzal, hogyan és miért dolgozunk fel személyes adatokat. Ez a közlemény kiegészíti a Mood Media többi adatvédelmi nyilatkozatát, és nem célja, hogy felülírja azokat.

Mire vonatkozik ez az Adatvédelmi nyilatkozat
Ez az adatvédelmi nyilatkozat azokra az ügyféladatokra terjed ki, amelyeket az ügyfelektől ügyfél-elégedettségi felméréseink keretében gyűjtünk. Ezért jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást adjon arról, hogy a Mood Media hogyan gyűjti és dolgozza fel a személyes adatokat az ügyfélélmény-felmérések és azok további elemzése során. A felmérési válaszokból nyert betekintések segítenek bennünket abban, hogy folyamatosan fejlődjünk, és magasabb szintre tereljük az ügyfelek elégedettségét.

Rólunk
Mood Media : a Mood Media Corporation/ Mood Media Group, leányvállalatai és leányvállalatai a világ minden táján (a továbbiakban: „Közös adatkezelők”, „mi”, „mi”, „mi”), amelyek közösen dolgozzák fel az Ön személyes adatait az adott alább említett célokra. A Mood Media hálózat minden tagszervezete külön jogi személy.

Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő
Mood Media Corporation (a továbbiakban: Mood Media )
2100 S IH 35 Frontage Rd, Suite 201
Austin, TX 78704
800 345.5000

Mivel a Mood Media globálisan működik, adatvédelmi képviselőt neveztünk ki az EGT-n belül. Az EGT adatvédelmi képviselőnkkel a [email protected] e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

Az általunk gyűjtött információk
Személyes adatok, amelyeket vásárlói visszajelzési kérdőíveken keresztül ad meg nekünk. Rendszeresen kérünk vásárlóink elégedettségéről szóló visszajelzéseket, hogy jobban megértsük, ügyfeleink elégedettek-e az általunk kínált termékekkel és szolgáltatásokkal, és hogyan tudnánk javítani. Ezért az ügyfélélményi folyamatok részeként a személyes adatok attribútumait az alábbiak szerint gyűjtjük, használjuk, tároljuk és továbbítjuk:

 • Kapcsolattartási adatok: ügyfél e-mail címe, keresztnév, vezetéknév, cégnév, telefonszám;
 • IP-címek és más hasonló technikai információk, amelyeket általában automatikusan kapnak egy böngészőből vagy eszközről, amikor meglátogatja vagy interakcióba lép a weboldalunkkal. A weboldalunkon található cookie-k használatával és a cookie-beállítások kezelésével kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el Cookie-szabályzatunkat .

Hogyan gyűjtjük és fogadjuk az információkat
Az adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük. A Mood Media által indított ügyfél-elégedettségi felmérésben való részvétel önkéntes. Mood Media ügyfelei nem kötelesek kitölteni a felméréseket.

Célok, amelyekre az Ön adatait felhasználjuk. Az adatok feldolgozásának jogalapja.
Az ügyfél-visszajelzési kérdőíveinken keresztül benyújtott információkat a következő célokra használjuk fel:

 • vevői elégedettség mérése;
 • ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások javítása;
 • panaszfigyelés;
 • a termékek és szolgáltatások testreszabása az ügyfelek igényei szerint;
 • statisztikai célokra az EU általános adatvédelmi rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerint, feltéve, hogy a statisztikai célú feldolgozás eredményei összesített adatokat tartalmaznak. Ennek megfelelően statisztikai célból anonimizálhatjuk az ügyfelek adatait. A válaszokat nem kapcsoljuk vissza személyes adatokhoz, kivéve, ha a válaszadó kifejezetten kéri, hogy lépjünk kapcsolatba vele a fiókjával kapcsolatban, amikor úgy dönt, hogy további visszajelzéseket ad a beküldés részeként. Az összesített szinten anonimizált formában szereplő adatok nem tartoznak az EU általános adatvédelmi rendelet hatálya alá.

6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. az EU GDPR jogi alapját képezi annak, hogy felmérési linkeket küldjünk ügyfeleinknek e-mailben. Mood Media -nak jogos érdeke fűződik az Ön visszajelzéseinek kikéréséhez, hogy segítsen nekünk megérteni, mennyire elégítjük ki ügyfeleink igényeit, és megtaláljuk a fejlesztési lehetőségeket. Mint ilyen, a felmérés célja, hogy információkat gyűjtsünk termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez a meglévő ügyfelek ideiglenes digitális ügyfél-elégedettségi felmérése keretében.

Az adatok gyűjtése, feldolgozása vagy felhasználása nem piackutatási és/vagy direkt marketing célból történik. Ha a kérdéses adatkezeléshez hozzájárulásra van szükség, azt külön kérik Öntől annak biztosítása érdekében, hogy az önkéntes, tájékozott és egyértelmű legyen. Az ilyen adatkezeléssel kapcsolatos információkat a hozzájárulás kérésének időpontjában adjuk meg Önnek, valamint a hozzájárulás elmulasztásának következményeit, ha van ilyen.

Az alábbi esetekben az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján:

 • E-mail hírlevelünk küldése;
 • Termékinformációk, különleges promóciók vagy ajánlatok küldése;
 • Piackutatás.

Tárolási időszakok
Az ügyfél-elégedettségi felméréseken keresztül megadott személyes adatokat a végleges szerződés megkötését követő két évnél nem hosszabb ideig tároljuk, vagy addig, amíg Ön nem gyakorolja a magánéletre és az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti jogait. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak felhasználása ellen, hogy felmérési linkeket küldjön Önnek e-mailben, költség felmerülése nélkül. Bizonyos körülmények között anonimizálhatjuk személyes adatait, így azok többé nem hozhatók kapcsolatba Önnel, ebben az esetben az információkat az Ön további értesítése nélkül felhasználhatjuk.

Mood Media rendszeresen felülvizsgál minden elektronikusan tárolt adatot, hogy eldöntse, törli-e a személyes adatokat, ha a gyűjtés célja már nem releváns. A teljes felelősség a marketing osztályt terheli, amely folyamatosan ellenőrzi a Mood Media weboldal adatbázisainak tartalmát abban az esetben, ha Ön weboldalunkon kitölti az ügyfél-elégedettségi felmérést.

A tárolás helye
AMood Media nemzetközi weboldalainak tárhelye Európában, Amszterdamban található.

Feliratkozás/Leiratkozás
Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak felhasználása ellen, hogy felmérési linkeket küldjön Önnek e-mailben, költség felmerülése nélkül. Az Art. 21. bek. Az EU GDPR 1. cikkének (1) bekezdése alapján Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f) az EU általános adatvédelmi rendelete (jogos érdek védelmét szolgáló adatfeldolgozás). Az Ön tiltakozása esetén a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelésre kényszerítő okot tudunk bizonyítani, amely meghaladja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére szolgál.

Ha azonban rendelkezik fiókkal a Szolgáltatásainkhoz, továbbra is küldünk Önnek nem promóciós jellegű közleményeket, például szolgáltatással kapcsolatos e-maileket.

Ha az Ön adatainak gyűjtése, feldolgozása vagy felhasználása piackutatási és/vagy direkt marketing célból történik az Ön beleegyezése alapján, akkor tájékoztatást adunk arról, hogyan iratkozhat fel a tőlünk érkező üzenetekre, illetve hogyan iratkozhat le az üzenetek fogadásáról. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha követi az egyes kapott üzeneteknél található utasításokat, leiratkozik vagy értesít minket.

Biztonság
AMood Media ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön adatait megvédje az elvesztéstől, a visszaélésszerű felhasználástól, a jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól vagy megsemmisítéstől, figyelembe véve a feldolgozással járó kockázatokat és a személyes adatok jellegét.

Számos intézkedést alkalmazunk annak biztosítására, hogy személyes adatait biztonságban, pontosabban és naprakészen tartsuk. Ezek tartalmazzák:

 • adminisztratív és műszaki ellenőrzések a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében, „szükséges tudni” alapon;
 • technológiai biztonsági intézkedések, beleértve a tűzfalakat, a titkosítást és a víruskereső szoftvereket;
 • fizikai biztonsági intézkedések, például biztonsági engedélyek a helyiségeinkbe való belépéshez; és
 • adatvédelmi szabályzatok és eljárások.

Az Ön adataihoz csak néhány jogosult személy férhet hozzá. Ezek felelősek a szerverek kereskedelmi, szerkesztői vagy technikai támogatásáért. A felmérésre adott válaszadatokat csak a házon belüli osztályok és kizárólag a fent említett célokra használják fel; A felmérés eredményeit a marketing osztály értékeli és dolgozza fel belsőleg.

Ezen túlmenően az ilyen intézkedések részeként a Webhelyen keresztül benyújtott személyes adatai Secure Socket Layer (SSL) technológián keresztül kerülnek továbbításra, majd titkosításra kerülnek adatbázisainkba, hogy csak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra férhessenek hozzá.

Ha kitölti a weboldalunkon található ügyfél-elégedettségi felmérést, kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztüli továbbítás vagy tárolási mód soha nem teljesen biztonságos vagy hibamentes. Tehát bár törekszünk adatai védelmére, nem tudjuk garantálni a teljes biztonságot.

Adatok megosztása/ügyféladatok címzettjei
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megoszthatjuk adatait anyavállalatainkkal, leányvállalatainkkal és/vagy leányvállalatainkkal. Minden adatot kizárólag belső használatra gyűjtünk, kizárólag a rendeltetésszerű célból és jogos érdekünk alapján. A felmérésre adott válaszok adatait azért tesszük elérhetővé, hogy jobban megértsük, ügyfeleink elégedettek-e az általunk kínált termékekkel és szolgáltatásokkal, és hogyan tudnánk javítani.

Korlátozott körülmények között továbbíthatjuk az Ön e-mail címét e-mail szolgáltatóknak a felmérés linkjét tartalmazó e-mailek kiküldésére, amennyiben megfelelő adatfeldolgozási megállapodásokat kötünk az ilyen harmadik felekkel, amelyek megfelelnek a magánélet védelmére vagy adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályoknak, és megfelelő adatvédelmi garanciákat nyújtanak.

Mood Media nem foglalkozik az Ön adatainak másoknak történő értékesítésével vagy bérbeadásával, és nem osztja meg az ügyfelek adatait harmadik felekkel, kivéve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtakat vagy a törvény által megengedett egyéb esetekben.

Határokon átnyúló adattovábbítások
Az EU GDPR által a nemzetközi adattovábbításokra vonatkozóan előírt korlátozásoknak való megfelelés érdekében a GDPR cikke. 44. és azt követő cikkei. Az EU GDPR-rendeletéből adódóan a Mood Media Media folyamatosan felülvizsgálja és megerősíti a nemzetközi adattovábbítással kapcsolatos védelmi intézkedéseket, miközben szem előtt tartja az uniós hatóságok iránymutatásait és ajánlásait.

Ezért a felmérésre adott válaszok adatainak továbbítását az EGT-n kívüli országokba, ahol a Mood Media , leányvállalatai, leányvállalatai vagy harmadik fél szolgáltatói tevékenységet folytatnak, az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák. Az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános Szerződési Feltételek itt érhetők el .

A Mood Media Media a fenti általános szerződési feltételek alkalmazásán túlmenően folyamatosan lépéseket tesz az érintettek jogainak további, az alkalmazandó adatvédelmi törvények által garantált védelmére.

Az itt meghatározott célok bármelyikének megadásával Ön tudomásul veszi, hogy adatait az EGT-n kívülre továbbítják.

Az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatos törvényes jogai
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete és más országok adatvédelmi törvényei bizonyos jogokat biztosítanak az érintettek számára. Ezért bizonyos körülmények között az adatvédelmi törvények értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban:

 • Kérjen hozzáférést személyes adataihoz;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 • kérheti személyes adatainak törlését;
 • Tiltakozás a személyes adatok feldolgozása ellen;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • Az Ön személyes adatainak hordozhatósága, beleértve az Ön személyes adatainak továbbítását;
 • A hozzájárulás visszavonásának joga, ha az Ön személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulásra támaszkodunk. Ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett feldolgozás jogszerűségét. Ha visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek. Tájékoztatjuk Önt, ha ez a helyzet, amikor visszavonja hozzájárulását;
 • A tájékoztatáshoz való jog. Ez az adatvédelmi szabályzat tájékoztatja Önt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, az Art. 13. cikkének rendelkezései szerint. Ha az itt meghatározottaktól eltérő adatkezeléssel kapcsolatos információkat szeretne megtudni, kérjük, küldje el nekünk erre vonatkozó kérését.
 • Az a jog, hogy ne vonatkozzanak rájuk kizárólag automatizált eszközökön alapuló döntések, ideértve a profilalkotást is. Ezzel kapcsolatban ezúton tájékoztatjuk, hogy a Mood Media nem végez az Ön személyes adatainak feldolgozása alapján automatizált döntéshozatalt, például profilalkotást. Az Ön személyes adatai nem esnek automatizált egyéni döntéshozatali folyamat hatálya alá, ideértve a profilalkotást is, amint azt az (EU) rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdése említi. 2016. április 27-i 679. sz.
 • Az adatvédelmi kérdésekben a Felügyelethez való panasz benyújtásának joga, de az illetékes hatóságokhoz is fordulhat.
  1. Az EGT lakosai panaszt tehetnek az európai adatvédelmi biztosnál (az európai adatvédelmi biztos az EU független adatvédelmi hatósága). Az adatvédelmi hatóság megköveteli Öntől, hogy először kísérelje meg megoldani bármely panaszát velünk; Kérjük, olvassa el az alábbi Elérhetőségek részt, ha panaszt szeretne benyújtani a Mood Media felé.
  2. A lakóhelye szerinti ország adatvédelmi hatóságának elérhetőségét a linkre kattintva találja meg.
  3. Ha úgy véli, hogy a Mood Media nem tartotta be az Egyesült Királyság GDPR-jának megfelelően az adatvédelmi tisztviselőhöz forduljon első körben. Önnek joga van panaszt tenni az Információs Biztos Hivatalánál (ICO) is . Az ICO az Egyesült Királyság független adatvédelmi felügyeleti hatósága.

Jogainak érvényesítése
Jogainak gyakorlásához az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a [email protected] címen. Megkereséseit a jogszabályi előírásoknak megfelelően feldolgozzuk, és egy hónapon belül tájékoztatjuk az általunk megtett intézkedésekről. Időnként egy hónapnál tovább is eltarthat, ha kérése különösen összetett. Ebben az esetben értesítjük és folyamatosan frissítjük.

Nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy bármely más jog gyakorlásáért). Mindazonáltal ésszerű díjat számíthatunk fel, ha kérése egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó. Alternatív megoldásként ilyen körülmények között megtagadhatjuk kérésének teljesítését.

Előfordulhat, hogy konkrét információkat kell kérnünk Öntől, hogy segítsünk megerősíteni személyazonosságát, és biztosítani tudjuk a személyes adataihoz való hozzáférési jogát (vagy bármely egyéb jogának gyakorlását). Ez egy biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne adják ki olyan személyeknek, akiknek nincs joguk átvenni azokat. A válaszadás felgyorsítása érdekében felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk kérésével kapcsolatban.

Illetékes bíróság
A jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit vagy panaszait a [email protected] címen teheti fel. A weboldal látogatóit illetően a jelen Adatvédelmi nyilatkozatból eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat a Felhasználási feltételeknek megfelelően kezeljük.

Módosítások és módosítások
Ez az Adatvédelmi nyilatkozat szükség szerint módosítható vagy módosítható. Például az adatvédelmi kérdésekre vonatkozó új ítélkezési gyakorlat miatt. Ha megváltoztatjuk adatvédelmi gyakorlatunkat, ennek megfelelően módosíthatjuk és/vagy módosíthatjuk ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot. Javasoljuk, hogy látogassa meg weboldalunkat és rendszeresen tekintse át Adatvédelmi nyilatkozatunkat, hogy megismerje adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos legfrissebb információkat.

Az angol verzió vezérlői
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem angol nyelvű fordításai kizárólag kényelmi célokat szolgálnak. Bármilyen kétértelműség vagy a fordítások közötti ütközés esetén az angol verzió a mérvadó és az irányadó.

Frissítette: Mood Media szeptember, 2022