00 36 1 439 09 79 Támogatás Bejelentkezés

Adatvédelmi irányelvek

(A CALL CENTERBEN TÖRTÉNŐ SZEMÉLYESADAT-KEZELÉSRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MEGTEKINTÉSE)

Ebben az adatvédelmi szabályzatban:

EU GDPR“: az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (elérhető itt).

UK GDPR“: az Egyesült Királyság Általános Adatvédelmi Szabályzata. 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság adatvédelmi rendszere a brit GDPR-ból és a 2018. évi adatvédelmi törvényből áll.

Adatvédelmi jogszabályok“: a következők (i) minden egyéb, a magánéletre vagy az adatvédelemre vonatkozó alkalmazandó jogszabály, beleértve, de nem kizárólagosan a kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvényt (CCPA), (ii) a személyes adatok feldolgozására és/vagy az egyén magánéletének védelmére vonatkozó bármely alkalmazandó jogszabály és a felügyeleti hatóság által kiadott kötelező érvényű iránymutatás, és (iii) bármely más, a személyes adatok feldolgozására és a magánélet védelmére vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabály, amely bármelyik félre vonatkozhat a jelen Szabályzat szerinti feldolgozási tevékenységei tekintetében.

elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv“: az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve a személyes adatok elektronikus hírközlési ágazatban történő kezeléséről és a magánélet védelméről.

Mood Media” a Média vállalatcsoport/ Média Corporation vállalatai, beleértve a leányvállalatokat és kapcsolt vállalkozásokat, amelyek közösen kezelik a Mood Media weboldalon(moodmedia.com) keresztül gyűjtött személyes adatokat; mindegyikük jogilag különálló és független szervezet. Kérjük, tekintse meg a Mood Media szervezetek listáját az Adatvédelmi szabályzat végén.

Közös adatkezelők“: az EU GDPR 4. cikke által meghatározott jelentéssel bír, és a jelen adatvédelmi szabályzat alkalmazásában magában foglalja a jelen adatvédelmi szabályzat végén található listában említett valamennyi szervezetet.

Érintett” az EU általános adatvédelmi rendelet 4. cikke által meghatározott jelentéssel bír, amely azonosított vagy azonosítható természetes személy, és a jelen megállapodás alkalmazásában a “Felhasználó“, akire a kontextustól függően “Honlap látogató“, “Álláspályázó“, “Előfizető“, “Ügyfél” néven is hivatkoznak.

Feldolgozás” az EU általános adatvédelmi rendelet 4. cikkében meghatározott jelentéssel bír, amely a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Amire ez az adatvédelmi szabályzat vonatkozik
Ez az adatvédelmi szabályzat ismerteti a Mood Mediairányelveit és gyakorlatát a Mood Media Mood Media weboldalán keresztül gyűjtött személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, és meghatározza az Ön adatvédelmi jogait. Felismerjük, hogy az adatvédelem folyamatos felelősség, ezért időről időre frissíteni fogjuk ezt az Adatvédelmi szabályzatot, ha új személyesadat-kezelési gyakorlatokat alkalmazunk vagy új adatvédelmi irányelveket fogadunk el.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a moodmedia.com weboldalra és a moodmedia.com weboldalhoz kapcsolódó valamennyi kapcsolódó weboldalra (együttesen a“Webhely“) vonatkozik, amelyeket a Mood Media Corporation / Mood Media Group, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai közösen üzemeltetnek világszerte.

Ez az Adatvédelmi szabályzat részletezi elkötelezettségünket azon személyek adatainak védelme iránt, akik:

 1. meglátogatják a Honlapunkat (“Honlaplátogatók“);
 2. olyan személyek, akik a kapcsolatfelvételi űrlapjainkon vagy a chat-en keresztül keresnek meg minket, és arra kérnek minket, hogy bizonyos, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat nyújtsunk nekik (meglévő vagy leendő “Ügyfelek“);
 3. azok a személyek, akik a Weboldalunkon keresztül, a Karrier oldalunkon keresztül nyújtják be önéletrajzukat (“Álláspályázók“);
 4. olyan személyek, akik regisztrálnak, hogy a Mood Media Media-tól a jövőben e-mail üzeneteket kapjanak, amelyek releváns híreket, frissítéseket, különleges promóciókat vagy ajánlatokat tartalmazhatnak (“Előfizetők“).

A félreértések elkerülése végett, ez az adatvédelmi szabályzat azokra az álláspályázókra vonatkozik, akik a Karrier oldalunkon keresztül küldik el önéletrajzukat, de nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket jelenlegi és korábbi alkalmazottainkról gyűjtünk. Külön HR-adatvédelmi szabályzatunk van, amely a jelenlegi és korábbi alkalmazottakra vonatkozik. A HR-adatvédelmi szabályzatot a Mood Media csoporton belül a munkavállalónak az adott vállalathoz való csatlakozásakor közöljük, és a belső platformokon minden munkatárs számára elérhetővé tesszük.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása során a Mood Media felelős azért, hogy a fentiekben leírtak szerint megfeleljen a magánéletre vagy adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályoknak.

Amire a jelen Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki
A jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik a harmadik felek által gyűjtött információkra, például harmadik felek weboldalaira, közösségi média platformjaira vagy fiókjaira, harmadik fél szolgáltatókra vagy más harmadik fél szolgáltatásaira vagy alkalmazásaira, amelyek integrálódnak a Webhelyünkkel és Szolgáltatásainkkal.

A jelen Adatvédelmi irányelvek nem vonatkoznak a nem személyazonosításra alkalmas információkra, például az összesített vagy névtelen adatokra.

Szolgáltatásaink nem 16 év alatti gyermekeknek szólnak, és tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 16 év alatti gyermekektől. Ha Ön még nem töltötte be a 16. életévét, kérjük, ne adjon meg személyes adatokat a Weboldalainkon vagy Szolgáltatásainkon keresztül. Arra bátorítjuk a szülőket és a törvényes gyámokat, hogy kövessék nyomon gyermekeik internethasználatát, és segítsék a jelen Szabályzat betartását azzal, hogy gyermekeiket arra utasítják, hogy engedélyük nélkül soha ne adjanak meg személyes adatokat a webhelyeken vagy a Szolgáltatásokon keresztül. Ha okkal feltételezi, hogy egy 16 év alatti gyermek személyes adatokat szolgáltatott nekünk a webhelyeken vagy a Szolgáltatásokon keresztül, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen, és mi minden kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítést megteszünk az adatok törlése érdekében.

Rólunk
Mi vagyunk a Mood Media.
Mood Media a Média vállalatcsoport/ Média Corporation vállalatai, beleértve a fent említett leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait (a továbbiakban “mi”, “minket”, “miénk”, “Társaság” vagy “Közös Ellenőrzők”). Az érintett Mood Media jogalanyok: (1) részt vesz a szolgáltatások vagy termékek nyújtásában vagy fogadásában; (2) kereskedelmi közleményeket küld Önnek; (3) olyan állást hirdet, amelyre Ön jelentkezik; vagy (4) olyan, amellyel Ön szerepet játszik vagy kapcsolatban áll, többek között a Webhelyünk és szolgáltatásaink használata és az azokhoz való hozzáférés révén. A Mood Media hálózatának minden egyes tagja különálló jogi személyiséggel rendelkezik – vegye figyelembe, hogy az adatvédelmi törvények eltérőek lehetnek a Mood Media működési területének különböző joghatóságaiban, azonban megtettük a megfelelő jogi lépéseket annak érdekében, hogy az Ön, mint érintettek az uniós jogszabályok által garantált jogait tiszteletben tartsuk. További részletekért kérjük, olvassa el a “Határokon átnyúló átutalások” és a “Mood Media Entities” szakaszokat.

Az általunk gyűjtött információk
A Webhelyünk használata vagy az azzal való interakció során a következő típusú információkat (együttesen “Információk“) gyűjthetjük vagy kaphatjuk meg:

 1. Személyes információk“/”Személyes adatok“, amelyeket a kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül ad meg nekünk:
   • Elérhetőségi adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám;
   • Az Ön által képviselt vállalat cégneve, amely alapján Önt azonosítani lehet.
   • Bármilyen más információ, amely a nekünk küldött üzenetben szerepel.
  • Személyes adatok“/”Személyes adatok“, amelyeket Ön a Mood Media által a feliratkozási jelölőnégyzetben/hírlevélre való feliratkozással megadott információk fogadására való feliratkozással bocsát rendelkezésünkre:
    • Elérhetőségi adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím;
    • Az Ön által képviselt vállalat cégneve, amely alapján Önt azonosítani lehet.
   • Személyes információk“/”Személyes adatok“, amelyeket Ön a Webhelyen elérhető ügyfélszolgálati vagy chat funkció segítségével ad meg nekünk. Amikor kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal, megkérjük, hogy adjon tájékoztatást a problémájáról, és további információkat is kérhetünk, amelyek a következők lehetnek:
     • Elérhetőségi adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám;
     • Az Ön által képviselt cég cégneve, amely alapján Önt azonosítani lehet, munkaköre;
     • Részletek arról, hogyan használja termékeinket és szolgáltatásainkat;
     • Számla- és számlázási információk, beleértve a tranzakció típusát, a tranzakció összegét, a fizetést és a szállítást;
     • Minden egyéb személyes adat, amelyet Ön önkéntesen megadott a beszélgetés során.
    • Személyes információk“/”Személyes adatok“, amelyeket Ön az ügyfél-visszajelzésekről szóló felméréseken keresztül ad meg nekünk. Rendszeresen kérünk vásárlóink elégedettségéről szóló visszajelzéseket, hogy jobban megértsük, ügyfeleink elégedettek-e az általunk kínált termékekkel és szolgáltatásokkal, és hogyan tudnánk javítani. Ezért az ügyfélélményi folyamatok részeként a személyes adatok attribútumait az alábbiak szerint gyűjtjük, használjuk, tároljuk és továbbítjuk:
      • Elérhetőségi adatok: email címek;
      • IP-címek és más hasonló technikai információk, amelyeket általában automatikusan kapnak egy böngészőből vagy eszközről, amikor meglátogatja vagy interakcióba lép a weboldalunkkal. Az egyetlen körülmény, amely esetén gyűjtjük az IP-címet az ügyfélélményi folyamat során, az az, hogy Önt a moodmedia.com weboldalunkon található ügyfél-elégedettségi felmérés kitöltésére utasítják. A cookie-k weboldalunkon történő használatával és a cookie-beállítások kezelésével kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a Cookie-szabályzatunkat.
     • Személyes adatok“/”Személyes adatok“, amelyeket Ön akkor ad meg nekünk, amikor a Webhelyünkön keresztül, a Karrier oldalunkon keresztül elküldi önéletrajzát:
       • Általános adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, nemzetiség, állampolgárság, nem (ha Ön úgy dönt, hogy ilyen adatokat ad meg);
       • Iskolai és foglalkoztatási háttér: szakmai háttér, munkahelyi cím, munkakör, képzések, képesítések, bizonyítványok, referenciák, munkavállalási vízum vagy bevándorlási státusz, ha Ön úgy dönt, hogy ezt megadja;
       • Vizuális képek/személyes megjelenés (ha szerepel a pályázati anyagban).
       • Bármilyen egyéb információ, amelyet Ön az önéletrajzunkban feltüntet.
      • Technikai információk“, amelyeket a weboldal süti moduljain keresztül gyűjtenek, mint például a böngésző típusa, az operációs rendszer, az eszköz típusa, az IP-cím és más hasonló technikai információk, amelyeket jellemzően a böngésző vagy az eszköz automatikusan kap, amikor a Webhelyünket meglátogatja vagy kapcsolatba lép vele. Ez magában foglalhatja a hivatkozó URL-t, amely Önt a Webhelyünkre vezette.
      • Használati információk“, amelyeket a weboldal cookie-moduljain keresztül gyűjtünk, például a Webhelyünkön meglátogatott oldalak, a kattintások helye, a Webhelyünkön végzett keresések és más hasonló információk, amelyek a Webhelyünk használatára vonatkoznak.

A cookie-k Webhelyünkön történő használatáról és a cookie-beállítások kezeléséről részletes információkat a Cookie-szabályzatunkban talál.

Tisztában vagyunk azzal, hogy bizonyos Műszaki információk vagy Használati információk akár önmagukban, akár más adatokkal kombinálva személyes adatoknak minősülhetnek a különböző törvények és joghatóságok szerint, és elkötelezettek vagyunk az ilyen adatoknak a vonatkozó törvényeknek és a Cookie szabályzatunknak megfelelő kezelése mellett.

Az információgyűjtés és -fogadás módszerei
Mood Media nem gyűjt Önről személyes adatokat az Oldalakon keresztül, hacsak Ön nem adja meg azokat. A Webhelyünkön keresztül gyűjtött személyes adatok gyűjtése önkéntes, konszenzusos alapon történik, és a felhasználók nem kötelesek ezeket az információkat megadni. Ezért, ha nem szeretné, hogy a Mood Media személyes adatokat kapjon Önről, akkor ne küldje el azokat.

Az információk típusától függően a következő módokon gyűjthetünk vagy kaphatunk információkat:

 1. Amikor Ön önkéntesen megosztja velünk személyes adatait:
   • Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolatfelvételi űrlapok adatmezőinek kitöltésével és elküldésével Ön hozzájárul személyes adatainak továbbításához és tárolásához az EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban és a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint. A személyes adatok feldolgozása és ideiglenes tárolása az Ön megkeresésének megválaszolását szolgálja. Ha nem járul hozzá adatai feldolgozásához, bármikor megszakíthatja a kapcsolatfelvételi folyamatot. Ha így tesz, az üzenete nem kerül elküldésre.

Ahhoz, hogy kifejezett engedélyt kapjunk hírlevelünk, e-mail marketingkampányaink, termék- és szolgáltatásfrissítéseink és ajánlataink küldésére, megkérjük, hogy az EU GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint kifejezetten és aktívan járuljon hozzá az ilyen információk fogadásához. Mindenesetre Ön bármikor lemondhat arról, hogy ilyen üzeneteket kapjon.

  • Chat

Felhívjuk figyelmét, hogy minden személyes adat, amelyet Ön megad nekünk, amikor a Webhelyen elérhető chat funkció segítségével kapcsolatba lép ügyfélszolgálati csapatunkkal, az Ön saját belátása szerint történik, és nem szükséges a Szolgáltatásaink használatához.

  • E-mailben küldött ügyfél-elégedettségi felmérések

A Mood Media által indított ügyfél-elégedettségi felmérésben való részvétel önkéntes. Mood Media ügyfelei nem kötelesek kitölteni a felméréseket. 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. az EU GDPR jogi alapját képezi annak, hogy felmérési linkeket küldjünk ügyfeleinknek e-mailben. Mood Media -nak jogos érdeke fűződik az Ön visszajelzéseinek kikéréséhez, hogy segítsen nekünk megérteni, mennyire elégítjük ki ügyfeleink igényeit, és megtaláljuk a fejlesztési lehetőségeket. Mint ilyen, a felmérés célja, hogy információkat gyűjtsünk termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez a meglévő ügyfelek ideiglenes digitális ügyfél-elégedettségi felmérése keretében.

  • Karrier oldal

A Webhelyen keresztül megadott információknak igaznak, teljesnek és nem félrevezetőnek kell lenniük. Amennyiben a megadott információk pontatlanok, hiányosak vagy félrevezetőek, az alkalmazandó jogszabályok szerint ez a jelentkezési folyamat során a jelentkezés elutasításához vezethet. Ezt nem követeljük meg, de amennyiben Ön önkéntesen megadja nekünk érzékeny személyes adatait (pl. etnikai származás, politikai hovatartozás és politikai vélemény, vallási vagy más hasonló jellegű meggyőződés) a Weboldalunkon keresztül, az ilyen információk megadásával Ön kifejezetten felhatalmazza a Mood Media -t, hogy ezeket az információkat az Ön álláspályázatának feldolgozása vagy értékelése céljából kezelje. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatok megadása a Karrieroldalon önkéntes, és Önnek kell kiválasztania azokat az információkat, amelyeket meg szeretne osztani velünk.

Ha úgy döntünk, hogy állásajánlatot teszünk Önnek, megkérjük, hogy adjon meg további, a fentiekben nem ismertetett személyes adatokat, amelyek az Ön munkavállalói aktájának részévé válnak, és a vonatkozó foglalkoztatási irányelvek, munkavállalói adatvédelmi irányelvek/közlemények feltételeivel, valamint az állás helye szerinti ország törvényeivel összhangban munkaviszonyra és munkával kapcsolatos célokra kerülnek felhasználásra. Ezért minden felvételi vagy egyéb, a foglalkoztatással kapcsolatos döntést a felvételt végző Mood Media szervezet és/vagy leányvállalat hoz meg az álláshely szerinti ország törvényei szerint. A félreértések elkerülése végett, a felvételi folyamat részeként kért információk elhelyezkedési helyenként eltérőek lehetnek, és időről időre változhatnak annak érdekében, hogy helyi irodáinknak megkönnyítsük felvételi igényeiket, valamint a helyi jogi és szabályozási követelmények betartása érdekében.

Az okokat, amiért további információk megadására kérjük Önt, még az adatgyűjtés előtt világossá tesszük Önnek.

A Mood Media a háttérellenőrzés és a jelentkezésével kapcsolatban megadott információk ellenőrzése céljából – minden esetben a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon, és amennyiben Ön ehhez hozzájárult – más forrásokból is szerezhet Önről információkat, többek között:

   • az Ön referenciái vagy a pályázatában említett harmadik felek;
   • korábbi munkáltatók; és
   • oktatási intézmények, amelyekben tanult.

Ha Ön az önéletrajzával vagy önéletrajzával együtt megadja nekünk egy referencia vagy bármely más harmadik fél adatait, az Ön felelőssége, hogy a harmadik fél beleegyezését kérje, mielőtt megosztja velünk ezeket az információkat.

 1. Sütik és más hasonló technológiák használatával. Ezek a technológiák segítenek nekünk elemezni, hogyan használják a Webhelyünket, és az Ön számára releváns tartalmat testre szabni. Ez segít nekünk abban is, hogy relevánsabb hirdetéseket küldjünk Önnek. Az ilyen technológiákról, valamint a sütikre vonatkozó beállítások kezeléséről további információkat talál a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban.
 2. Harmadik féltől származó, cookie-modulokon keresztül szerzett információk. Ide tartoznak az általunk használt különböző üzleti támogató eszközök és szolgáltatások (pl. elemző szolgáltatások stb.) révén kapott információk. Az ilyen forrásokon keresztül kapott információkat kombinálhatjuk más, birtokunkban lévő információkkal annak érdekében, hogy nyilvántartásunk naprakész legyen, és hogy releváns tartalmat tudjunk Önnek nyújtani. Az ilyen technológiákról, valamint a sütikre vonatkozó beállítások kezeléséről további információkat talál a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban.

Hogyan használjuk fel az általunk gyűjtött információkat

 • Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapokon, a csevegésen vagy a Honlapunkon található mezőn keresztül megadott információkat a következő célokra használjuk fel:
  • az Ön megkereséseinek feldolgozása és az Ön kéréseinek megválaszolása, valamint az Ön kérésének megválaszolása során nyújtott teljesítményünk nyomon követése és javítása;
  • hogy tájékoztassuk Önt termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt, például hírlevelek vagy termék- és szolgáltatásfrissítések formájában. Ilyen közléseket akkor küldünk Önnek, ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapokba beépített jelölőnégyzet érvényesítésével úgy döntött, hogy ilyen közléseket szeretne kapni, vagy ha jogos érdekünk fűződik termékeink és szolgáltatásaink értékesítéséhez. Mindenesetre Ön bármikor lemondhat arról, hogy ilyen üzeneteket kapjon;
  • az Ön kifizetéseinek vagy tranzakcióinak feldolgozása, valamint a kapcsolódó információk, többek között a vásárlási visszaigazolások és számlák elküldése (általában e-mailben);
  • ügyfélszolgálat és támogatás nyújtása; valamint technikai értesítések, frissítések, biztonsági figyelmeztetések, valamint támogatási és adminisztratív üzenetek küldése.
 • A Webhelyünkön található ügyfél-visszajelzés-felméréseken keresztül megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban a következő célokra használjuk fel:
  • vevői elégedettség mérése;
  • ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások javítása;
  • panaszfigyelés;
  • a termékek és szolgáltatások testreszabása az ügyfelek igényei szerint;
  • statisztikai célokra az EU általános adatvédelmi rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerint, feltéve, hogy a statisztikai célú feldolgozás eredményei összesített adatokat tartalmaznak. Ezért statisztikai célokra anonimizálhatjuk az ügyféladatokat. A válaszokat nem kapcsoljuk vissza személyes adatokhoz, kivéve, ha a válaszadó kifejezetten kéri, hogy lépjünk kapcsolatba vele a fiókjával kapcsolatban, amikor úgy dönt, hogy további visszajelzéseket ad a beküldés részeként. Az összesített szinten anonimizált formában szereplő adatok nem tartoznak az EU általános adatvédelmi rendelet hatálya alá.

Az adatok gyűjtése, feldolgozása vagy felhasználása nem piackutatási és/vagy direkt marketing célból történik. Ha a kérdéses adatkezeléshez hozzájárulásra van szükség, azt külön kérik Öntől annak biztosítása érdekében, hogy az önkéntes, tájékozott és egyértelmű legyen. Az ilyen adatkezeléssel kapcsolatos információkat a hozzájárulás kérésének időpontjában adjuk meg Önnek, valamint a hozzájárulás elmulasztásának következményeit, ha van ilyen.

Az alábbi esetekben az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján:

 • E-mail hírlevelünk küldése;
 • Termékinformációk, különleges promóciók vagy ajánlatok küldése;
 • Piackutatás.

További részletekért kérjük, olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amely az ügyfelektől az ügyfél-elégedettségi felméréseink keretében gyűjtött ügyféladatokra vonatkozik. Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást adjon arról, hogy a Mood Media hogyan gyűjti és dolgozza fel a személyes adatokat az ügyfélélmény-felmérések és azok további elemzése során. A felmérési válaszokból nyert betekintések segítenek bennünket abban, hogy folyamatosan fejlődjünk, és magasabb szintre tereljük az ügyfelek elégedettségét.

 • Az általunk gyűjtött pályázói adatokat arra használjuk fel, hogy értékeljük az Ön jelentkezését a Mood Media betöltendő pozíciókra, valamint toborzási és humánerőforrás-kezelési célokra, mint például:
  • a kérelmek feldolgozása és értékelése;
  • az interjúk ütemezése és a felvételi folyamat irányítása;
  • az Ön képzettségének, készségeinek vagy érdeklődésének értékelése az elérhető pozíciókhoz képest;
  • az Ön munkára való jogosultságának elbírálása;
  • állásajánlatot vagy munkaszerződést nyújtunk Önnek, és segítünk a szerződés véglegesítésében és végrehajtásában;
  • a jelentkezési lapon szereplő információk ellenőrzése/ referenciák ellenőrzése;
  • felvételi döntések meghozatala;
  • az Ön kérdéseire vagy megkereséseire válaszolva;
  • a toborzási és felvételi folyamatok elemzése, irányítása és javítása;
  • kötelezettségek teljesítése vagy juttatási vagy kompenzációs programok kezelése,
  • tájékoztatjuk Önt az Ön képzettségének megfelelő jövőbeli munkalehetőségekről;
  • adminisztratív célokra, összesített vezetői jelentések készítésére, belső képzésre, illetve az üzleti tevékenységünk folytatásához általánosan szükséges módon;
  • a nepotizmusellenes politikának való megfelelés biztosítása és az összeférhetetlenség elkerülése;
  • kormányzati megkeresésekre vagy bírósági végzésekre való válaszadás, vagy
  • a karrier szekciónk biztosítása, támogatása vagy egyéb módon történő kezelése a Honlapunkon.
 • Az Ön által a Webhelyünkre való belépés során megadott információkat sütik és más hasonló technológiák segítségével a következő célokra használjuk fel:
  • a Webhelyünk biztonságának és stabilitásának védelme érdekében;
  • hogy weboldalunkat és élményeinket az Ön igényeihez igazítsuk és javítsuk;
  • hogy lehetővé tegye a Webhely és a Szolgáltatások elérését és használatát;
  • a Honlappal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos trendek, használat és tevékenységek nyomon követése és elemzése, valamint marketing- és reklámcélokból;
  • a Honlaphoz és a Szolgáltatásokhoz való jogosulatlan hozzáférés és más illegális tevékenységek kivizsgálása és megakadályozása;
  • egyéb olyan célokra, amelyekhez az Ön hozzájárulását kérjük, ahogyan azt a Cookie-szabályzatunk részletezi.

Személyes adatait felhasználhatjuk a következőkkel kapcsolatban is:

 • jogi vagy szabályozási követelmények (harmadik felek jogainak, magánéletének vagy biztonságának védelme, illetve üzletünk és Webhelyünk integritása vagy biztonsága);
 • az illetékes hatóságoktól érkező megkeresések és közlések;
 • ügyfélszámlanyitás és egyéb adminisztratív feladatok;
 • pénzügyi könyvelés, számlázás és kockázatelemzés;
 • a napi működéshez ésszerűen szükséges egyéb jogos célokból, mint például számvitel, pénzügyi beszámolás, üzleti tervezés és üzleti tranzakció (például jogos érdekünk fűződhet ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat végén felsorolt egy vagy több szervezetnek átadjuk vagy továbbítsuk a jelen Adatvédelmi szabályzat végén felsorolt szervezetek közül egy vagy többnek, amennyiben üzleti tevékenységünk és eszközeink egészét vagy egy részét átszervezik, egyesülnek, eladják, közös vállalatot alapítanak, átruházzák, átruházzák vagy más módon elidegenítik (beleértve a csődeljárással vagy hasonló eljárásokkal kapcsolatosakat is);
 • statisztikai célokra az EU általános adatvédelmi rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerint, feltéve, hogy a statisztikai célú feldolgozás eredményei összesített adatokat tartalmaznak.

Az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja
Az Ön személyes adatait különböző üzleti célokból gyűjtjük és dolgozzuk fel, az alkalmazandó jogszabályoknak és a csoportmegállapodásoknak megfelelően. Csak akkor gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg az Ön személyes adatait, ha meggyőződtünk arról, hogy az alábbi jogalapok közül egy vagy több fennáll:

 • az adatkezelés a Mood Media -t terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például információk közlése a helyi adóhatóságokkal, törvényben előírt kifizetések teljesítése, jogellenes megkülönböztetés elkerülése, törvényben előírt nyilvántartási követelmények teljesítése, törvényben előírt adók és illetékek visszatartása és megfizetése, kártérítések kifizetése), valamint az EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti munkaügyi, társadalombiztosítási vagy szociális védelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez;
 • az adatkezelésre az EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti, a Mood Media vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt van szükség, kivéve, ha ezen érdekeket az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, felülírják. A Mood Media úgy véli, hogy jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a személyes adatokat a fentiekben meghatározott célokból, valamint közvetlen és hosszú távú üzleti céljainak és eredményeinek elérése érdekében kezelje. Az érzékeny információk tekintetében akkor kezeljük az adatokat, ha az adatkezelés szükséges kötelezettségeink teljesítéséhez, jogaink gyakorlásához, az Ön létfontosságú érdekeinek érvényesítéséhez (például a megkülönböztetésmentesség, a béregyenlőség vagy a fogyatékossággal élők elhelyezésének elősegítése), vagy jogi igény érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez. Ha az előző jogos érdekek egyike nem áll rendelkezésre, akkor csak az Ön hozzájárulásával kezeljük az érzékeny adatokat.
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul az EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint. Ha a kérdéses adatkezeléshez hozzájárulásra van szükség, azt külön kérik Öntől annak biztosítása érdekében, hogy az önkéntes, tájékozott és egyértelmű legyen. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Az ilyen adatkezeléssel kapcsolatos információkat a hozzájárulás kérésének időpontjában adjuk meg Önnek, valamint a hozzájárulás elmulasztásának következményeit, ha van ilyen. Tudnia kell, hogy az Ön munkaviszonyának nem feltétele vagy követelménye, hogy beleegyezzen a Mood Media bármely hozzájárulás iránti kérésébe. Továbbá, kérjük, vegye figyelembe, hogy a Mood Media nem gyűjt Önről semmilyen személyazonosításra alkalmas információt a Webhelyen keresztül, hacsak Ön nem adja meg azt. Ezért, ha nem szeretné, hogy a Mood Media bármilyen személyazonosításra alkalmas információt kapjon Önről, akkor ne küldjön be semmilyen adatot. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos körülmények között jogszerű lehet számunkra az Ön adatainak további feldolgozása még akkor is, ha Ön visszavonta hozzájárulását, amennyiben az itt leírt egyéb jogalapok egyike alkalmazandó;
 • az adatkezelés az Önnel kötött megállapodásunk teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz, hogy az EU GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján lépéseket tegyünk az Önnel kötött megállapodás megkötése érdekében.

A személyes adatok megőrzése
A személyes adatok megőrzésénekidőtartama az információ típusától és a felhasználás céljától, valamint a kapcsolatunk jellegétől függ.

Az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez. A megőrzési időszakok meghatározásához használt kritériumok a következők: (i) a pályázati eljárás időtartama, vagy annak mérlegelése, hogy az Ön képességei alkalmasak-e más lehetőségekhez; (ii) mindaddig, amíg folyamatos kapcsolatunk van Önnel; (iii) amennyiben azt egy ránk vonatkozó jogi kötelezettség megköveteli; és (iv) amennyiben ez a jogi megfontolásaink, például az alkalmazandó elévülési idők, peres ügyek vagy hatósági vizsgálatok fényében tanácsos. Ennek megfelelően minden jogalany a személyes adatokat elektronikusan vagy fizikailag a személyes adatok megőrzésére vonatkozó szabályzatának megfelelően, valamint az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően tárolja.

Általános szabályként:

 • a Webhelyünkön keresztül a kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül továbbított személyes adatokat a Mood Media munkatársai végzik. Az Ön adatait a kérdésének megválaszolása után, de legkésőbb az Önnel folytatott utolsó levelezéstől számított 2 év elteltével, vagy addig a pillanatig töröljük, amíg Ön nem él a törléshez való jogával (az elfeledtetéshez való jog), amelyet a [email protected] e-mail címre küldött. Ha az Ön megkeresése nem kezelhető a Mood Media egy adott irodájában, akkor azt a Mood Media Corporation megfelelő részlegéhez (részlegeihez) továbbítjuk.
 • az Ön által a tőlünk érkező üzenetek fogadásához megadott személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem értesít minket vagy le nem iratkozik;
 • az ügyfél-elégedettségi felméréseken keresztül megadott személyes adatokat a végleges szerződés megkötését követő két évnél nem hosszabb ideig tároljuk, vagy addig, amíg Ön nem gyakorolja az EU GDPR szerinti jogait Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak felhasználása ellen a felmérés linkjeinek e-mailben történő megküldése céljából, anélkül, hogy bármilyen költséget viselne. Az ügyféladatokat statisztikai célokra anonimizálhatjuk. A válaszokat nem kapcsoljuk vissza személyes adatokhoz, kivéve, ha a válaszadó kifejezetten kéri, hogy lépjünk kapcsolatba vele a fiókjával kapcsolatban, amikor úgy dönt, hogy további visszajelzéseket ad a beküldés részeként. Az összesített szinten anonimizált formában szereplő adatok nem tartoznak az EU általános adatvédelmi rendelet hatálya alá.
 • a személyes adatokat, amelyeket Ön a Webhelyünkön keresztül az álláspályázati folyamat során megad, a foglalkoztatási nyilvántartás részeként a munkaviszony teljes időtartama alatt és a munkaviszony megszűnése után is megőrizzük, az alkalmazó Mood Media szervezet helyi jogszabályainak és előírásainak megfelelően. Ha nem lépünk tovább az Ön jelentkezése ügyében, az Önéletrajzot a felvételi/kiválasztási folyamat végétől számított 1 évig ideiglenesen tároljuk az adatbázisunkban, kivéve, ha Ön él a tiltakozás jogával, és ha az álláshely szerinti ország törvényei másként nem rendelkeznek.

Kivételesen a megőrzési időszakok meghosszabbíthatók olyan esetekben, mint például:

 • a tagállami hatóságok folyamatban lévő vizsgálatai, amennyiben a Mood Media számára a személyes adatokra vonatkozó nyilvántartások szükségesek a jogi követelményeknek való megfelelés bizonyításához; vagy
 • a helyi jog által elismert peres vagy hasonló bírósági eljárások során a törvényes jogok gyakorlása során;
 • bizonyos körülmények között kutatási vagy statisztikai célokra anonimizáljuk az Ön személyes adatait (így azok a továbbiakban nem hozhatók kapcsolatba Önnel), amely esetben ezeket az információkat határozatlan ideig felhasználhatjuk anélkül, hogy erről Önt külön értesítenénk.

AMood Media Media rendszeresen felülvizsgálja az összes elektronikusan tárolt adatot, hogy eldöntse, hogy a személyes adatokat megsemmisíti vagy törli-e, ha a gyűjtés célja már nem releváns. A Webhelyünkön keresztül gyűjtött személyes adatok megsemmisítéséért a teljes felelősség a Marketing részlegre hárul, amely folyamatosan felülvizsgálja a Mood Media Webhely adatbázisainak tartalmát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Mood Media bármikor, indoklás nélkül törölheti az Önre vonatkozó személyes adatokat (beleértve az Ön önéletrajzát vagy önéletrajzát). Ezért kérjük, őrizze meg a nekünk megadott személyes adatok saját példányát.

A tárolás helye
AMood Media nemzetközi weboldalainak tárhelye Európában, Amszterdamban található.

Feliratkozás/Leiratkozás
Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak felhasználása ellen, hogy felmérési linkeket küldjön Önnek e-mailben, költség felmerülése nélkül. Az Art. 21. bek. Az EU GDPR 1. cikkének (1) bekezdése alapján Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f) az EU általános adatvédelmi rendelete (jogos érdek védelmét szolgáló adatfeldolgozás). Az Ön tiltakozása esetén a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelésre kényszerítő okot tudunk bizonyítani, amely meghaladja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére szolgál.

Ha azonban rendelkezik fiókkal a Szolgáltatásainkhoz, továbbra is küldünk Önnek nem promóciós jellegű közleményeket, például szolgáltatással kapcsolatos e-maileket.

Ha az Ön adatainak gyűjtése, feldolgozása vagy felhasználása piackutatási és/vagy direkt marketing célból történik az Ön beleegyezése alapján, akkor tájékoztatást adunk arról, hogyan iratkozhat fel a tőlünk érkező üzenetekre, illetve hogyan iratkozhat le az üzenetek fogadásáról. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha követi az egyes kapott üzeneteknél található utasításokat, leiratkozik vagy értesít minket.

A személyes adatok biztonsága
Mood Media ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön adatait megvédje az elvesztéstől, a visszaélésszerű felhasználástól, a jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól vagy megsemmisítéstől, figyelembe véve a feldolgozással járó kockázatokat és a személyes adatok jellegét.

Számos intézkedést alkalmazunk annak biztosítására, hogy személyes adatait biztonságban, pontosabban és naprakészen tartsuk. Ezek tartalmazzák:

 • adminisztratív és műszaki ellenőrzések a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében, „szükséges tudni” alapon;
 • technológiai biztonsági intézkedések, beleértve a tűzfalakat, a titkosítást és a víruskereső szoftvereket;
 • fizikai biztonsági intézkedések, például biztonsági engedélyek a helyiségeinkbe való belépéshez; és
 • belső adatvédelmi politikák és eljárások.

Az Ön adataihoz csak néhány jogosult személy férhet hozzá. Ezek felelősek a szerverek kereskedelmi, szerkesztői vagy technikai támogatásáért.

Ezen intézkedések részeként a Webhelyen keresztül megadott személyes adatait Secure Socket Layer (SSL) technológiával továbbítjuk, majd titkosítjuk az adatbázisainkba, hogy azokhoz csak a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra férhessenek hozzá.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül történő átvitel vagy tárolás egyetlen módja sem teljesen biztonságos vagy hibamentes. Tehát bár törekszünk adatai védelmére, nem tudjuk garantálni a teljes biztonságot.

Adatmegosztás
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a jelen Adatvédelmi szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatok bármely olyan országba továbbíthatók és feldolgozhatók, amelyben a Mood Media vagy a Mood Media kapcsolt vállalkozásai, leányvállalatai vagy szolgáltatói létesítményeket tartanak fenn. Például annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk Önnek az álláskeresési igényeihez, a toborzási és felvételi folyamathoz, valamint a globális munkaerő-állományunk kezeléséhez, a Mood Media megoszthatja az Ön adatait a csoporttal vagy a Mood Media kapcsolt vállalataival. Az Ön személyes adatait a Mood Media azon alkalmazottai vagy ügynökei tekintik át, akiknek üzleti okokból szükségük van az ilyen személyes adatokhoz való hozzáférésre, és akik között lehetnek toborzók, humánerőforrás személyzet, műszaki szolgáltatások személyzete, valamint vezetők vagy az általuk kijelölt személyek.

A személyes adatok így továbbíthatók a Mood Media belül vagy azon a joghatóságon belül vagy kívül, ahol Ön dolgozik vagy munkát végez, akár a Mood Media belül, akár harmadik félnek, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbi címzettkategóriákat:

 • leányvállalataink és kapcsolt vállalkozásaink;
 • szolgáltatók, hogy segítsenek feldolgozni a pályázókkal és a foglalkoztatással kapcsolatos információkat;
 • tanácsadók vagy jogi szolgáltatók;
 • egy potenciális vevő vagy befektető fúzióval, felvásárlással vagy egyéb eladással vagy átruházással kapcsolatban;
 • Kormányzati hatóságok, amennyiben jogszabályi előírás;
 • bármely illetékes bűnüldöző szerv, szabályozó szerv, kormányzati szerv, bíróság vagy más harmadik fél (1) bírósági végzésnek, bármely illetékes bűnüldöző szerv kérésének vagy bármely más jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében; (2) szerződéses feltételek érvényre juttatása vagy alkalmazása; vagy (3) a mi vagy a szolgáltatóink jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme, vagy bármely más jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében.

Szolgáltatóinktól megköveteljük, hogy megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjék az általuk kapott adatokat, és megtiltjuk, hogy az adatokat az eredeti rendeltetéstől eltérő célra, saját céljaikra vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges célokon kívül másra használják fel. A tőlünk személyes adatokat kapó harmadik fél szolgáltatókat előzetesen átvilágítják, és ésszerűen elvárható tőlük, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt adatvédelmi és adatbiztonsági védelmet alkalmazzák, és kötelesek bizalmasan kezelni a tőlünk kapott személyes adatokat.

A Mood Media nem foglalkozik az Ön adatainak eladásával vagy bérbeadásával, és nem osztja meg személyes adatait harmadik felekkel, kivéve a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint vagy a törvény által megengedett egyéb módon.

Határokon átnyúló adattovábbítás
Személyes adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha ez az Ön kérésének teljesítéséhez, szakmai vagy jogos üzleti igényeinkhez szükséges, vagy ha azt a törvény előírja vagy engedélyezi.

A Honlap látogatóinak, álláspályázóknak, előfizetőknek és ügyfeleknek a személyes adatait az EGT-n, az Egyesült Államokban és más országokban és területeken tároljuk. Globális működésünk megkönnyítése érdekében az ilyen személyes adatokat a világ minden tájáról továbbíthatjuk, és hozzáférhetünk azokhoz, beleértve más olyan országokat is, amelyekben a Mood Media vagy annak leányvállalatai, leányvállalatai vagy harmadik fél szolgáltatók működnek. Ezért az Ön személyes adatait az EGT-n kívül és olyan országokban is feldolgozhatják, amelyek nem tartoznak az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának hatálya alá, és amelyek jogszabályai nem biztos, hogy ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak a személyes adatok számára, mint az Ön hazája. Ebben az esetben gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok címzettje megfelelő szintű védelmet biztosítson, ami magában foglalhatja az Európai Bizottság által jóváhagyott, az adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek megkötését (az EU általános adatvédelmi rendeletének 46. cikke), vagy adott esetben előzetes hozzájárulását kérjük az ilyen nemzetközi adattovábbításhoz. E tekintetben a Mood Media különböző szervezeti egységei között a csoporton belüli nemzetközi átutalások szabályozására közös adatkezelői megállapodást kötöttek. A vonatkozó záradékok másolatát a [email protected] e-mail címen kaphatja meg. A közös adatkezelők kérésre az érintettek rendelkezésére bocsátják a lényeges záradékok egy példányát, kivéve, ha a záradékok bizalmas információkat tartalmaznak, amely esetben az ilyen információk eltávolíthatók.

Továbbá, amennyiben az Ön személyes adatait harmadik félnek vagy szolgáltatónak továbbítjuk, megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően helyes és biztonságos adatfeldolgozást biztosítsunk. Az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek itt érhetők el .

Azzal, hogy a fenti célok bármelyikéhez adatokat szolgáltat, Ön tudomásul veszi, hogy adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk.

Az Ön törvényes jogai
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete és más országok adatvédelmi törvényei bizonyos jogokat biztosítanak az érintettek számára. Ezért bizonyos körülmények között az adatvédelmi törvények értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban:

 • Kérjen hozzáférést személyes adataihoz;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 • kérheti személyes adatainak törlését;
 • Tiltakozás a személyes adatok feldolgozása ellen;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • Az Ön személyes adatainak hordozhatósága, beleértve az Ön személyes adatainak továbbítását;
 • A hozzájárulás visszavonásának joga, ha az Ön személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulásra támaszkodunk. Ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett feldolgozás jogszerűségét. Ha visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek. Tájékoztatjuk Önt, ha ez a helyzet, amikor visszavonja hozzájárulását;
 • A tájékoztatáshoz való jog. Ez az adatvédelmi szabályzat tájékoztatja Önt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, az Art. 13. cikkének rendelkezései szerint. Ha az itt meghatározottaktól eltérő adatkezeléssel kapcsolatos információkat szeretne megtudni, kérjük, küldje el nekünk erre vonatkozó kérését.
 • Az a jog, hogy ne vonatkozzanak rájuk kizárólag automatizált eszközökön alapuló döntések, ideértve a profilalkotást is. Ezzel kapcsolatban ezúton tájékoztatjuk, hogy a Mood Media nem végez az Ön személyes adatainak feldolgozása alapján automatizált döntéshozatalt, például profilalkotást. Az Ön személyes adatai nem esnek automatizált egyéni döntéshozatali folyamat hatálya alá, ideértve a profilalkotást is, amint azt az (EU) rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdése említi. 2016. április 27-i 679. sz.
 • Az adatvédelmi kérdésekben a Felügyelethez való panasz benyújtásának joga, de az illetékes hatóságokhoz is fordulhat.
  1. Az EGT lakosai panaszt tehetnek az európai adatvédelmi biztosnál (az európai adatvédelmi biztos az EU független adatvédelmi hatósága). Az adatvédelmi hatóság megköveteli Öntől, hogy először kísérelje meg megoldani bármely panaszát velünk; Kérjük, olvassa el az alábbi Elérhetőségek részt, ha panaszt szeretne benyújtani a Mood Media felé.
  2. A lakóhelye szerinti ország adatvédelmi hatóságának elérhetőségét a linkre kattintva találja meg.
  3. Ha úgy véli, hogy a Mood Media nem tartotta be az Egyesült Királyság GDPR-jának megfelelően az adatvédelmi tisztviselőhöz forduljon első körben. Önnek joga van panaszt tenni az Információs Biztos Hivatalánál (ICO) is . Az ICO az Egyesült Királyság független adatvédelmi felügyeleti hatósága.

Általában nem kell díjat fizetnie
A személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy bármely más jog gyakorlásáért) nem kell díjat fizetnie. Mindazonáltal ésszerű díjat számíthatunk fel, ha kérése egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó. Alternatív megoldásként ilyen körülmények között megtagadhatjuk kérésének teljesítését.

Amire szükségünk lehet Öntől
Előfordulhat, hogy konkrét információkat kell kérnünk Öntől, hogy megerősíthessük személyazonosságát és biztosíthassuk a személyes adataihoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogának gyakorlását). Ez egy biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne adják ki olyan személyeknek, akiknek nincs joguk átvenni azokat. A válaszadás felgyorsítása érdekében felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk kérésével kapcsolatban.

Válaszadási határidő
Igyekszünk minden jogos kérést egy hónapon belül megválaszolni. Esetenként egy hónapnál is tovább tarthat, ha az Ön kérelme különösen összetett, vagy ha Ön több kérelmet is benyújtott. Ebben az esetben értesítjük és folyamatosan frissítjük.

Vitarendezés
A jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos kérdéseit vagy panaszait az alábbi elérhetőségek szakaszban megadott csatornákon keresztül intézheti hozzánk. A Webhely látogatói esetében a jelen Adatvédelmi irányelvekből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat a Felhasználási feltételek szerint kell kezelni.

Elérhetőségek
Mivel a Mood Media globálisan működik, az EGT-n belül adatvédelmi képviselőt neveztünk ki. Az EGT adatvédelmi képviselőnkkel a [email protected] e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

Ha nem elégedett a válaszunkkal, vagy úgy véli, hogy személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeljük, panasszal fordulhat az Ön joghatósága szerinti illetékes hatóságokhoz a fentiek szerint. Az Adatvédelmi Hatóság megköveteli Öntől, hogy először próbálja meg velünk megoldani a panaszait.

Változások ebben az adatvédelmi szabályzatban
Az adatvédelmi törvények és gyakorlatok folyamatosan fejlődnek, és mi igyekszünk megfelelni a magas szintű előírásoknak. Politikáinkat és eljárásainkat ezért folyamatosan felülvizsgáljuk. Időről időre frissíthetjük biztonsági és adatvédelmi irányelveinket. Biztosítjuk, hogy a Mood Media Site-on a legfrissebb Adatvédelmi szabályzatunk legyen elérhető, és javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg Adatvédelmi szabályzatunkat a legújabb verzió megtekintése érdekében.

Angol nyelvű változat Ellenőrzések
A jelen szabályzat nem angol nyelvű fordításai csak a könnyebbség kedvéért találhatók. Bármilyen kétértelműség vagy a fordítások közötti ütközés esetén az angol verzió a mérvadó és az irányadó.

Mood Media szervezetek

A továbbiakban Legális cégnév Bejegyzett székhely Ország
1. Mood Media Austria Mood Media GmbH Kristein 2, 4470 Enns, Oberösterreich Ausztria
2. Mood Media Belgium Mood Media Belgium SA Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen Belgium
3. Mood Media CZ Mood Media Group CZ sro Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 Cseh Köztársaság
4. Mood Media France Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes Franciaország
5. Mood Media Németország Mood Media GmbH Wandalenweg 30, 20097 Hamburg Németország
6. Mood Media Netherlands Mood Media Netherlands BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere Hollandia
7. Mood Media Europe Mood Media Europe BV
8. Mood Media Magyarország Mood Media Hungary KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Budapest Magyarország
9. Mood Media Lengyelország Mood Polska Sp. Állatkert ul. Targowa 24, 03-728 Warszawa, Lengyelország
10. Mood Media Románia SC Mood Media Romania SRL Bukarest, George Constantinescu utca sz. 3, A és D bejárat, földszint és 3. emelet , 2. kerület

 

Románia

 

11. MMC Románia Mood Media Comercial SRL Bukarest, George Constantinescu utca 3. szám, A és D bejárat, földszint és3. emelet, 2. kerület, 020339
12. Mood Media Spanyolország Instore Márketing Solutions, SAU Calle La Volta, nº4, Planta 1ª, Local 7 – 08150 Parets del Valles Spanyolország
13. Mood Media Dánia Mood Media A/S Alsikevej 14, 8920 Randers NV Dánia
14. Mood Media Görögország Új Audiovizuális Megoldások és Alkalmazások Kft 95C Pentelis Avenue – Chalandri 15234 Görögország
15. Mood Media Írország Mood Media Ireland Limited Unit 1-2, 19 The Rear Courtyard, Castle St, Dalkey, Co Dublin Írország
16. Mood Media Svédország Mood Media Aktiebolag (AB) c/o Accountor AB – Sankt Eriksgatan 113 – 113 43 Stockholm Svédország
17. Mood Media Bulgária Mood Media Bulgária EOOD/ Virgina Records 9, Pop Bogomil str. 1202 Szófia, Bulgária Bulgária
18. City TV OU Paldiski mnt. 29, Tallinn Észtország
19. Easy New Media SRL Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino Olaszország
20. Mood Media UK Mood Media Limited Unit 3 Airport Trading Estate Wireless Road, Biggin Hill, Westerham, TN16 3PS

 

Egyesült Királyság

21. PlayNetwork UK PlayNetwork Limited
22. Mood Media Kína

Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd.

 

B267 szoba, 4. emelet 401, N°1 Building, N°15, GuangHua Road, ChaoYang District, Beijing 10020

 

 

 

Kína

 

23. PlayNetwork Kína PlayNetwork (Shanghai) Media and Technology Co., Ltd. No. 9 Office Building, JiangQiao WanDa Plaza, JiaDing District, Shanghai 201803, 10. emelet, 1010-es szoba, 10. emelet.
24. PlayNetwork Hong Kong PlayNetwork HK, Limited 5/F Heng Shan Crt 145 Queen’s Rd., East Wanchai, HK Hong Kong
25. Mood Media Ausztrália Mood Media Australia Pty Limited

56 Harris Street Pyrmont NSW 2009, Ausztrália

 

 

 

Ausztrália

 

26. Octave Australia Pty Ltd
27. Mood Media Japán Mood Media Inc Kodenma-Cho Square 9F, Nihonbashi-Kodenma-Cho 14-6, Chuo-Ku, Tokió, 103-0001 Japán
28. Almagor Szabadidő Alon Hagalil 179, 1792000, Izrael Izrael
29. Da Fratello d.o.o, Belgrád, Brace Ribnikar 37 Szerbia
A továbbiakban Legális cégnév Bejegyzett székhely Ország
30. Mood Media US

Konvergencia, LLC

 

 

 

2100 S IH 35 Frontage Rd., Suite 201, Austin, TX 78704

 

 

 

 

 

USA

DMX, LLC
Mood Media North America Holdings Corp.
Muzak LLC
ServiceNET Exp, LLC
Technomedia Solutions, LLC
PlayNetwork, Inc. 14720 NE 87th Street, Redmond, WA, 98052-3400

Frissítette: Mood Media, 2022. augusztus.

A korábbi adatvédelmi irányelvek archívuma