+40 21 222 94 17 Suport clienți Login client

Politica de confidențialitate

(VEZI NOTA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CALL CENTER)

În această politică de confidențialitate:

EU GDPR” înseamnă Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 al UE (disponibil aici)

UK GDPR” înseamnă Regulamentul general privind protecția datelor din Regatul Unit. De la 1 ianuarie 2021, regimul de protecție a datelor din Regatul Unit este format din GDPR și Data Protection Act 2018.

Legislația privind protecția datelor” înseamnă (i) orice altă legislație aplicabilă referitoare la confidențialitate sau la protecția datelor, inclusiv, fără a se limita la California Consumer Privacy Act (CCPA), (ii) orice Legi aplicabile și orice îndrumare obligatorie emisă de o autoritate de supraveghere referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau la protecția vieții private a unei persoane fizice și (iii) orice altă lege în vigoare din când în când în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea, care se poate aplica oricăreia dintre părți în ceea ce privește activitățile sale de prelucrare în temeiul prezentei Politici.

Directiva privind confidențialitatea înmediul electronic” înseamnă Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

MoodMedia” înseamnă companiile din grupul de companii Media Group of companies/ Media Corporation, inclusiv filialele și afiliații săi care prelucrează în comun datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului Mood Media(moodmedia.com); fiecare dintre acestea este o entitate separată și independentă din punct de vedere juridic. Vă rugăm să consultați lista entităților Mood Media la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

Operatori comuni” are înțelesul prevăzut la articolul 4 din RGPD UE și, în sensul prezentei, include toate entitățile menționate în lista detaliată la sfârșitul prezentei Politici de confidențialitate.

Persoana vizată” are înțelesul prevăzut la articolul 4 din RGPD UE, care este o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar în sensul prezentului document, “Utilizatorul“, denumit, în funcție de context, și “vizitator al site-ului“, “solicitant de locuri de muncă“, “abonat“, “client“.

Prelucrarea” are înțelesul prevăzut la articolul 4 din RGPD UE, care reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu efectuate prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce acoperă aceastăPolitică de confidențialitate
Această Politică de confidențialitate descrie politicile și practicile Mood Media cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. personale colectate prin intermediul site-ului Mood Media și stabilește drepturile dvs. de confidențialitate.
Recunoaștem că confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când în când această politică de confidențialitate pe măsură ce vom adopta noi practici privind datele personale sau noi politici de confidențialitate.

Această politică de confidențialitate se aplică la moodmedia.com și la toate site-urile web asociate legate de moodmedia.com (colectiv,“Site-ul“), care sunt operate în comun de Mood Media Corporation / Mood Media Group, filialele și afiliații săi din întreaga lume.

Această politică de confidențialitate detaliază angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea persoanelor care:

 1. vizitează site-ul nostru (“vizitatorii site-ului“);
 2. persoanele care ne contactează prin intermediul formularelor noastre de contact sau prin chat și ne cer să le furnizăm anumite informații legate de produsele și serviciile noastre (“Clienți” existenți sau potențiali);
 3. persoanele care își trimit CV-ul prin intermediul site-ului nostru, prin intermediul paginii noastre de carieră (“Candidații la un loc de muncă“);
 4. persoanele care se înregistrează pentru a primi comunicări viitoare prin e-mail de la Mood Media care pot conține știri relevante, actualizări, promoții speciale sau oferte (“Abonați“).

Pentru evitarea oricărui dubiu, această Politică de confidențialitate se aplică candidaților la un loc de muncă care își trimit CV-ul prin intermediul paginii noastre de carieră, dar nu se aplică informațiilor pe care le colectăm despre actualii și foștii noștri angajați. Avem o politică separată privind confidențialitatea datelor de resurse umane care se aplică angajaților actuali și foștilor angajați. Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal va fi comunicată în momentul în care angajatul se alătură companiei relevante din cadrul grupului Mood Media și este, de asemenea, disponibilă pentru toți membrii personalului pe platformele interne.

Atunci când prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, Mood Media este responsabilă pentru respectarea legislației aplicabile în materie de confidențialitate sau de protecție a datelor, așa cum este descris mai sus.

Ce nu acoperă aceastăPolitică de confidențialitate
Această Politică de confidențialitate nu se aplică informațiilor colectate de terțe părți, cum ar fi site-uri web terțe, platforme sau conturi de social media, furnizori de servicii terțe sau alte servicii sau aplicații terțe care se integrează cu Site-ul și Serviciile noastre.

De asemenea, această politică de confidențialitate nu se aplică niciunei informații care nu este identificabilă personal, cum ar fi informațiile agregate sau anonime.

Serviciile noastre nu se adresează copiilor cu vârsta sub 16 ani și nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 16 ani. Dacă aveți mai puțin de 16 ani, vă rugăm să nu trimiteți niciun fel de date cu caracter personal prin intermediul site-urilor sau serviciilor noastre web. Încurajăm părinții și tutorii legali să monitorizeze utilizarea internetului de către copiii lor și să contribuie la aplicarea acestei Politici, instruindu-și copiii să nu furnizeze niciodată date personale prin intermediul site-urilor web sau al Serviciilor fără permisiunea lor. Dacă aveți motive să credeți că un copil cu vârsta sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal prin intermediul site-urilor web sau al Serviciilor, vă rugăm să ne contactați la [email protected], iar noi vom depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a șterge informațiile respective.

Despre noi
Noi suntem Mood Media.
Mood Media înseamnă companiile din grupul de companii Media Group/ Media Corporation, inclusiv filialele și afiliații săi menționați mai sus (denumite și “noi”, “noi”, “al nostru”, “Compania” sau “Controlorii comuni”). O entitate Mood Media relevantă poate: (1) să fie implicată în furnizarea sau primirea de servicii sau produse; (2) să vă trimită comunicări comerciale; (3) să afișeze un post pentru care candidați; sau (4) să fie una cu care aveți un rol sau o relație, inclusiv prin utilizarea și accesul la site-ul și serviciile noastre. Fiecare entitate membră a rețelei Mood Media este o entitate juridică separată – rețineți că legile privind confidențialitatea datelor pot varia în diferite jurisdicții în care Mood Media își desfășoară activitatea; cu toate acestea, am luat măsurile legale relevante pentru a ne asigura că sunt respectate drepturile dvs. în calitate de persoane vizate, garantate de legislația UE. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunile “Transferuri transfrontaliere” și “Entități Mood Media” de mai jos.

Informații pe care le colectăm
Atunci când utilizați sau interacționați cu site-ul nostru, este posibil să colectăm sau să primim următoarele tipuri de informații (denumite în mod colectiv “informații“):

 1. Informațiipersonale “/” Datepersonale ” pe care ni le furnizați prin intermediul formularelor de contact:
   • Detalii de contact: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon;
   • Denumirea corporativă a societății pe care o reprezentați, pe baza căreia ați putea fi identificat.
   • Orice alte informații incluse în mesajul pe care ni-l trimiteți.
  • Informații personale“/”Date personale” pe care ni le furnizați prin faptul că optați să primiți informații de la Mood Media prin intermediul căsuței de verificare a abonamentului/abonării la newsletter:
    • Detalii de contact: nume, prenume, adresă de e-mail;
    • Denumirea corporativă a societății pe care o reprezentați, pe baza căreia ați putea fi identificat.
   • Informații personale“/”Date personale” pe care ni le furnizați prin intermediul funcționalității de asistență pentru clienți sau de chat disponibile pe site. Atunci când contactați echipa noastră de asistență, vă vom cere să furnizați informații despre problema dvs. și este posibil să vă cerem să furnizați informații suplimentare care pot include:
     • Detalii de contact: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon;
     • Denumirea corporativă a companiei pe care o reprezentați, pe baza căreia ați putea fi identificat, funcția pe care o dețineți;
     • Detalii despre modul în care utilizați produsele și serviciile noastre;
     • Informații despre cont și facturare, inclusiv tipul de tranzacție, valoarea tranzacției, plata, expedierea;
     • Orice alte date cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră în timpul conversației.
    • Informații personale“/”Date cu caracter personal” pe care ni le furnizați prin intermediul sondajelor de feedback al clienților. Căutăm periodic feedback privind satisfacția clienților pentru a înțelege mai bine dacă clienții noștri sunt mulțumiți de produsele și serviciile pe care le oferim și cum ne putem îmbunătăți. Prin urmare, ca parte a proceselor experienței clienților, colectăm, folosim, stocăm și transferăm atributele datelor cu caracter personal, după cum urmează:
      • Date de contact: adrese de email;
      • Adresele IP și alte informații tehnice similare primite de obicei de la un browser sau dispozitiv automat atunci când vizitați sau interacționați cu site-ul nostru web. Singura împrejurare în care colectăm adresa IP în timpul procesului de experiență cu clientul este dacă sunteți direcționat să completați sondajul de satisfacție a clienților de pe site-ul nostru web moodmedia.com . Pentru informații detaliate despre utilizarea modulelor cookie pe site-ul nostru web și despre modul în care puteți gestiona setările cookie-urilor, vă rugăm să citiți Politica noastră privind modulele cookie.
     • Informații personale“/”Date cu caracter personal” pe care ni le furnizați atunci când vă trimiteți CV-ul prin intermediul site-ului nostru, prin intermediul paginii noastre de carieră:
       • Informații generale: numele, prenumele, adresa de reședință, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, naționalitatea, cetățenia, sexul (dacă alegeți să furnizați astfel de informații);
       • Studii și locuri de muncă: trecut profesional, adresa locului de muncă, titlul postului, detalii despre cursuri de formare, calificări, certificări, referințe, viză de muncă sau statutul de imigrant, dacă alegeți să le furnizați;
       • Imagini vizuale/aspect personal (dacă sunt incluse în materialele de prezentare).
       • Orice alte informații pe care alegeți să le includeți în CV-ul nostru.
      • Informații tehnice” colectate prin intermediul modulelor cookie ale site-ului web, cum ar fi tipul de browser, sistemul de operare, tipul de dispozitiv, adresa IP și alte informații tehnice similare primite în mod obișnuit de la un browser sau dispozitiv în mod automat atunci când vizitați sau interacționați cu site-ul nostru. Aceasta poate include URL-ul de trimitere care v-a condus la site-ul nostru.
      • Informații de utilizare” colectate prin intermediul modulelor cookie ale site-ului web, cum ar fi paginile pe care le-ați vizitat pe site-ul nostru, unde ați făcut clic, căutările efectuate pe site-ul nostru și alte informații similare legate de modul în care ați utilizat site-ul nostru.

Pentru informații detaliate despre utilizarea modulelor cookie pe site-ul nostru și despre cum să vă gestionați setările cookie-urilor, vă rugăm să citiți Politica noastră privind modulele cookie.

Înțelegem că anumite informații tehnice sau informații de utilizare pot fi considerate date cu caracter personal, fie singure, fie combinate cu alte date, în conformitate cu diferite legi și jurisdicții, și ne angajăm să tratăm aceste date în conformitate cu legile aplicabile și cu Politica noastră privind cookie-urile.

Metodele pe care le folosim pentru a colecta și primi informații
Mood Media nu va colecta date personale despre dumneavoastră prin intermediul site-urilor decât dacă le furnizați dumneavoastră. Orice informație personală, atunci când este colectată prin intermediul site-ului nostru, se face în mod voluntar și consensual, iar utilizatorii nu sunt obligați să furnizeze aceste informații. Prin urmare, dacă nu doriți ca Mood Media să obțină date cu caracter personal despre dumneavoastră, atunci nu trimiteți niciun fel de date.

În funcție de tipul de informații, putem colecta sau primi informații în următoarele moduri:

 1. Atunci când ne comunicați în mod voluntar datele dvs. personale prin intermediul:
   • Formulare de contact

Completând câmpurile de date din formularele de contact și trimițându-le către noi, sunteți de acord cu transmiterea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR UE și așa cum este descris în această politică de confidențialitate. Prelucrarea și stocarea temporară a datelor cu caracter personal servesc pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți întrerupe procesul de contact în orice moment. Dacă faceți acest lucru, mesajul dvs. nu va fi trimis.

Pentru a obține permisiunea expresă de a vă trimite buletinul nostru informativ, campaniile de marketing prin e-mail, actualizările și ofertele de produse și servicii, vă vom solicita să optați în mod explicit și activ pentru primirea acestor informații, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD UE. În orice caz, veți avea întotdeauna posibilitatea de a renunța la primirea unor astfel de comunicări.

  • Chat

Rețineți că orice date cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când interacționați cu echipa noastră de asistență pentru clienți prin intermediul funcționalității de chat disponibile pe site sunt la discreția dumneavoastră și nu sunt necesare pentru utilizarea serviciilor noastre.

  • Sondaje de satisfacție a clienților trimise prin e-mail

Participarea la orice sondaj de satisfacție a clienților lansat de Mood Media este voluntară. Clienții Mood Media nu sunt obligați să completeze sondajele. Articolul 6 (1) lit. f. din GDPR al UE constituie temeiul juridic pentru trimiterea de link-uri de sondaj clienților noștri prin e-mail. Mood Media are un interes legitim în a căuta feedback-ul dvs. pentru a ne ajuta să înțelegem cât de bine satisfacem nevoile clienților noștri și să găsim modalități de îmbunătățire. Ca atare, scopul sondajului este de a colecta informații pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre în cadrul unui sondaj digital temporar de satisfacție a clienților existenți.

  • Pagina de carieră

Orice informație pe care o trimiteți prin intermediul site-ului trebuie să fie adevărată, completă și să nu inducă în eroare. În cazul în care informațiile furnizate sunt inexacte, incomplete sau înșelătoare, în conformitate cu legislația aplicabilă, acest lucru poate duce la respingerea candidaturii dumneavoastră în timpul procesului de depunere a candidaturii. Nu solicităm acest lucru, dar în măsura în care ne furnizați în mod voluntar date personale sensibile (de exemplu, originea etnică, afilierea politică și opiniile politice, convingerile religioase sau alte convingeri de natură similară) prin intermediul site-ului nostru, prin furnizarea acestor informații, autorizați în mod expres Mood Media să trateze aceste informații în scopul procesării sau evaluării cererii dumneavoastră de angajare. Vă reamintim că furnizarea de date cu caracter personal pe pagina Cariere este voluntară și că trebuie să selectați informațiile pe care doriți să ni le comunicați.

În cazul în care alegem să vă facem o ofertă de angajare, vă vom solicita să furnizați date personale suplimentare care nu sunt descrise mai sus, care vor face parte din dosarul dumneavoastră de angajat și vor fi utilizate în scopuri legate de angajare și de muncă, în conformitate cu termenii politicilor de angajare relevante, cu politicile/notificările privind confidențialitatea angajaților și cu legile din țara în care va fi localizat locul de muncă. Prin urmare, orice decizie de angajare sau orice altă decizie legată de angajare va fi luată de către entitatea și/sau filiala Mood Media care angajează, în conformitate cu legile țării în care va fi localizat locul de muncă. Pentru evitarea oricărui dubiu, informațiile pe care le solicităm ca parte a procesului de recrutare pot varia în funcție de locul de muncă și se pot schimba din când în când pentru a facilita birourile noastre locale în ceea ce privește nevoile lor de recrutare și pentru a respecta cerințele legale și de reglementare locale.

Motivele pentru care vă solicităm să furnizați informații suplimentare vă vor fi comunicate în mod clar înainte de a le colecta.

În scopul verificării antecedentelor și al verificării informațiilor pe care le-ați trimis în legătură cu cererea dumneavoastră, în fiecare caz în conformitate cu legea aplicabilă și dacă v-ați dat consimțământul, Mood Media poate obține informații despre dumneavoastră din alte surse, inclusiv:

   • referințele dumneavoastră sau terții menționați în cererea dumneavoastră;
   • angajatori anteriori; și
   • instituțiile de învățământ pe care le-ați frecventat.

În cazul în care ne furnizați detaliile unei referințe sau ale oricărei alte terțe părți împreună cu CV-ul sau CV-ul dumneavoastră, este responsabilitatea dumneavoastră să obțineți consimțământul terței părți înainte de a ne comunica aceste informații.

 1. Prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii similare. Aceste tehnologii ne ajută să analizăm modul în care este utilizat site-ul nostru și să adaptăm conținutul relevant pentru dumneavoastră. De asemenea, ne ajută să vă oferim reclame mai relevante. Pentru mai multe informații despre astfel de tehnologii, inclusiv despre cum să vă gestionați preferințele privind cookie-urile, consultați Politica noastră privind cookie-urile.
 2. Informații obținute din surse terțe prin intermediul modulelor cookie. Aceasta include informațiile primite prin intermediul diverselor instrumente și servicii de asistență pentru afaceri pe care le folosim (de exemplu, servicii de analiză etc.). Este posibil să combinăm informațiile primite prin intermediul acestor surse cu alte informații pe care le deținem pentru a ne asigura că înregistrările noastre sunt actualizate și pentru a vă putea oferi conținut relevant. Pentru mai multe informații despre astfel de tehnologii, inclusiv despre cum să vă gestionați preferințele privind cookie-urile, consultați Politica noastră privind cookie-urile.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

 • Utilizăm informațiile pe care le trimiteți prin intermediul formularelor de contact, chat-ului sau a câmpului de pe site-ul nostru în următoarele scopuri:
  • pentru a procesa solicitările dvs. și pentru a răspunde la cererile dvs., precum și pentru a monitoriza și îmbunătăți performanța noastră în ceea ce privește răspunsul la solicitarea dvs;
  • pentru a vă furniza informații despre produsele și serviciile noastre care credem că vă pot interesa, cum ar fi buletine informative sau actualizări de produse și servicii. Astfel de comunicări vă vor fi trimise atunci când ați ales să primiți o astfel de comunicare prin validarea căsuței de selectare, încorporată în formularele de contact, sau atunci când avem un interes legitim de a comercializa produsele și serviciile noastre. În orice caz, veți avea întotdeauna posibilitatea de a renunța la primirea unor astfel de comunicări;
  • pentru a vă procesa plățile sau tranzacțiile și pentru a vă trimite informații conexe, inclusiv confirmări de cumpărare și facturi (de obicei prin e-mail);
  • pentru a oferi servicii și asistență pentru clienți; și pentru a vă trimite notificări tehnice, actualizări, alerte de securitate și mesaje de asistență și administrative.
 • Utilizăm informațiile pe care le trimiteți prin intermediul sondajelor de feedback al clienților de pe site-ul nostru în conformitate cu Declarația noastră de confidențialitate în următoarele scopuri:
  • măsurarea satisfacției clienților;
  • îmbunătățirea serviciilor oferite clienților noștri;
  • monitorizarea reclamatiilor;
  • personalizarea produselor si serviciilor in functie de cerintele clientilor;
  • în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGPD UE, cu condiția ca rezultatele prelucrării în scopuri statistice să conțină date agregate. Ca atare, este posibil să anonimizăm datele clienților în scopuri statistice. Răspunsurile nu vor fi asociate cu informații personale, cu excepția cazului în care un respondent solicită în mod expres să fie contactat în legătură cu contul său atunci când alege să adauge feedback suplimentar ca parte a contribuției sale. Datele care au fost incluse într-o formă anonimizată la nivel agregat nu intră în sfera de aplicare a RGPD UE.

Colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor nu se efectuează în scopuri de cercetare de piață sau/și de marketing direct. În cazul în care este necesar consimțământul pentru prelucrarea în cauză, acesta va fi solicitat separat de la dvs. pentru a vă asigura că este liber, informat și explicit. Informațiile referitoare la o astfel de prelucrare vă vor fi furnizate în momentul în care este solicitat consimțământul, împreună cu impactul de a nu furniza un astfel de consimțământ, dacă este cazul.

În următoarele cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD UE:

 • Trimiterea newsletter-ului nostru prin e-mail;
 • Trimiterea de informații despre produse, promoții speciale sau oferte;
 • Cercetare de piata.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Declarația noastră de confidențialitate care se referă la datele pe care le colectăm de la clienți în contextul sondajelor noastre de satisfacție a clienților. Declarația de confidențialitate își propune să vă ofere informații despre modul în care Mood Media colectează și prelucrează datele personale în timpul sondajelor privind experiența clienților și a analizei ulterioare a acestora. Perspectivele pe care le obținem din răspunsurile la sondaj ne ajută să ne îmbunătățim continuu și să ducem satisfacția clienților la niveluri mai înalte.

 • Folosim informațiile despre candidați pe care le colectăm pentru a evalua candidatura dumneavoastră pentru posturile din Mood Media și pentru recrutare și managementul resurselor umane, cum ar fi:
  • prelucrarea și evaluarea cererilor;
  • programarea interviurilor și gestionarea procesului de recrutare;
  • evaluarea calificărilor, competențelor sau intereselor dumneavoastră în raport cu posturile disponibile;
  • evaluarea eligibilității dumneavoastră pentru muncă;
  • furnizarea unei oferte de angajare sau a unui contract de muncă și acordarea de asistență în vederea finalizării și executării oricărui contract;
  • verificarea informațiilor din cererea dumneavoastră/verificarea referințelor;
  • luarea deciziilor de angajare;
  • să vă răspundem la întrebările sau solicitările dumneavoastră;
  • analizarea, gestionarea și îmbunătățirea proceselor de recrutare și de angajare;
  • îndeplinirea obligațiilor sau administrarea planurilor de beneficii sau a planurilor de compensare,
  • informarea dumneavoastră cu privire la viitoarele oportunități de angajare care ar putea corespunde calificărilor dumneavoastră;
  • realizarea de scopuri administrative, raportare de management agregată, formare internă sau, în general, pentru desfășurarea activității noastre;
  • asigurarea conformității cu politica antipotism și evitarea conflictelor de interese;
  • răspunsul la solicitări guvernamentale sau la hotărâri judecătorești sau
  • furnizarea, susținerea sau gestionarea în alt mod a secțiunii de carieră de pe site-ul nostru.
 • Utilizăm informațiile pe care ni le furnizați prin accesarea Site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii similare, în următoarele scopuri:
  • pentru a proteja securitatea și stabilitatea site-ului nostru;
  • pentru a adapta și îmbunătăți site-ul și experiențele noastre pentru a răspunde mai bine nevoilor dumneavoastră;
  • pentru a vă permite să accesați și să utilizați Site-ul și Serviciile;
  • pentru a monitoriza și analiza tendințele, utilizarea și activitățile în legătură cu site-ul și serviciile și în scopuri de marketing sau publicitate;
  • pentru a investiga și a preveni accesul neautorizat la Site și la Servicii, precum și alte activități ilegale;
  • în alte scopuri pentru care obținem consimțământul dumneavoastră, așa cum este detaliat în Politica noastră privind modulele cookie.

De asemenea, putem utiliza datele dvs. personale în legătură cu:

 • cerințe legale sau de reglementare (pentru a proteja drepturile, confidențialitatea sau siguranța terților sau integritatea sau securitatea activității și a site-ului nostru);
 • cereri și comunicări din partea autorităților competente;
 • deschiderea conturilor clienților și alte sarcini administrative;
 • contabilitate financiară, facturare și analiză de risc;
 • pentru alte scopuri legitime, necesare în mod rezonabil pentru operațiunile zilnice, cum ar fi contabilitatea, raportarea financiară și planificarea și tranzacțiile comerciale (de exemplu, putem avea un interes legitim în dezvăluirea sau transferul informațiilor dvs. personale către una sau mai multe dintre entitățile enumerate la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate în cazul reorganizării, fuziunii, vânzării, asocierii în participație, cesiunii, transferului sau altei dispoziții a tuturor sau a unei părți din activitățile și activele noastre (inclusiv în legătură cu orice faliment sau proceduri similare);
 • în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGPD UE, cu condiția ca rezultatele prelucrării în scopuri statistice să conțină date agregate.

Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră
Informațiile dumneavoastră personale sunt colectate și prelucrate în diverse scopuri comerciale, în conformitate cu legile aplicabile și cu acordurile de grup. Vom colecta, utiliza și partaja informațiile dvs. cu caracter personal numai în cazul în care suntem convinși că se aplică unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri legale:

 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supusă Mood Media (de exemplu, divulgarea de informații către autoritățile fiscale locale, efectuarea de plăți legale, evitarea discriminării ilegale, respectarea cerințelor legale de păstrare a documentelor, reținerea și plata impozitelor și taxelor legale, plata despăgubirilor) și pentru a ne îndeplini obligațiile care ne revin în temeiul legislației privind ocuparea forței de muncă, securitatea socială sau protecția socială în conformitate cu legislația aplicabilă, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general al UE privind protecția datelor;
 • prelucrarea este necesară pentru interesele legitime, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD UE, urmărite de Mood Media sau de o terță parte, cu excepția cazului în care interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția informațiilor cu caracter personal prevalează asupra acestor interese. Mood Media consideră că are un interes legitim în prelucrarea informațiilor cu caracter personal în scopurile stabilite mai sus și pentru a sprijini realizarea obiectivelor și rezultatelor sale comerciale imediate și pe termen lung. În ceea ce privește informațiile sensibile, prelucrăm datele în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile, pentru a ne exercita drepturile, pentru a vă proteja interesele vitale (cum ar fi promovarea nediscriminării, a echității salariale sau a adaptării la handicap) sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept legal. În cazul în care unul dintre interesele legitime anterioare nu este disponibil, vom prelucra informațiile sensibile numai cu consimțământul dumneavoastră.
 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD UE. În cazul în care este necesar consimțământul pentru prelucrarea în cauză, acesta va fi solicitat separat de la dvs. pentru a vă asigura că este liber, informat și explicit. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Informațiile referitoare la o astfel de prelucrare vă vor fi furnizate în momentul în care este solicitat consimțământul, împreună cu impactul de a nu furniza un astfel de consimțământ, dacă este cazul. Trebuie să știți că nu este o condiție sau o cerință a angajării dvs. să acceptați orice solicitare de consimțământ din partea Mood Media. În plus, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că Mood Media nu va colecta informații personale identificabile despre dumneavoastră prin intermediul site-ului decât dacă le furnizați dumneavoastră. Prin urmare, dacă nu doriți ca Mood Media să obțină informații de identificare personală despre dumneavoastră, atunci nu trimiteți niciuna. Vă rugăm să rețineți că, în anumite circumstanțe, este posibil ca noi să continuăm să prelucrăm în mod legal informațiile dvs. chiar dacă v-ați retras consimțământul, dacă se aplică unul dintre celelalte temeiuri juridice descrise în prezentul document;
 • prelucrarea este necesară pentru a executa acordul pe care îl avem cu dvs. sau pentru a lua măsuri pentru a încheia un acord cu dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR UE.

Păstrarea datelor cu caracter personal
Durata de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal depinde de tipul de informații și de scopul pentru care le folosim, precum și de natura relației noastre.

Vom păstra informațiile dvs. personale pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care o perioadă de păstrare mai lungă este cerută sau permisă de lege. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de păstrare sunt următoarele: (i) durata procesului de depunere a candidaturii sau luarea în considerare dacă competențele dumneavoastră sunt potrivite pentru alte oportunități; (ii) atâta timp cât avem o relație continuă cu dumneavoastră; (iii) în conformitate cu o obligație legală la care suntem supuși; și (iv) după cum este recomandabil în lumina considerentelor noastre juridice, cum ar fi statutele de limitare aplicabile, litigii sau investigații de reglementare. Ca atare, fiecare entitate stochează electronic sau fizic datele cu caracter personal în conformitate cu politica sa de păstrare a datelor cu caracter personal și în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile.

Ca regulă generală:

 • datele cu caracter personal transmise prin intermediul formularelor de contact prin intermediul Site-ului nostru sunt realizate de către personalul Mood Media. Datele dvs. vor fi șterse după ce s-a răspuns la întrebarea dvs. și cel târziu după 2 ani de la ultima corespondență cu dvs. sau până în momentul în care vă exercitați dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) comunicat la adresa de e-mail [email protected]. În cazul în care solicitarea dumneavoastră nu poate fi tratată într-un anumit birou din cadrul Mood Media, aceasta va fi transmisă departamentului (departamentelor) corespunzător(e) din cadrul Mood Media Corporation.
 • datele cu caracter personal pe care le furnizați pentru a primi comunicări de la noi vor fi stocate până când ne notificați sau vă dezabonați;
 • datele cu caracter personal pe care le furnizați prin intermediul sondajelor de satisfacție a clienților vor fi stocate pentru o perioadă de cel mult doi ani de la încheierea contractului final sau până când vă exercitați drepturile prevăzute de GDPR UE Puteți să vă opuneți în orice moment la utilizarea datelor dvs. personale pentru a vă trimite link-uri de sondaj prin e-mail, fără a suporta niciun cost. Este posibil să anonimizăm datele clienților în scopuri statistice. Răspunsurile nu vor fi asociate cu informații personale, cu excepția cazului în care un respondent solicită în mod expres să fie contactat în legătură cu contul său atunci când alege să adauge feedback suplimentar ca parte a contribuției sale. Datele care au fost incluse într-o formă anonimizată la nivel agregat nu intră în sfera de aplicare a RGPD UE.
 • datele cu caracter personal pe care le furnizați prin intermediul Site-ului nostru în timpul procesului de solicitare a unui loc de muncă vor fi păstrate ca parte a dosarului dvs. de angajare pentru întreaga relație de muncă și după încetarea contractului de muncă, în conformitate cu legislația locală și cu reglementările entității Mood Media care angajează. În cazul în care nu dăm curs candidaturii dvs., Curriculum Vitae va fi stocat temporar în baza noastră de date pentru o perioadă de 1 an de la încheierea procesului de recrutare/selecție, cu excepția cazului în care vă exercitați dreptul de opoziție și dacă legislația țării în care se află locul de muncă nu prevede altfel.

Cu titlu de excepție, perioadele de păstrare pot fi prelungite în cazuri precum:

 • investigații în curs de desfășurare din partea autorităților din statele membre, în cazul în care Mood Media are nevoie de înregistrări de date cu caracter personal pentru a dovedi conformitatea cu orice cerințe legale; sau
 • atunci când își exercită drepturile legale în cazul unor procese sau al unor proceduri judiciare similare recunoscute de legislația locală;
 • în anumite circumstanțe, vom anonimiza datele dvs. personale (astfel încât acestea să nu mai poată fi asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații pe termen nelimitat, fără a vă anunța în prealabil.

Mood Media va revizui în mod regulat toate datele deținute electronic pentru a decide dacă să distrugă sau să șteargă orice date cu caracter personal odată ce scopul pentru care au fost colectate nu mai este relevant. Responsabilitatea generală pentru distrugerea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru revine departamentului de marketing, care va revizui în mod constant conținutul bazelor de date ale site-ului Mood Media.

Rețineți că Mood Media poate șterge informațiile personale despre dumneavoastră în orice moment (inclusiv CV-ul sau CV-ul dumneavoastră), fără niciun motiv. Prin urmare, vă rugăm să păstrați o copie a informațiilor personale care ne-au fost furnizate.

Locația de stocare
Site-urile internaționale Mood Media sunt găzduite în Europa, Amsterdam.

Abonare/Dezabonare
Vă puteți opune oricând utilizării datelor dumneavoastră personale pentru a vă trimite link-uri de sondaj prin e-mail, fără a suporta niciun cost. În temeiul art. 21 alin. 1 din RGPD UE, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul articolului 6 alineatul (1) lit. f din RGPD UE (prelucrarea datelor pentru protejarea unui interes legitim). În cazul în care vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă putem dovedi motive convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

Cu toate acestea, dacă aveți un cont pentru Serviciile noastre, vă vom trimite în continuare comunicări nepromoționale, cum ar fi e-mailuri legate de servicii.

În cazul în care colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dumneavoastră este efectuată în scopuri de cercetare de piață sau/și marketing direct pe baza consimțământului dumneavoastră, vă vom oferi detalii despre cum să vă înscrieți sau să renunțați la primirea mesajelor de la noi. Vă puteți retrage oricând consimțământul urmând instrucțiunile furnizate cu fiecare comunicare pe care o primiți, prin dezabonare sau notificându-ne.

Securitatea datelor cu caracter personal
Mood Media ia măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dumneavoastră împotriva pierderii, utilizării abuzive și accesului, dezvăluirii, modificării sau distrugerii neautorizate, luând în considerare riscurile implicate de procesare și natura datelor cu caracter personal.

Folosim o serie de măsuri pentru a ne asigura că păstrăm datele dumneavoastră personale în siguranță, exacte și actualizate. Acestea includ:

 • controale administrative și tehnice pentru a restricționa accesul la datele personale pe baza „necesității de știut”;
 • măsuri de securitate tehnologică, inclusiv firewall-uri, software de criptare și antivirus;
 • măsuri de securitate fizică, cum ar fi permisele de securitate pentru accesul la sediul nostru; și
 • politici și proceduri interne de protecție a datelor.

Accesul la datele dumneavoastră este posibil doar pentru câteva persoane autorizate. Aceștia sunt responsabili pentru suportul comercial, editorial sau tehnic al serverelor.

De asemenea, ca parte a acestor măsuri, datele dvs. personale trimise prin intermediul site-ului sunt transmise prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL) și apoi criptate în bazele noastre de date pentru a fi accesate doar în scopurile menționate în această politică de confidențialitate.

Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că nicio metodă de transmitere pe internet sau metodă de stocare nu este complet sigură sau lipsită de erori. Deci, în timp ce ne străduim să vă protejăm datele, nu vă putem garanta securitatea absolută.

Partajarea datelor
În conformitate cu legislația aplicabilă, informațiile personale acoperite de această Politică de confidențialitate pot fi transferate și prelucrate în orice țară în care Mood Media sau filialele, subsidiarele sau furnizorii de servicii ai Mood Media dețin facilități. De exemplu, pentru ca noi să vă ajutăm în căutarea unui loc de muncă și în procesul de recrutare și angajare și, de asemenea, pentru a ne ajuta în gestionarea forței de muncă la nivel global, Mood Media poate împărtăși informațiile dvs. cu grupul sau companiile afiliate Mood Media. Informațiile dvs. personale vor fi examinate de către angajații sau agenții Mood Media care au nevoie de acces la aceste informații personale și pot include recrutori, personal de resurse umane, personal de servicii tehnice și manageri sau persoane desemnate de aceștia.

Ca atare, informațiile personale pot fi transferate în interiorul sau în afara jurisdicției în care sunteți angajat sau lucrați, fie în cadrul Mood Media, fie către terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele categorii de destinatari:

 • filialele și afiliații noștri;
 • furnizori de servicii care ne ajută să procesăm informațiile despre solicitanți și despre angajare;
 • consilieri sau furnizori de servicii juridice;
 • un potențial cumpărător sau investitor în legătură cu o fuziune, o achiziție sau o altă vânzare sau transfer;
 • Autoritățile guvernamentale, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege;
 • orice organism competent de aplicare a legii, organism de reglementare, agenție guvernamentală, instanță sau altă terță parte pentru (1) a respecta orice ordin judecătoresc, o solicitare din partea unei agenții competente de aplicare a legii sau orice altă obligație legală; (2) a executa sau aplica termenii contractuali; sau (3) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră sau a furnizorului nostru de servicii sau pentru a respecta orice altă obligație legală.

Solicităm furnizorilor noștri de servicii să protejeze informațiile pe care le primesc prin măsuri de securitate adecvate și le interzicem să utilizeze informațiile în alte scopuri decât cele prevăzute inițial, în scopurile lor sau în afara celor necesare pentru furnizarea serviciului. Furnizorii de servicii terți care primesc informații personale de la noi sunt verificați în prealabil și se așteaptă în mod rezonabil să aplice același nivel de protecție a confidențialității și a securității datelor descris în această politică de confidențialitate și li se cere să păstreze confidențialitatea informațiilor personale primite de la noi.

Mood Media nu este în afacerea de a vinde sau de a închiria informațiile dvs. altora și nu va împărtăși informații personale cu terțe părți, cu excepția celor descrise în această politică de confidențialitate sau a celor permise de lege.

Transferuri transfrontaliere
Nu împărtășim datele dvs. cu caracter personal cu terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar pentru a vă îndeplini cererea, pentru nevoile noastre profesionale sau legitime de afaceri, sau dacă acest lucru este cerut sau permis de lege.

Stocăm date cu caracter personal despre vizitatorii site-ului, solicitanții de locuri de muncă, abonații și clienții din SEE, Statele Unite și din alte țări și teritorii. Pentru a facilita operațiunile noastre globale, este posibil să transferăm și să accesăm astfel de date cu caracter personal din întreaga lume, inclusiv din alte țări în care Mood Media sau filialele, subsidiarele sau furnizorii de servicii terțe au operațiuni. Prin urmare, este posibil ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate în afara SEE și în țări care nu fac obiectul unei decizii de adecvare a Comisiei Europene și care ar putea să nu dispună de legi care să asigure același grad de protecție a informațiilor personale ca și țara dumneavoastră de origine. În acest caz, ne vom asigura că destinatarul datelor dvs. cu caracter personal oferă un nivel adecvat de protecție, ceea ce poate include încheierea unor clauze contractuale standard pentru transferul de date, astfel cum au fost aprobate de Comisia Europeană (art. 46 din RGPD UE), sau vă vom solicita consimțământul dvs. prealabil pentru astfel de transferuri internaționale de date, după caz. În acest sens, a fost încheiat un acord de controlori comuni între diferitele entități Mood Media pentru reglementarea transferurilor internaționale în cadrul grupului. Puteți obține o copie a clauzelor relevante trimițându-ne un e-mail la adresa [email protected]. Operatorii comuni vor pune la dispoziția persoanelor vizate, la cerere, o copie a clauzelor esențiale, cu excepția cazului în care clauzele conțin informații confidențiale, caz în care aceste informații pot fi eliminate.

De asemenea, în cazul în care transferăm datele dvs. cu caracter personal către terți sau furnizori de servicii, se vor lua măsuri adecvate pentru a asigura o prelucrare corectă și sigură a datelor, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sunt disponibile aici .

Prin furnizarea de informații pentru oricare dintre scopurile menționate mai sus, sunteți de acord că informațiile dvs. vor fi transferate în afara SEE.

Drepturile dumneavoastră legale
Regulamentul general privind protecția datelor din Uniunea Europeană și legile privind confidențialitatea din alte țări oferă anumite drepturi persoanelor vizate. Prin urmare, în anumite circumstanțe, aveți următoarele drepturi conform legilor privind protecția datelor în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • Solicitați acces la datele dumneavoastră personale;
 • Solicitați corectarea datelor dumneavoastră personale;
 • Solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Opoziția la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul în cazul în care ne bazăm pe consimțământ pentru a vă prelucra datele personale. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta legalitatea vreunei prelucrări efectuate înainte de a vă retrage consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu vă putem oferi anumite produse sau servicii. Vă vom informa dacă acesta este cazul în momentul în care vă retrageți consimțământul;
 • Dreptul de a fi informat. Această politică de confidențialitate vă informează cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 13 din GDPR al UE. Dacă doriți să aflați informații referitoare la prelucrare, altele decât cele specificate aici, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare în acest sens.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automate, inclusiv pe profilare. În acest sens, vă informăm prin prezenta că Mood Media nu efectuează luarea deciziilor automatizate pe baza prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi crearea de profiluri. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu fac obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv al profilării, așa cum este menționat la articolul 22 alin. (1) și (4), în Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere pentru probleme de protecție a datelor, dar și de a adresa problemele autorităților competente.
  1. Rezidenții din SEE pot depune o plângere la AEPD (AEPD este autoritatea independentă de protecție a datelor din UE). Autoritatea de protecție a datelor vă va solicita mai întâi să încercați să rezolvați orice reclamație cu noi; vă rugăm să consultați secțiunea Informații de contact de mai jos pentru a depune o plângere la Mood Media.
  2. Pentru a afla datele de contact ale autorității pentru protecția datelor din țara dumneavoastră de reședință, vă rugăm să accesați link-ul.
  3. Dacă considerați că Mood Media nu a respectat prevederile GDPR din Marea Britanie, vă rugăm să contactați DPO în primă instanță. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Biroul Comisarului pentru Informații (ICO) aici. ICO este autoritatea independentă de supraveghere a protecției datelor din Regatul Unit.

De obicei, nu se percepe nicio taxă
Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă accesa datele cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă cererea dumneavoastră este în mod clar nefondată, repetitivă sau excesivă. În mod alternativ, am putea refuza să ne conformăm solicitării dumneavoastră în aceste circumstanțe.

De ce am putea avea nevoie de la dvs.
Este posibil să avem nevoie să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și pentru a vă asigura dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a se asigura că datele personale nu sunt dezvăluite nici unei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu solicitarea dvs. de a accelera răspunsul nostru.

Termen de răspuns
Încercăm să răspundem la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, ar putea dura mai mult de o lună, dacă cererea dumneavoastră este deosebit de complexă sau dacă ați depus mai multe cereri. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține la curent.

Soluționarea litigiilor
Ne puteți adresa orice întrebări sau reclamații cu privire la această Politică de confidențialitate, contactându-ne prin intermediul canalelor indicate în secțiunea Informații de contact de mai jos. În cazul vizitatorilor site-ului, orice litigii care decurg din sau sunt legate de această politică de confidențialitate vor fi tratate în conformitate cu Termenii de utilizare.

Informații de contact
Deoarece Mood Media operează la nivel global, am desemnat un reprezentant pentru protecția datelor în cadrul SEE. Puteți contacta reprezentantul nostru pentru protecția datelor din SEE trimițând un e-mail la [email protected].

În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că nu prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legea, puteți depune o plângere la autoritățile competente din jurisdicția dumneavoastră, așa cum este descris mai sus. Autoritatea pentru Protecția Datelor vă va cere să încercați mai întâi să rezolvați orice reclamație cu noi.

Modificări ale acestei Politici de confidențialitate
Legile și practicile privind confidențialitatea sunt în continuă dezvoltare și ne propunem să respectăm standarde înalte. Politicile și procedurile noastre sunt, prin urmare, supuse unei revizuiri continue. Este posibil ca, din când în când, să ne actualizăm politicile de securitate și de confidențialitate. Ne vom asigura că Mood Media Site are cea mai recentă Politică de confidențialitate și vă sugerăm să vizitați periodic Politica de confidențialitate pentru a consulta cea mai recentă versiune.

Versiunea în limba engleză controlează
Traducerile în alte limbi decât engleza ale acestei politici sunt furnizate doar pentru comoditate. În cazul oricărei ambiguități sau conflicte între traduceri, versiunea în limba engleză este autoritară și controlează.

Entități Mood Media

Referit ca Denumirea legală a companiei Sediu social Țară
1. Mood Media Austria Mood Media GmbH Kristein 2, 4470 Enns, Oberösterreich Austria
2. Mood Media Belgia Mood Media Belgium SA Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen Belgia
3. Mood Media CZ Mood Media Group CZ sro Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 Cehia
4. Mood Media Franța Mood Media SAS 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes Franţa
5. Mood Media Germania Mood Media GmbH Wandalenweg 30, 20097 Hamburg Germania
6. Mood Media Olanda Mood Media Netherlands BV Transistorstraat 22, 1322 CE Almere Olanda
7. Mood Media Europe Mood Media Europe BV
8. Mood Media Ungaria Mood Media Ungaria KFT Hegyalja út 7-13, 1016 Budapesta Ungaria
9. Mood Media Polonia Mood Polska Sp. Grădină zoologică ul. Targowa 24, 03-728 Warszawa, Polonia
10. Mood Media România SC Mood Media Romania SRL Bucuresti, str. George Constantinescu nr. 3, Intrarea A și D, parter și etaj 3 , sector 2

 

România

 

11. MMC România Mood Media Comercial SRL București, Strada George Constantinescu nr. 3, Intrarea A și D, parter și etaj3, Sector 2, 020339
12. Mood Media Spania Instore Márketing Solutions, SAU Calle La Volta, nr. 4, Planta 1ª, Local 7 – 08150 Parets del Valles Spania
13. Mood Media Danemarca Mood Media A/S Alsikevej 14, 8920 Randers NV Danemarca
14. Mood Media Grecia New Audio Visual Solutions and Applications Ltd 95C Pentelis Avenue – Chalandri 15234 Grecia
15. Mood Media Irlanda Mood Media Ireland Limited Unit 1-2, 19 the Rear Courtyard, Castle St, Dalkey, Co Dublin Irlanda
16. Mood Media Suedia Mood Media Aktiebolag (AB) c/o Accountor AB – Sankt Eriksgatan 113 – 113 43 Stockholm Suedia
17. Mood Media Bulgaria Mood Media Bulgaria EOOD/ Virgina Records Pop Bogomil nr. 9, str. 1202 Sofia, Bulgaria Bulgaria
18. Orașul TV OU Paldiski mnt. 29, Tallinn Estonia
19. Easy New Media SRL Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino Italia
20. Mood Media UK Mood Media Limited Unitatea 3 Airport Trading Estate Wireless Road, Biggin Hill, Westerham, TN16 3PS

 

Regatul Unit

21. PlayNetwork UK PlayNetwork Limited
22. Mood Media China

Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd.

 

Camera B267, etajul 4, 401, clădirea nr. 1, nr. 15, GuangHua Road, districtul ChaoYang, Beijing 10020

 

 

 

China

 

23. PlayNetwork China PlayNetwork (Shanghai) Media and Technology Co., Ltd. Camera 1010, etajul 10, clădirea de birouri nr. 9, JiangQiao WanDa Plaza, JiaDing District, Shanghai 201803
24. PlayNetwork Hong Kong PlayNetwork HK, Limited 5/F Heng Shan Crt 145 Queen’s Rd., East Wanchai, HK Hong Kong
25. Mood Media Australia Mood Media Australia Pty Limited

56 Harris Street Pyrmont NSW 2009, Australia

 

 

 

Australia

 

26. Octave Australia Pty Ltd
27. Mood Media Japonia Mood Media Inc Kodenma-Cho Square 9F, Nihonbashi-Kodenma-Cho 14-6, Chuo-Ku, Tokyo, 103-0001 Japonia
28. Almagor Timp liber Alon Hagalil 179, 1792000, Israel Israel
29. Da Fratello d.o.o, Belgrad, Brace Ribnikar 37 Serbia
Referit ca Denumirea legală a companiei Sediu social Țară
30. Mood Media US

Convergence, LLC

 

 

 

2100 S IH 35 Frontage Rd., Suite 201, Austin, TX 78704

 

 

 

 

 

STATELE UNITE ALE AMERICII

DMX, LLC
Mood Media North America Holdings Corp.
Muzak LLC
ServiceNET Exp, LLC
Technomedia Solutions, LLC
PlayNetwork, Inc. 14720 NE 87th Street, Redmond, WA, 98052-3400

Actualizat de Mood Media în august, 2022.

Arhiva politicii de confidențialitate anterioare