+420 606 666 064 Podpora Příhlásit se

Zásady ochrany osobních údajů

(ZOBRAZIT OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V CALL CENTRU)

Mood Media Corporation je společnost se sídlem v Delaware, která má řadu dceřiných a přidružených společností po celém světě (souhrnně“Mood”; dále také“my”nebo “nás”). Dceřiné a přidružené společnosti společnosti Mood jsou uvedeny v části “Subjekty společnosti Mood” těchto Zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují postupy společnosti Mood týkající se shromažďování, používání a zveřejňování informací, které o vás shromažďujeme, když používáte naše webové stránky (www.moodmedia.com), včetně našich subdomén, jako je náš blog, zákaznický portál a další zákaznické služby a systémy pro fakturaci a platby zákazníkům, webové aplikace a další webové vlastnosti (souhrnně dále jen “Stránky“). Používáním Stránek souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a našimi Podmínkami služby, nepoužívejte naše Stránky.

Automatické shromažďování anonymních informací

Při návštěvě Stránek Mood, stejně jako při návštěvě většiny jiných webových stránek, jsou automaticky zaznamenávány určité anonymní informace o vaší návštěvě, které mohou zahrnovat informace o typu prohlížeče, který používáte, název serveru a IP adresu, přes kterou přistupujete na internet, datum a čas, kdy na Stránky přistupujete, stránky, které jste na Stránkách navštívili, a internetovou adresu Stránek, ze kterých jste se na Stránky přímo připojili. Tyto informace nejsou osobně identifikovatelné.

Osobně identifikovatelné informace

Jak je popsáno v těchto zásadách, “Osobníúdaje” jsou veškeré informace, které se týkají vaší osoby a které by někomu umožnily vás kontaktovat, jako je vaše jméno, adresa, telefonní/faxové číslo, e-mailová adresa nebo jakékoli informace, které jste na Stránky odeslali a které vás individuálně identifikují. Společnost Mood se zavazuje chránit vaše soukromí a osobní údaje.

Používání informací

Společnost Mood může osobní údaje shromážděné prostřednictvím svých webových stránek používat především k těmto účelům:

 • Pomoc při zjišťování a ověřování totožnosti uživatelů;
 • Otevírání, údržba, správa a obsluha účtů uživatelů;
 • zpracování, obsluha nebo vymáhání transakcí a zasílání souvisejících sdělení;
 • Poskytování služeb a podpory uživatelům;
 • Zlepšování Webových stránek, včetně jejich přizpůsobení preferencím uživatelů;
 • Poskytování aktualizací produktů nebo služeb, propagačních oznámení a nabídek a dalších informací o společnosti Mood a jejích přidružených společnostech uživatelům;
 • Odpovídání na dotazy, připomínky a pokyny uživatelů;
 • udržování bezpečnosti a integrity našich systémů a
 • Jakýkoli jiný účel, ke kterému uživatel udělil souhlas.

Společnost Mood používá anonymní informace o prohlížení, které automaticky shromažďují její servery, především k tomu, aby jí pomohly spravovat a zlepšovat Stránky. Společnost Mood může také používat souhrnné anonymní informace k poskytování informací o Stránkách potenciálním obchodním partnerům, inzerentům a dalším nespojeným subjektům. Tyto informace opět nejsou osobními údaji.

Společnost Mood může zapojit poskytovatele analytických služeb třetích stran, jako jsou Google Analytics a Adobe, kteří používají soubory cookie a další technologie ke shromažďování informací o vašem používání Stránek. Tyto služby třetích stran vám mohou poskytnout možnosti, jak shromažďují a používají informace.

Informace Sbírka

Společnost Mood o vás nebude prostřednictvím Stránek shromažďovat žádné osobní údaje, pokud je sami neposkytnete. Pokud si tedy nepřejete, aby společnost Mood získávala jakékoli vaše osobní údaje, žádné neposílejte.

Stránky můžete navštěvovat a procházet, aniž byste o sobě sdělovali osobní údaje. Můžete se také rozhodnout zveřejnit své osobní údaje, které mohou zahrnovat mimo jiné:

 • Základní informace” včetně vašeho jména, zaměstnavatele a titulu;
 • Kontaktní údaje” včetně vaší e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonního čísla;
 • Technické informace” včetně vaší IP adresy a informací o vašem používání našich Webových stránek, jako jsou oblasti Webových stránek, které navštívíte, obsah, který si prohlížíte, stahujete nebo odesíláte, a sdělení, která vám elektronicky zasíláme;
 • Fakturační informace“, včetně typu transakce, částky transakce, platebních, přepravních a fakturačních údajů, jakož i povahy, množství a ceny zboží nebo služeb, které si vyměňujete, a fyzických nebo právnických osob, s nimiž komunikujete nebo obchodujete; společnost Mood však neuchovává ani nesdílí údaje o vaší kreditní kartě; a
 • Další informace” včetně oblastí zájmu, jedinečného individuálního hesla a jakýchkoli dalších informací, které nám poskytnete.

Společnost Mood může na svých stránkách shromažďovat vaše osobní údaje následujícími způsoby:

 • Registrační formuláře – Pokud vám bude nabídnuta možnost zúčastnit se propagační akce, stát se registrovaným uživatelem Stránek nebo se přihlásit k odběru informací o náladě prostřednictvím této nebo jiné webové stránky, musíte o to požádat vyplněním registračního formuláře na Stránkách. Tento formulář vyžaduje zadání určitých osobních údajů, včetně základních, kontaktních a dalších informací.
 • Transakce a aktivita – pokud se stanete registrovaným uživatelem nebo pokud na Stránkách provádíte transakce, společnost Mood shromažďuje informace o transakcích, které na Stránkách provádíte, a o vaší další aktivitě na Stránkách. Tyto informace mohou zahrnovat technické a fakturační údaje.
 • E-mailová a jiná dobrovolná komunikace – Můžete se také rozhodnout komunikovat se společností Mood prostřednictvím e-mailu, našich webových stránek, telefonicky, písemně nebo jinými prostředky. Společnost Mood v těchto sděleních shromažďuje informace, které mohou být osobními údaji.

Kromě informací, které shromažďujeme přímo od uživatelů, můžeme určité informace získávat také od třetích stran a tyto informace můžeme kombinovat s jinými informacemi, které jsme shromáždili.

Soulad se štítem na ochranu soukromí

Společnost Mood včetně svých dceřiných společností se sídlem v USA dodržuje rámec štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA, jak jej stanovilo americké ministerstvo obchodu, pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské unie (“EU“) a Evropského hospodářského prostoru (“EHP“) do Spojených států. Společnost Mood potvrdila ministerstvu obchodu, že dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadami štítu na ochranu soukromí, platí Zásady štítu na ochranu soukromí. Další informace o programu Privacy Shield a naši certifikaci naleznete na adrese: https://www.privacyshield.gov/.

V souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí se společnost Mood zavazuje řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Osoby z EU a EHP, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad štítu na ochranu soukromí, by měly nejprve kontaktovat společnost Mood na adrese:

[email protected]

Společnost Mood se dále zavázala postoupit nevyřešené stížnosti v rámci štítu na ochranu soukromí Mezinárodnímu centru pro řešení sporů, divizi Americké arbitrážní asociace (dále jen “ICDR/AAA“), poskytovateli alternativního řešení sporů se sídlem ve Spojených státech. Pokud od nás neobdržíte včasné potvrzení o přijetí stížnosti nebo pokud jsme vaši stížnost nevyřešili, kontaktujte ICDR/AAA nebo navštivte https://go.adr.org/privacyshield.html, kde získáte další informace nebo můžete podat stížnost. Služby ICDR/AAA jsou poskytovány bezplatně. V krajním případě a za určitých podmínek můžete v případě stížností týkajících se souladu se štítem na ochranu soukromí, které nebyly vyřešeny žádným z ostatních mechanismů štítu na ochranu soukromí, využít závazné rozhodčí řízení. Další informace naleznete na adrese https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Společnost Mood se zavazuje spolupracovat s komisí zřízenou orgány EU pro ochranu údajů (DPA) a řídit se doporučeními této komise, pokud jde o údaje o lidských zdrojích předávané z EU v rámci pracovního poměru.

Společnost Mood je odpovědná za zpracování osobních údajů, které obdrží v rámci štítu na ochranu soukromí nebo které následně předá třetí straně jednající jejím jménem jako zprostředkovatel. Společnost Mood dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí pro všechny další přenosy osobních údajů z EU a EHP, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos. Společnost Mood zůstává podle zásad štítu na ochranu soukromí odpovědná a ručí zejména v případě, že zástupci třetích stran, které pověřila zpracováním osobních údajů svým jménem, postupují v rozporu se zásadami, ledaže společnost Mood prokáže, že za událost, která vedla ke vzniku škody, není odpovědná.

Pokud jde o osobní údaje přijaté nebo předané podle rámce štítu na ochranu soukromí, podléhá společnost Mood regulačním pravomocem Federální obchodní komise USA. V určitých situacích může být společnost Mood povinna zveřejnit osobní údaje na základě zákonných požadavků veřejných orgánů, včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo prosazování práva.

Zveřejnění informací

Mood je globální společnost s působností v řadě zemí. Společnost Mood vyžaduje, aby všechny úřady dodržovaly požadavky na ochranu údajů v souladu s požadavky EU a EHP.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny v rámci kanceláří společnosti Mood nebo podle potřeby s třetími stranami (mimo jiné se subdodavateli, právníky a účetními). Pokud jste předplatitelem služby Pandora for Business, může společnost Mood vaše osobní údaje zpřístupnit také společnosti Pandora. Dále může společnost Mood zveřejnit vaše osobní údaje v souvislosti se zákonnými požadavky, například v reakci na autorizované předvolání, vládní žádost nebo vyšetřování, nebo jak je jinak povoleno zákonem. Společnost Mood může sdílet vaše informace za účelem ochrany našeho duševního vlastnictví, prevence fyzického poškození osob nebo majetku, prevence podvodů a podpory auditu, dodržování předpisů a řízení společnosti. S rozvojem podnikání společnosti Mood může dojít k prodeji nebo koupi firemních aktiv a při takových transakcích mohou být informace o zákaznících jedním z převedených obchodních aktiv. Pokud dojde k akvizici společnosti Mood nebo v podstatě všech jejích aktiv, mohou být informace o zákaznících jedním z převedených aktiv. Společnost Mood může využívat nepropojené společnosti, které jí pomáhají udržovat a provozovat Stránky nebo z jiných důvodů souvisejících s provozem jejího podnikání, a tyto společnosti mohou za tímto účelem získat vaše osobní údaje. V každém případě bude společnost Mood dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů a přijme opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů.

Společnost Mood neposkytuje osobní identifikační údaje třetím stranám, které s ní nejsou spojeny, aby je použily k přímému marketingu.

Bezpečnostní

Společnost Mood udržuje fyzická, elektronická a procedurální ochranná opatření, která pomáhají chránit osobní údaje na Stránkách. Pokud jsou na Stránkách nabízeny transakce, jsou informace o transakcích přenášeny na stránky moodmedia.com a z nich v zašifrované podobě pomocí standardního připojení Secure Sockets Layer (SSL), které pomáhá chránit tyto informace před zachycením. Společnost Mood omezuje oprávněný přístup k vašim osobním údajům na osoby, které mají oprávněný důvod tyto údaje znát, aby vám mohly poskytovat produkty nebo služby, a na osoby, které jste k přístupu k těmto údajům oprávnili. Uvědomte si však, že žádný e-mail nebo jiný přenos, který odešlete prostřednictvím internetu, nelze zcela ochránit před neoprávněným zachycením.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a dalšími platnými zákony vám na požádání poskytneme kopii vašich osobních údajů. Poskytneme vám možnost opravit případné chyby a omezit naše práva na používání vašich údajů, a to až do vymazání vašich osobních údajů (“právo být zapomenut”) v souladu s těmito zásadami. Veškeré žádosti o přezkoumání, úpravu nebo vymazání vašich osobně identifikovatelných údajů by měly být adresovány na adresu
[email protected]
.

Pokud jste proti používání vašich osobních údajů nevznesli námitky (ať už v době shromažďování těchto údajů, nebo později), může vám společnost Mood příležitostně zasílat zprávy nebo aktualizace o společnosti moodmedia.com, jejích přidružených společnostech nebo jejich propagačních a jiných aktivitách. Pokud si nepřejete dostávat od společnosti Mood a jejích přidružených společností další sdělení nesouvisející s transakcemi/bezpečností, můžete se vždy odhlásit kliknutím na odkaz “odhlásit odběr” v dolní části sdělení nebo zasláním e-mailu obsahujícího vaši žádost na adresu
[email protected]
.

Nebudeme vám zakazovat podat stížnost na postupy společnosti Mood u regulačních a dozorových orgánů. S výjimkou případů popsaných v těchto zásadách nebudeme vaše údaje používat k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Práva na ochranu soukromí v Kalifornii. Kalifornský občanský zákoník, článek 1798.83, umožňuje uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, jednou ročně od nás bezplatně požadovat a získat seznam třetích stran, kterým jsme v předchozím kalendářním roce poskytli osobní údaje (pokud existují) pro účely přímého marketingu těchto třetích stran, a kategorie údajů, které byly těmto třetím stranám poskytnuty. Chcete-li požádat o přístup, kontaktujte nás na adrese
[email protected]
.

Uchovávání informací umožňujících osobní identifikaci

Pokud svůj souhlas odvoláte nebo pokud již není důvodně vyžadován, vaše osobní údaje vymažeme. Vaše osobní údaje si však můžeme ponechat. (i) po další dobu, pokud je to nezbytné k uplatnění nebo obhajobě právních nároků během příslušného období uchovávání, nebo (ii) v rozsahu, v jakém by jeho vymazání vyžadovalo přepsání našich automatizovaných zálohovacích systémů pro obnovu po havárii.

Ochrana soukromí dětí

Stránky jsou určeny pro osoby starší třinácti (13) let. Společnost Mood neschválí žádosti ani nezřídí či neudržuje účty nebo členství pro žádné dítě, o kterém ví, že je mladší třinácti (13) let. Společnost Mood nevyžaduje ani vědomě neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších třinácti (13) let. Pokud společnost Mood přesto zjistí, že obdržela osobně identifikovatelné údaje od osoby, která uvedla, že je mladší třinácti (13) let, nebo o níž má společnost Mood jiný důvod se domnívat, že je mladší třinácti (13) let, společnost Mood tyto údaje ze svých systémů odstraní. Kromě toho může rodič nebo zákonný zástupce dítěte požádat o opravu nebo vymazání informací o dítěti ze souborů společnosti Mood, a to tak, že kontaktuje společnost Mood na adrese
[email protected]
.

“Soubory cookie” a inzerenti

Servery Webových stránek nebo servery společností, které jsou využívány k provozování Webových stránek, mohou do vašeho počítače umístit “cookie”, aby vám umožnily používat Webové stránky a přizpůsobit vaše zkušenosti.

“Cookie” je malý datový soubor, který může být odeslán webovým serverem do vašeho počítače a následně může být prohlížečem uložen na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie umožňují společnosti Mood rozpoznat váš počítač, když jste na jejích webových stránkách, a pomáhají vám přizpůsobit online prostředí a zvýšit jeho pohodlí. Soubory cookie jsou také užitečné pro efektivnější přihlašování uživatelů, sledování historie transakcí a uchovávání informací mezi relacemi. Informace shromážděné ze souborů cookie mohou být rovněž použity ke zlepšení funkčnosti Stránek.

Ostatní poskytovatelé obsahu a/nebo inzerenti, kteří se mohou na Stránkách objevit, mohou rovněž používat soubory cookie, které Stránky nezasílají. Takové reklamy nebo obsah mohou obsahovat soubory cookie, které pomáhají sledovat a cílit na zájmy uživatelů Stránek, aby bylo možné zobrazovat “personalizované” reklamy nebo jiná sdělení, která by uživatele mohla zajímat. Společnost Mood za takové soubory cookie nenese odpovědnost.

Můžeme také používat další technologie, jako jsou “webové majáky” (malé části dat vložené do obrázků na webových stránkách), pixely a značky ke sledování používání návštěvníků a vzorců návštěvnosti a v e-mailech HTML ke zjištění, zda uživatelé otevřeli e-maily nebo klikli na odkazy obsažené v e-mailech.

Většina webových prohlížečů (například Microsoft Internet Explorer, Firefox a Google Chrome) má funkce, které vás mohou upozornit na přijetí souboru cookie nebo zabránit jeho odesílání. Soubory cookie a podobné technologie můžete v nastavení svého prohlížeče zakázat. Pokud však soubory cookie zakážete, je možné, že nebudete moci používat některé personalizované funkce Stránek.

Externí odkazy

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, včetně stránek inzerentů nebo poskytovatelů obsahu třetích stran, kteří nabízejí stažení na moodmedia.com. Veškeré odkazy jsou určeny pouze pro uživatele; společnost Mood odstraní jakýkoli odkaz ze svých stránek na základě písemné žádosti subjektu, na který je odkazováno. Upozorňujeme, že společnost Mood neodpovídá za ochranu osobních údajů ani za obsah jiných webových stránek. Veškeré webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů ze Stránek, mohou používat soubory cookie (viz oddíl “Soubory cookie” výše). Společnost Mood vám doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovaná jinými webovými stránkami dříve, než jim poskytnete osobní údaje.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Mood si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli upravit nebo doplnit. Pokud dojde k podstatné změně podmínek těchto zásad, společnost Mood zveřejní na domovské stránce svých stránek oznámení a odkaz na nové zásady.

Náladové entity

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující subjekty společnosti Mood:

Název subjektu Území organizace
AEI Collingham Holdings Co. Ltd. Kajmanské ostrovy
AEI Holding Inc. Kajmanské ostrovy
Alpe France SARL Francie
Antane Investments Sàrl Lucembursko
Konvergence, LLC USA (Florida)
DMX Holdings, LLC USA (Delaware)
DMX Music Canada Inc. Kanada (území Yukon)
DMX Music Do Brasil LTDA Brazílie
DMX Music Satellite Services Ltd Spojené království
DMX Music UK Ltd Spojené království
DMX Residential Holdings, LLC USA (Texas)
DMX Residential, LLC USA (Texas)
DMX, LLC USA (Texas)
IMS Instore Marketing Service GmbH Německo
Instore Marketing Solutions, SAU Španělsko
Lifestyle TV SRL Argentina
Mediasound SAS Francie
Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd. Čína
Mood Media A/S Dánsko
Mood Media AB Švédsko
Mood Media Australia Pty Limited Austrálie
Mood Media Belgium Luxemburg BV Nizozemí
Mood Media Belgium SA Belgie
Mood Media Borrower, LLC USA (Delaware)
Mood Media Co-Essuer, Inc. USA (Delaware)
Mood Media Comercial SRL Rumunsko
Mood Media Corporation USA (Delaware)
Mood Media Eastern Europe BV Nizozemí
Mood Media Entertainment International Limited Spojené království
Mood Media Europe BV Nizozemí
Mood Media Finland OY Finsko
Mood Media Germanics BV Nizozemí
Mood Media GmbH Rakousko
Mood Media GmbH Německo
Mood Media Group CZ sro Česká republika
Mood Media Group SA Lucembursko
Mood Media Holdings GmbH Německo
Mood Media Holdings, LLC USA (Delaware)
Mood Media Hungary KFT Maďarsko
Mood Media International SAS Francie
Mood Media Ireland Limited Irsko
Mood Media Ltd Spojené království
Mood Media Netherlands BV Nizozemí
Společnost Mood Media North America Holdings Corp. USA (Delaware)
Mood Media Severní Amerika, LLC USA (Delaware)
Mood Media Romania SRL Rumunsko
Mood Media Russia LLC Rusko
Mood Media SAS Francie
Mood Media UK Holdings Limited Spojené království
Mood Polska Sp. Zoologická zahrada Polsko
Mood US Acquisition1, LLC USA (Delaware)
Hudební systém Diffusion SARL Francie
Muzak Belgie sprl Belgie
Muzak Capital, LLC USA (Delaware)
Společnost Muzak Holdings LLC USA (Delaware)
Společnost Muzak LLC USA (Delaware)
Nová audiovizuální řešení a aplikace Ltd Řecko
Primomedias SARL Francie
Rediffusion Music France SARL Francie
ServiceNET Exp, LLC USA (Florida)
Société Production Artistes Nouveaux et Animation Nouvelle SARL Francie
Tabata Music SAS Francie
Technomedia NY, LLC USA (Florida)
Technomedia Solutions, LLC USA (Florida)

Kontaktujte nás

Máte-li dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, informačních postupů společnosti Mood nebo jednání se společností Mood, obraťte se na společnost Mood Media na adrese 2100 S IH 35, Suite 200, Austin, Texas 78704, e-mailem.
[email protected]
nebo na adrese .
[email protected]
nebo zavolejte na číslo 800 345 5000.

Copyright © 2018 Mood Media Corporation. Všechny ochranné známky jsou registrované. Všechna práva vyhrazena.

V souladu se zákony upravujícími literární a umělecká vlastnická práva nebo jiná podobná práva je reprodukce nebo další šíření prvků, které tvoří tyto Stránky, ať už vcelku nebo zčásti, přísně zakázáno.

Všechny zde uvedené značky jsou registrované ochranné známky. Ačkoli se společnost Mood snaží zajistit přesnost informací, které jsou na Stránkách dostupné, nezaručuje ani neposkytuje žádnou záruku za přesnost, aktuálnost nebo úplnost jakýchkoli informací nebo materiálů na Stránkách a odmítá jakoukoli odpovědnost za technické nepřesnosti nebo jiné chyby. Společnost Mood odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli potíže s přístupem na Stránky nebo za jakékoli selhání komunikační linky.