+48 22 518 01 50 / 51 Wsparcie techniczne Logowanie

Polityka prywatności

(ZOBACZ INFORMACJĘ O PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CALL CENTER)

Mood Media Corporation jest spółką z siedzibą w Delaware, posiadającą szereg spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie (zwanych łącznie“Mood”; określanych również jakomy” lub “nas”). Podmioty zależne i stowarzyszone firmy Mood są wymienione w części “Podmioty Mood” niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności opisuje praktyki firmy Mood dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które zbieramy o użytkowniku podczas korzystania z naszej strony internetowej (www.moodmedia.com), w tym nasze subdomeny, takie jak nasz blog, portal klienta i inne systemy obsługi klienta i rozliczeń oraz płatności, aplikacje internetowe i inne właściwości internetowe (łącznie “Strony“). Korzystając ze Stron, zgadzasz się na naszą Politykę Prywatności i nasze Warunki Świadczenia Usług. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności i naszymi Warunkami Korzystania z Usług, prosimy nie korzystać z naszych Stron.

Automatyczne gromadzenie informacji anonimowych

Gdy odwiedzają Państwo Strony Mood, podobnie jak w przypadku większości innych stron internetowych, pewne anonimowe informacje o Państwa wizycie są automatycznie rejestrowane, co może obejmować informacje o rodzaju używanej przeglądarki, nazwie serwera i adresie IP, za pośrednictwem których uzyskują Państwo dostęp do Internetu, dacie i czasie dostępu do Stron, stronach, które Państwo odwiedzają podczas pobytu na Stronach, oraz adresie internetowym Stron, jeśli takie istnieją, z których uzyskali Państwo bezpośrednie połączenie ze Stronami. Informacje te nie pozwalają na identyfikację osoby.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby

Jak opisano w niniejszej polityce, “Dane osobowe” to wszelkie informacje, które dotyczą Państwa indywidualnie i pozwoliłyby komuś skontaktować się z Państwem, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu/faksu, adres e-mail lub wszelkie informacje przesłane przez Państwa na Strony, które identyfikują Państwa indywidualnie. Firma Mood jest zobowiązana do ochrony Państwa prywatności i Informacji Identyfikujących Osobę.

Wykorzystanie informacji

Mood może wykorzystywać Dane osobowe zebrane za pośrednictwem swoich Stron przede wszystkim do takich celów jak:

 • Pomoc w ustaleniu i weryfikacji tożsamości użytkowników;
 • Otwieranie, utrzymywanie, administrowanie i obsługa kont użytkowników;
 • Przetwarzanie, obsługa lub egzekwowanie transakcji oraz wysyłanie powiązanych komunikatów;
 • Zapewnienie usług i wsparcia dla użytkowników;
 • Ulepszanie Stron, w tym dostosowywanie ich do preferencji użytkowników;
 • Dostarczanie użytkownikom aktualizacji produktów lub usług, ogłoszeń i ofert promocyjnych oraz innych informacji o firmie Mood i jej podmiotach stowarzyszonych;
 • Odpowiadanie na pytania, zapytania, komentarze i instrukcje użytkowników;
 • Utrzymanie bezpieczeństwa i integralności naszych systemów; oraz
 • Wszelkie inne cele, na które użytkownik wyraził zgodę.

Firma Mood wykorzystuje anonimowe informacje o przeglądaniu zbierane automatycznie przez jej serwery głównie w celu pomocy w administrowaniu i ulepszaniu Stron. Firma Mood może również wykorzystywać zbiorcze anonimowe informacje w celu dostarczania informacji o Stronach potencjalnym partnerom biznesowym, reklamodawcom i innym podmiotom niepowiązanym. Ponownie, informacje te nie są informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby.

Firma Mood może zaangażować zewnętrznych dostawców usług analitycznych, takich jak Google Analytics i Adobe, w celu wykorzystania plików cookie i innych technologii do zbierania informacji o korzystaniu ze Stron przez użytkownika. Te usługi stron trzecich mogą zapewnić Ci opcje dotyczące sposobu zbierania i wykorzystywania informacji.

Informacje Kolekcja

Firma Mood nie będzie zbierać żadnych danych osobowych o Użytkowniku za pośrednictwem Stron, chyba że Użytkownik sam je poda. Dlatego, jeśli nie chcesz, aby Mood uzyskał jakiekolwiek dane osobowe, nie podawaj ich.

Użytkownik może odwiedzać i przeglądać Strony bez ujawniania Informacji umożliwiających identyfikację osoby. Użytkownik może również zdecydować się na ujawnienie Informacji Identyfikujących Osobę o sobie, które mogą obejmować, bez ograniczeń:

 • Informacje podstawowe“, w tym imię i nazwisko, pracodawca i tytuł;
 • Dane kontaktowe“, w tym adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu;
 • Informacje techniczne“, w tym Państwa adres IP oraz informacje dotyczące korzystania z naszych Stron, takie jak odwiedzane obszary Stron, przeglądane, pobierane lub przesyłane treści oraz komunikaty, które wysyłamy do Państwa drogą elektroniczną;
 • Informacja rozliczeniowa“, w tym rodzaj transakcji, kwotę transakcji, informacje o płatności, wysyłce i rachunku, jak również charakter, ilość i cenę wymienianych przez Państwa towarów lub usług oraz osoby lub podmioty, z którymi się Państwo komunikują lub prowadzą interesy; pod warunkiem jednak, że Mood nie przechowuje ani nie udostępnia informacji o Państwa karcie kredytowej; oraz
 • Inne informacje“, w tym obszary zainteresowań, unikalne indywidualne hasło oraz wszelkie inne informacje, które nam Państwo przekazują.

Firma Mood może zbierać Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika ze swoich Stron za pomocą takich metod jak:

 • Formularze rejestracyjne – Jeśli zaoferowano Ci możliwość wzięcia udziału w promocji, zostania zarejestrowanym użytkownikiem Stron lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o żywności za pośrednictwem tej lub innej strony internetowej, musisz zgłosić się, wypełniając formularz rejestracyjny na Stronach. Ten formularz wymaga podania pewnych Danych Osobowych, w tym Danych Podstawowych, Kontaktowych i innych.
 • Transakcje i aktywność – Jeśli zostaniesz zarejestrowanym użytkownikiem lub jeśli przeprowadzisz transakcje za pośrednictwem Stron, Mood zbiera informacje o transakcjach, w które angażujesz się na Stronach i Twojej innej aktywności na Stronach. Informacje te mogą obejmować informacje techniczne i rozliczeniowe.
 • Poczta elektroniczna i inne dobrowolne formy komunikacji – Użytkownik może również zdecydować się na komunikację z firmą Mood za pośrednictwem poczty elektronicznej, Witryn Internetowych, telefonicznie, pisemnie lub w inny sposób. Mood zbiera informacje zawarte w tych komunikatach, a takie informacje mogą stanowić Dane osobowe.

Oprócz informacji, które zbieramy bezpośrednio od użytkowników, możemy również otrzymywać pewne informacje od stron trzecich i możemy łączyć te informacje z innymi zebranymi przez nas informacjami.

Zgodność z Tarczą Prywatności

Firma Mood, w tym jej oddziały z siedzibą w USA, przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej (“UE“) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG“) do Stanów Zjednoczonych. Firma Mood zaświadczyła w Departamencie Handlu, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności. Jeśli istnieje jakikolwiek konflikt pomiędzy warunkami w niniejszej Polityce Prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności, obowiązują Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Privacy Shield i zapoznać się z naszą certyfikacją, prosimy odwiedzić stronę: https://www.privacyshield.gov/.

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, Mood zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Osoby z UE i EOG z zapytaniami lub skargami dotyczącymi naszej polityki Tarczy Prywatności powinny najpierw skontaktować się z Mood pod adresem:

[email protected]

Firma Mood zobowiązała się ponadto do przekazania nierozstrzygniętych skarg dotyczących Tarczy Prywatności do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów, oddziału Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (“ICDR/AAA“), dostawcy alternatywnych metod rozstrzygania sporów znajdującego się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymają Państwo od nas w odpowiednim czasie potwierdzenia złożenia skargi lub jeśli nie rozwiązaliśmy problemu, prosimy o kontakt lub odwiedzenie ICDR/AAA pod adresem https://go.adr.org/privacyshield.html, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Usługi ICDR/AAA świadczone są bez żadnych kosztów. W ostateczności i pod pewnymi warunkami, mogą Państwo odwołać się do wiążącego arbitrażu w przypadku skarg dotyczących zgodności z Privacy Shield, które nie zostały rozwiązane przez żaden z pozostałych mechanizmów Privacy Shield. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Mood zobowiązuje się do współpracy z panelem powołanym przez unijne organy ochrony danych (OOD) oraz do stosowania się do porad udzielonych przez panel w odniesieniu do danych o zasobach ludzkich przekazywanych z UE w ramach stosunku pracy.

Firma Mood jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności lub przekazuje osobie trzeciej działającej jako agent w jej imieniu. Mood przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE i EOG, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za dalszy transfer. W szczególności firma Mood pozostaje odpowiedzialna na mocy Zasad Tarczy Prywatności, jeżeli agenci osób trzecich, których angażuje do przetwarzania danych osobowych w jej imieniu, robią to w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że firma Mood udowodni, że nie jest odpowiedzialna za zdarzenie powodujące szkodę.

W odniesieniu do informacji umożliwiających identyfikację osób otrzymanych lub przekazanych zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, Mood podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W niektórych sytuacjach firma Mood może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Ujawnianie informacji

Mood jest firmą globalną, obecną w wielu krajach. Mood wymaga, aby wszystkie urzędy spełniały wymogi ochrony danych osobowych zgodne z wymogami obowiązującymi w UE i EOG.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w biurach Mood lub, w razie potrzeby, osobom trzecim (w tym, ale nie tylko, podwykonawcom, prawnikom i księgowym). Jeśli jesteś abonentem Pandora for Business, Mood może również ujawnić Twoje dane osobowe firmie Pandora. Ponadto firma Mood może ujawnić dane osobowe w związku z wymogami prawnymi, np. w odpowiedzi na upoważnione wezwanie do sądu, żądanie władz lub dochodzenie, lub w innych przypadkach dozwolonych przez prawo. Firma Mood może udostępniać informacje w celu ochrony naszej własności intelektualnej, zapobiegania fizycznym szkodom wyrządzonym osobom lub mieniu, zapobiegania oszustwom oraz wspierania funkcji audytu, zgodności i ładu korporacyjnego. Wreszcie, w miarę rozwoju działalności Mood może ona sprzedawać lub kupować aktywa korporacyjne, a w takich transakcjach informacje o klientach mogą być jednym z przekazywanych aktywów biznesowych. Jeśli firma Mood lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte, informacje o klientach mogą być jednym z przekazywanych aktywów. Mood może korzystać z usług firm niepowiązanych, aby pomóc w utrzymaniu i obsłudze Stron lub z innych powodów związanych z prowadzeniem działalności, a firmy te mogą w tym celu otrzymać Twoje Dane osobowe. W każdym przypadku firma Mood będzie przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych i podejmie środki ostrożności w celu zapewnienia prywatności Państwa Danych osobowych.

Firma Mood nie udostępnia Informacji umożliwiających identyfikację osoby osobom trzecim, które nie są powiązane z firmą, w celu wykorzystania ich w marketingu skierowanym bezpośrednio do Państwa.

Bezpieczeństwo

Firma Mood utrzymuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, aby pomóc chronić Dane osobowe na Stronach. Jeśli na Stronach oferowane są transakcje, informacje o transakcjach są przekazywane do i ze strony moodmedia.com w formie zaszyfrowanej przy użyciu standardowych połączeń Secure Sockets Layer (SSL), aby pomóc chronić takie informacje przed przechwyceniem. Mood ogranicza autoryzowany dostęp do Państwa danych osobowych do osób, które mają uzasadniony cel poznania tych informacji w celu dostarczenia Państwu produktów lub usług oraz do osób, które zostały przez Państwa upoważnione do dostępu do takich informacji. Należy jednak pamiętać, że każda wiadomość e-mail lub inna transmisja wysyłana przez Internet nie może być całkowicie zabezpieczona przed nieuprawnionym przechwyceniem.

Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i innymi obowiązującymi przepisami, na żądanie, przekażemy Państwu kopię Państwa Informacji Identyfikujących Osobę. Zapewnimy Państwu możliwość skorygowania wszelkich błędów oraz ograniczenia naszych praw do korzystania z Państwa danych, aż do usunięcia Państwa Danych Osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z niniejszą polityką. Wszelkie prośby o przegląd, modyfikację lub usunięcie danych osobowych należy kierować do
[email protected]
.

Jeżeli nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych (w momencie ich zbierania lub po tym czasie), Mood może okazjonalnie wysyłać Państwu wiadomości lub aktualizacje dotyczące moodmedia.pl, podmiotów z nim powiązanych, ich promocji i innych działań. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od firmy Mood i jej podmiotów stowarzyszonych dalszych informacji niezwiązanych z transakcjami/bezpieczeństwem, mogą Państwo zawsze zrezygnować z nich, klikając łącze “unsubscribe” znajdujące się u dołu wiadomości lub wysyłając wiadomość e-mail zawierającą prośbę na adres
[email protected]
.

Nie zabronimy Ci składania skarg dotyczących praktyk Mood do organów regulacyjnych i nadzorczych. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Kalifornijskie prawo do prywatności. California Civil Code Section 1798.83 zezwala użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na zwrócenie się do nas i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie listy osób trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe (jeśli takie istnieją) dla celów marketingu bezpośredniego tych osób trzecich w poprzednim roku kalendarzowym oraz kategorie danych ujawnionych tym osobom trzecim. W celu złożenia wniosku o dostęp prosimy o kontakt pod adresem.
[email protected]
.

Zatrzymywanie informacji umożliwiających identyfikację osób

Po wycofaniu zgody lub gdy nie jest ona już wymagana, usuniemy Twoje Dane Osobowe. Możemy jednak zachować Twoje dane osobowe (i) przez dodatkowy okres czasu, jeżeli jest to niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych w danym okresie przechowywania, lub (ii) w zakresie, w jakim usunięcie go wymagałoby od nas nadpisania naszych zautomatyzowanych systemów tworzenia kopii zapasowych po awarii.

Prywatność dzieci

Strony są skierowane i przeznaczone do użytku przez osoby w wieku trzynastu (13) lat lub starsze. Firma Mood nie będzie zatwierdzać wniosków ani zakładać lub utrzymywać kont lub członkostw dla żadnego dziecka, o którym firma Mood wie, że nie ukończyło trzynastu (13) lat. Firma Mood nie prosi ani nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia. Jeżeli Mood mimo wszystko odkryje, że otrzymała Dane osobowe od osoby, która wskazuje, że jest, lub co do której Mood ma powody przypuszczać, że jest w wieku poniżej trzynastu (13) lat, wówczas Mood usunie takie informacje ze swoich systemów. Dodatkowo, rodzic lub opiekun prawny dziecka może zażądać poprawienia lub usunięcia informacji o dziecku z plików firmy Mood, kontaktując się z firmą Mood pod adresem.
[email protected]
.

“Cookies” i Reklamodawcy

Serwery Stron lub serwery firm, które są wykorzystywane do obsługi Stron, mogą umieścić plik “cookie” na komputerze użytkownika, aby umożliwić mu korzystanie ze Stron i spersonalizować jego doświadczenia.

Plik “cookie” to niewielki fragment danych, który może być wysyłany przez serwer internetowy do komputera użytkownika, a następnie może być przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Pliki cookie pozwalają firmie Mood rozpoznać Państwa komputer podczas przebywania w jej Witrynach i pomagają dostosować Państwa doświadczenia internetowe i uczynić je bardziej wygodnymi dla Państwa. Pliki cookie są również przydatne w umożliwieniu sprawniejszego logowania się użytkowników, śledzenia historii transakcji i zachowywania informacji pomiędzy sesjami. Informacje zbierane z plików cookies mogą być również wykorzystywane do poprawy funkcjonalności Stron.

Inni dostawcy treści i/lub reklamodawcy, którzy mogą pojawiać się na Stronach, mogą również używać plików cookie, które nie są wysyłane przez Strony. Takie reklamy lub treści mogą zawierać pliki cookie, które pomagają śledzić i kierować zainteresowania użytkowników Stron w celu przedstawienia “spersonalizowanych” reklam lub innych wiadomości, które użytkownik może uznać za interesujące. Mood nie ponosi odpowiedzialności za takie pliki cookies.

Możemy również korzystać z innych technologii, takich jak “web beacons” (małe fragmenty danych osadzone w obrazach na stronach internetowych), piksele i znaczniki do śledzenia wykorzystania przez użytkowników i wzorców ruchu oraz w wiadomościach e-mail w formacie HTML w celu określenia, czy użytkownicy otworzyli wiadomości lub kliknęli na linki zawarte w wiadomościach.

Większość aplikacji przeglądarek internetowych (takich jak Microsoft Internet Explorer, Firefox i Google Chrome) posiada funkcje, które mogą powiadomić użytkownika o otrzymaniu pliku cookie lub zapobiec wysyłaniu plików cookie. Użytkownik może skorzystać z ustawień swojej przeglądarki, aby wyłączyć pliki cookies i podobne technologie. Jeśli jednak użytkownik wyłączy pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych spersonalizowanych funkcji Stron.

Linki zewnętrzne

Strony mogą zawierać linki do innych stron internetowych, w tym stron reklamodawców lub zewnętrznych dostawców treści, którzy oferują pliki do pobrania na moodmedia.com. Wszelkie linki mają na celu wyłącznie zainteresowanie użytkownika; Mood usunie wszelkie linki ze swoich Stron na pisemną prośbę podmiotu, do którego prowadzą. Należy pamiętać, że Mood nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności oraz zawartość innych stron internetowych. Wszelkie strony internetowe, do których prowadzą hiperłącza ze Stron, mogą wykorzystywać pliki cookie (patrz sekcja “Pliki cookie” powyżej). Firma Mood zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności zamieszczonymi na innych stronach internetowych przed przekazaniem im danych osobowych.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Mood zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki w dowolnym momencie. W przypadku istotnej zmiany warunków niniejszej polityki, Mood zamieści powiadomienie na stronie głównej swoich Stron oraz link do nowej polityki.

Podmioty nastroju

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy następujących podmiotów Mood:

Nazwa podmiotu Terytorium organizacji
AEI Collingham Holdings Co. Ltd. Kajmany
AEI Holding Inc. Kajmany
Alpe France SARL Francja
Antane Investments Sàrl Luksemburg
Konwergencja, LLC U.S.A. (Floryda)
DMX Holdings, LLC U.S.A. (Delaware)
DMX Music Canada Inc. Kanada (Terytorium Jukon)
DMX Music Do Brasil LTDA Brazylia
DMX Music Satellite Services Ltd. UK
DMX Music UK Ltd UK
DMX Residential Holdings, LLC U.S.A. (Teksas)
DMX Residential, LLC U.S.A. (Teksas)
DMX, LLC U.S.A. (Teksas)
IMS Instore Marketing Service GmbH Niemcy
Instore Márketing Solutions, SAU Hiszpania
Lifestyle TV SRL Argentyna
Mediasound SAS Francja
Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd. Chiny
Mood Media A/S Dania
Mood Media AB Szwecja
Mood Media Australia Pty Limited Australia
Mood Media Belgium Luxemburg BV Holandia
Mood Media Belgium SA Belgia
Mood Media Pożyczkobiorca, LLC U.S.A. (Delaware)
Mood Media Co-Issuer, Inc. U.S.A. (Delaware)
Mood Media Comercial SRL Rumunia
Mood Media Corporation U.S.A. (Delaware)
Mood Media Eastern Europe BV Holandia
Mood Media Entertainment International Limited UK
Mood Media Europe BV Holandia
Mood Media Finland OY Finlandia
Mood Media Germanics BV Holandia
Mood Media GmbH Austria
Mood Media GmbH Niemcy
Mood Media Group CZ sro Republika Czeska
Mood Media Group SA Luksemburg
Mood Media Holdings GmbH Niemcy
Mood Media Holdings, LLC U.S.A. (Delaware)
Mood Media Węgry KFT Węgry
Mood Media International SAS Francja
Mood Media Ireland Limited Irlandia
Mood Media Ltd UK
Mood Media Netherlands BV Holandia
Mood Media North America Holdings Corp. U.S.A. (Delaware)
Mood Media North America, LLC U.S.A. (Delaware)
Mood Media Romania SRL Rumunia
Mood Media Russia LLC Rosja
Mood Media SAS Francja
Mood Media UK Holdings Limited UK
Mood Polska Sp. Z.o.o. Polska
Mood US Acquisition1, LLC U.S.A. (Delaware)
Music System Diffusion SARL Francja
Muzak Belgia sprl Belgia
Muzak Capital, LLC U.S.A. (Delaware)
Muzak Holdings LLC U.S.A. (Delaware)
Muzak LLC U.S.A. (Delaware)
New Audio Visual Solutions and Applications Ltd Grecja
Primomedias SARL Francja
Rediffusion Music France SARL Francja
ServiceNET Exp, LLC U.S.A. (Floryda)
Société Production Artistes Nouveaux et Animation Nouvelle SARL Francja
Tabata Music SAS Francja
Technomedia NY, LLC U.S.A. (Floryda)
Technomedia Solutions, LLC U.S.A. (Floryda)

Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk informacyjnych firmy Mood lub kontaktów z firmą Mood, prosimy o kontakt z Mood Media pod adresem 2100 S IH 35, Suite 200, Austin, Texas 78704, e-mail
[email protected]
lub .
[email protected]
lub zadzwonić pod numer 800.345.5000.

Copyright © 2018 Mood Media Corporation. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z przepisami regulującymi prawa własności literackiej i artystycznej lub inne podobne prawa, powielanie lub redystrybucja elementów tworzących Strony, w całości lub w części, jest surowo zabroniona.

Wszystkie wymienione tu marki są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Chociaż firma Mood dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji dostępnych za pośrednictwem Stron, nie gwarantuje ani nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub materiałów na Stronach, a firma Mood zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieścisłości techniczne lub inne błędy. Mood zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za trudności napotkane w dostępie do Stron lub za awarię linii komunikacyjnej.