+48 22 518 01 50 / 51 Wsparcie techniczne Logowanie

LICENCJONOWANIE MUZYKI
DLA BIZNESU

Większość utworów muzycznych jest objęta ochroną praw autorskich i jej odtwarzanie do celów komercyjnych bez odpowiednich zezwoleń stanowi naruszenie prawa.

Usługa licencjonowania muzyki umożliwia legalnie wykorzystywać muzykę chronioną prawem autorskim do celów komercyjnych, takich jak odtwarzanie muzyki w sklepach detalicznych, restauracji lub innym miejscu publicznym.

Potrzebujesz uzyskać licencję do korzystania z muzyki na rzecz swojej firmy? Skontaktuj się z nami już dziś.

DLACZEGO LICENCJONOWANIE MUZYKI JEST WAŻNE?

Posiadanie licencji do wykorzystywanej muzyki jest ważne, ponieważ korzystanie z muzyki chronionej prawem autorskim przy prowadzeniu działalności zarobkowej bez zapewnienia odpowiednich pozwoleń, może poskutkować konsekwencjami prawnymi i bolesną odpowiedzialnością w wymiarze finansowym. Odtwarzanie muzyki w firmie, nie powinno polegać na prostym wetknięciu kabla aux do gniazda w telefonie i uruchomieniu odtwarzania. Uzyskanie odpowiednich licencji pozwala firmom korzystać legalnie z utworów stworzonych przez osoby trzecie i uniknąć potencjalnych problemów prawnych.

Istnieje kilka organizacji, które oferują licencjonowanie muzyki dla firm, w tym stowarzyszenia ochrony praw tworców, takie jak SACEM (Francja), GEMA (Niemcy), PRS for Music (Wielka Brytania), SIAE (Włochy) czy ZAiKS w Polsce. Organizacje te współpracują z twórcami i wydawcami muzyki i zajmują się pobieraniem i przekazywaniem tantiem, gdy muzyka ich podopiecznych jest odtwarzana publicznie, na przykład w środowisku biznesowym. Firmy mogą zawrzeć umowy licencyjne z tymi organizacjami, dzięki czemu mogą legalnie korzystać z ich katalogu muzycznego.

Koszt takiej licencji może się różnić w zależności od takich czynników, jak wielkość firmy, rodzaj i zakres wykorzystania utworów. Niestety czasem koszt uzyskania licencji przewyższa korzyści płynące z legalnego wykorzystania muzyki w celu zwiększenia zadowolenia klientów i stworzenia dla nich przyjaznego środowiska.

€750 – €300,000

Rozpiętość kwot grzywien nałożonych za naruszenia prawa związane z nieautoryzowanym wykorzystaniem utworów muzycznych.

Oto kilka przykładów tego, jak bardzo dotkliwe mogą być kary.

  • “Hotel Jardín Tropical” został ukarany grzywną w wysokości 200 000 euro przez hiszpańską organizację SGAE. (Źródło: El País, “El Hotel Jardín Tropical deberá pagar 200.000 euros por la música de sus actos”, 16 marca 2015 r.)
  • Klub nocny “La Suite” we Francji został ukarany grzywną w wysokości 10.000 euro przez SACEM, francuską organizację zajmującą się prawami muzycznymi. (Źródło: France Bleu, “Lourde amende pour la discothèque La Suite à Toulouse pour diffusion de music sans licence”, 10 lutego 2021 r.)
  • Grecki klub nocny “Bolivar Beach Bar” został ukarany grzywną w wysokości 30.000 euro przez grecką organizację AEPI. (Źródło: Greek City Times, “Bolivar Beach Bar w Grecji ukarany grzywną w wysokości 30 000 euro za odtwarzanie muzyki bez pozwolenia”, 20 października 2020 r.)
  • Brytyjski bar został ukarany grzywną w wysokości 10.000 funtów przez brytyjską organizację PRS for Music. (Źródło: Lancashire Telegraph, “Właścicielowi baru Darwen nakazano zapłacić 10 000 funtów za odtwarzanie muzyki bez licencji”, 22 maja 2019 r.)

NA CZYM POLEGA LICENCJONOWANIE MUZYKI?

Licencjonowanie muzyki to proces uzyskiwania zezwolenia od właściciela praw majątkowych do wykorzystania chronionej prawem autorskim kompozycji w określony umownie sposób. Zezwolenie to jest zazwyczaj udzielane na drodze umowy licencyjnej zawieranej między posiadaczem praw majątkowych do muzyki (zazwyczaj kompozytorem, autorem tekstu lub wydawcą) a stroną, która chce wykorzystać muzykę (taką jak producent filmu, programu telewizyjnego, agencja reklamowa lub serwis streamingowy).

Istnieje wiele różnych rodzajów licencji muzycznych, z których każda przyznaje inne prawa i nakłada inne ograniczenia na korzystanie z muzyki. Na przykład licencja synchronizacyjna pozwala na wykorzystanie muzyki w mediach wizualnych, takich jak film lub program telewizyjny, podczas gdy licencja mechaniczna pozwala na reprodukcję i dystrybucję muzyki w formacie fizycznym lub cyfrowym, takim jak CD lub MP3. Istnieją również umowy licencyjne dotyczące usług strumieniowego przesyłania muzyki, a także występów muzycznych na żywo.

Licencjonowanie muzyki może być złożonym procesem, wymagającym negocjacji między posiadaczem praw majątkowych do muzyki a licencjobiorcą w celu ustalenia zakresu licencji i odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z muzyki. Jest to jednak istotna część przemysłu muzycznego, umożliwiająca artystom i twórcom zarabianie na swojej pracy oraz pozwalająca firmom i organizacjom na legalne wykorzystywanie muzyki w swoich produkcjach.

BEZPOŚREDNIE LICENCJONOWANIE MUZYKI

Bezpośrednie licencjonowanie muzyki odnosi się do procesu uzyskiwania zgody na wykorzystanie muzyki chronionej prawem autorskim bezpośrednio od właściciela kompozycji muzycznej lub nagrania, bez udziału pośrednika w formie np. zewnętrznej organizacji licencyjnej, takiej jak stowarzyszenie ochrony praw autorskich. Takie podejście pozwala na większą elastyczność w negocjowaniu warunków licencji i może skutkować niższymi opłatami licencyjnymi w porównaniu do korzystania z usług za pośrednictwem organizacji ochrony praw autorskich.

Licencjonowanie bezpośrednie może być bardziej wydajną i opłacalną metodą dla firm, wytwórni filmowych i telewizyjnych oraz innych podmiotów, które potrzebują licencji muzycznych, zwłaszcza jeśli mają określone potrzeby lub preferencje dotyczące muzyki, którą chcą wykorzystać. Dzięki licencjonowaniu bezpośredniemu licencjobiorca może negocjować bezpośrednio z właścicielem muzyki i wypracować umowę, która spełnia jego konkretne potrzeby i budżet.

Jednak licencjonowanie bezpośrednie może być również bardziej złożone i czasochłonne. Licencjobiorca musi zidentyfikować właściciela praw majątkowych do muzyki, którą chce wykorzystać, wynegocjować warunki licencji i upewnić się, że dokonane zostały wszystkie niezbędne pozwolenia i płatności. Może to być trudne, zwłaszcza dla mniejszych firm lub osób bez doświadczenia w licencjonowaniu muzyki.

Jak uzyskać licencję do komercyjnego wykorzystania muzyki

Na szczęście firmy takie jak Mood Media Media specjalizują się w dostarczaniu muzyki tła dla firm, a przy okazji zajmują się wszystkimi aspektami prawnymi, takimi jak licencjowanie praw autorskich, oraz aspektami finansowymi, takimi jak opłaty licencyjne, które są związane z udzieloną licencją muzyczną Współpraca z profesjonalnym dostawcą muzyki to doskonałe rozwiązanie dla wielu właścicieli zwłaszcza małych i właścicieli sieci lub placówek franczyzowych.

Współpracując z dostawcą muzyki, masz również możliwość wyboru muzyki, która jest odpowiednia dla tożsamości Twojej marki. Eksperci z branży muzycznej mogą pracować ramię w ramię z Twoją firmą, aby upewnić się, że muzyka wybrana do odtwarzania w wybranej placówce najlepiej oddaje brzmienie Twojej marki, angażuje odbiorców i przynosi pozytywne rezultaty.

Ponadto, gdy zdecydujesz się wejść we współpracę z dostawcą muzyki tła, muzyka odtąd będzie nie tylko odtwarzana w pełni legalnie, będzie także pozbawiona reklam a przekaz zostanie sprawdzony pod kątem adekwatności treści do przeznaczonego zastosowania.. Oznacza to, że z pewnością będziesz odtwarzać muzykę odpowiednią dla zastosowań komercyjnych.

Bezpośrednie licencjonowanie muzyki stanowi alternatywę dla korzystania z usług stowarzyszeń ochrony praw autorskich i może być korzystną opcją dla tych, którzy poszukują większej elastyczności i indywidualnego podejścia.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak stworzyć odpowiedni dźwięk dla swojej firmy.

CZY MOJA FIRMA POTRZEBUJE LICENCJI DO KOMERCYJNEGO WYKORZYSTYWANIA MUZYKI?

Nawet jeśli opłacasz subskrypcję usług streamingowych, takich jak Apple Music czy Spotify, to przydzielona Ci w zamian licencja nie obejmuje wykorzystywania odtwarzanej w serwisach muzyki w środowisku biznesowym. Aby odtwarzać muzykę publicznie, na przykład w sklepie, należy uiścić opłatę odpowiednią licencyjną.

2,6 mld USD

kwota utraconych przychodów z tytułu nieopłaconych licencji

Opłata licencyjna za muzykę pozwala artystom, autorom, kompozytorom i wydawcom otrzymywać godne wynagrodzenie za ich twórczość. Opłaty te są obsługiwane przez tzw. organizacje praw autorskich (PRO). Cztery największe organizacje PRO w Europie to SACEM (Francja), GEMA (Niemcy), PRS for Music (Wielka Brytania) i SIAE (Włochy), ale jest ich znacznie więcej w innych krajach europejskich, jak np. Polski ZAiKS. Firmy mogą podlegać znacznym opłatom i karom prawnym, jeśli nie zapewnią sobie odpowiednich praw do odtwarzanej muzyki.

Inną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest to, że oprócz występów na żywo i sprzedaży artykułów promocyjnych (tzw. merchandise), opłaty licencyjne to jeden ze sposobów, w jaki artyści otrzymują wynagrodzenie za owoce swojej twórczości. Odtwarzanie muzyki bez posiadania licencji do jej publicznego odtwarzania lub wykorzystania w celach komercyjnych, stanowi praktykę nie tylko nielegalną, ale jest również aktem kradzieży wobec artystów i muzyków, którzy tracą w ten sposób należne im przychody. Warto mieć świadomość, że co roku z tytułu odtwarzania muzyki bez stosownych licencji, powstają straty w wysokości ponad miliarda dolarów.

Artyści zasługują na uczciwe i godne wynagrodzenie za wykorzystanie owoców ich pracy. Korzystanie z narzędzi do odtwarzania muzyki zaprojektowanego specjalnie do komercyjnego użytku stanowi zatem przejaw wsparcia dla społeczności artystów oraz chroni Twoją firmę przed naruszeniem praw autorskich.

Zanim podłączysz głośniki bluetooth do źródła dźwięku i uruchomisz odtwarzanie swojej ulubionej playlisty, upewnij się, czy wszystko jest w porządku, inaczej możesz być narażony na zapłatę kar. Opłaty za subskrypcję muzyki dla biznesu obejmuje płatności na rzecz licencji, które są wnoszone w Twoim imieniu. Zatem nie tylko unikniesz wysokich grzywien, ale także postąpisz słusznie.

FIRMY LICENCJONUJĄCE MUZYKĘ

Firmy licencjonujące muzykę to organizacje, które reprezentują interesy twórców i wydawców muzyki oraz udzielają licencji na korzystanie z ich muzyki. Firmy te współpracują z przedsiębiorstwami, firmami zajmującymi się produkcją filmową i telewizyjną oraz innymi podmiotami w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń na legalne wykorzystanie muzyki chronionej prawem autorskim.

Istnieje kilka rodzajów firm licencjonujących muzykę, w tym:

Organizacje zajmujące się prawami autorskimi (PRO): PRO są odpowiedzialne za pobieranie i dystrybucję tantiem na rzecz twórców i wydawców muzyki, gdy ich muzyka jest publicznie odtwarzana, na przykład w środowisku biznesowym. Przykłady organizacji PRO obejmują SACEM (Francja), GEMA (Niemcy) i PRS for Music (Wielka Brytania), czy ZAiKS w Polsce.

Biblioteki muzyczne: Biblioteki muzyczne to zbiory muzyki wstępnie zatwierdzonej do użytku komercyjnego, która może być licencjonowana do eksploatacji w różnych produkcjach, takich jak filmy, programy telewizyjne, reklamy i gry wideo. Przykładami bibliotek muzycznych są Audio Network, Killer Tracks i Jingle Punks.

Firmy licencjonujące synchronizację: te firmy specjalizują się w licencjonowaniu muzyki do wykorzystania w mediach wizualnych, takich jak filmy, programy telewizyjne i reklamy. Współpracują z twórcami i wydawcami muzyki, aby negocjować licencje na synchronizację, które pozwalają na wykorzystanie ich muzyki w tych produkcjach. Przykładami firm zajmujących się licencjonowaniem synchronizacji są Musicbed, Songtradr i Marmoset.

Firmy udzielające licencji bezpośrednich: Firmy zajmujące się licencjonowaniem bezpośrednim ułatwiają bezpośrednie licencjonowanie muzyki przebiegające między właścicielem muzyki a licencjobiorcą, oferując większą elastyczność w tworzonej umowie licencyjnej. Przykładami firm udzielających licencji bezpośrednich są Kobalt, Sentric Music i Music Gateway.

Ogólnie rzecz biorąc, firmy licencjonujące muzykę odgrywają ważną rolę w przemyśle muzycznym, ułatwiając legalne wykorzystanie muzyki chronionej prawem autorskim i zapewniając, że twórcy i wydawcy muzyki otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę.

Czym jest SACEM?

Założone w 1851 r. SACEM jest francuskim stowarzyszeniem zawodowym zajmującym się pobieraniem opłat z tytułu korzystania z praw autorskich i dystrybucją odpowiednich kwot do oryginalnych autorów piosenek, kompozytorów i wydawców muzycznych. Jest to podmiot nienastawiony na zysk, liczący 196 700 członków i ponad 50 partnerów międzynarodowych.

Czym jest GEMA?

GEMA jest niemiecką organizacją zbiorowego zarządzania i powiernikiem dla ponad 85 000 członków, w tym kompozytorów, autorów tekstów, wydawców muzycznych i następców prawnych wymienionych grup.

Czym jest PRS for Music?

PRS for Music to brytyjska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych, składająca się z dwóch organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi: Mechanical-Copyright Protection Society i Performing Right Society. Podejmuje się zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów muzycznych w imieniu swoich 160 000 członków, wypłacając im tantiemy, gdy ich utwory są wykonywane, nadawane, przesyłane strumieniowo, pobierane, reprodukowane, odtwarzane publicznie lub wykorzystywane w filmie i telewizji.

Co to jest SIAE?

Założone w 1882 r. Włoskie Stowarzyszenie Autorów i Wydawców (wł. Società Italiana degli Autori ed Editori), powszechnie znane pod akronimem SIAE, jest włoską agencją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Jest pośrednikiem między autorami muzyki a konsumentami i zajmuje się zarządzaniem aspektami ekonomicznymi i dystrybucją środków z tantiem za muzykę chronioną włoskimi prawami autorskimi na rzecz ich autorów i w ich imieniu.

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ NA MUZYKĘ

Aby uzyskać licencję na muzykę, musisz uzyskać zgodę właściciela muzyki (zazwyczaj kompozytora, autora tekstu lub wydawcy) na wykorzystanie muzyki w planowany sposób. Oto ogólne kroki, które należy wykonać:

Określenie rodzaju potrzebnej licencji: Istnieją różne rodzaje licencji na muzykę, w tym licencje synchronizacyjne (sync) do wykorzystania w produkcjach audiowizualnych, licencje mechaniczne do odtwarzania i dystrybucji nagrań muzycznych oraz licencje wykonawcze na występy na żywo lub transmisje publiczne. Określ, jakiego rodzaju licencji potrzebujesz, w oparciu o planowany sposób eksploatacji muzyki.

Zidentyfikuj właściciela muzyki: Ustal, kto jest właścicielem praw do muzyki, którą chcesz wykorzystać. Można to zrobić, sprawdzając kompozytora, autora lub wydawcę utworu, lub korzystając z firmy licencjonującej muzykę lub usługi, która może pomóc w zidentyfikowaniu właściciela.

Skontaktuj się z właścicielem muzyki: Skontaktuj się z właścicielem muzyki i wyjaśnij, w jaki sposób zamierzasz ją wykorzystać. Negocjowanie warunków licencji, w tym zakresu licencji, wynagrodzenia lub opłat licencyjnych oraz wszelkich innych warunków.

Uzyskanie licencji: Po uzgodnieniu warunków należy uzyskać pisemną umowę licencyjną określającą warunki licencji. Wnieś wszelkie niezbędne opłaty lub tantiemy i upewnij się, że posiadasz odpowiednią dokumentację potwierdzającą uzyskanie niezbędnej licencji.

Firmy mogą współpracować bezpośrednio z firmą licencjonującą muzykę, mogą też korzystać z usług organizacji praw wykonawczych (PRO) lub firm licencjonujących synchronizację, w celu uzyskania niezbędnych licencji na zamierzone wykorzystanie muzyki. Organizacje te mogą pomóc zidentyfikować właściciela muzyki, wynegocjować warunki licencji i upewnić się, że posiadasz odpowiednią dokumentację do legalnego korzystania z muzyki.

W przypadku firm, które chcą odtwarzać muzykę na miejscu, właściciele mogą uznać, że najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z dostawcą muzyki dla biznesu. Dostawca muzyki w tle nie tylko dostarczy wysokiej jakości muzykę zatwierdzoną do komercyjnego użytku, ale również zajmie się licencjami i aspektami prawnymi niezbędnymi do emisji muzyki w firmie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań muzycznych.

"*" oznacza pola wymagane

Nazwa*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.