+40 21 222 94 17 Suport clienți Login client

TERMENII SERVICIULUI

Această pagină stabilește termenii și condițiile („Acordul”) în baza cărora puteți utiliza site-ul web Mood Media („Site-ul”), care este controlat, întreținut, deținut și operat de Mood Media Corporation („Compania”) . Utilizarea Site-ului vă este oferită condiționat de acceptarea completă a termenilor și condițiilor acestui Acord. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să fiți legat prin contract de termenii și condițiile Acordului, așa cum sunt enunțați la momentul utilizării Site-ului. Prin accesarea și utilizarea Site-ului, declarați și garantați că sunteți major de vârstă conform legislației în vigoare.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE TERMENII ACESTUI ACORD, NU PUTEȚI VEZI SAU UTILIZA SITE-UL ÎN ALTRE MOD.

Utilizarea Site-ului
Vi se acordă o licență neexclusivă, necesionabilă și netransferabilă pentru a utiliza Site-ul numai în conformitate cu prezentul Acord. Această licență nu reprezintă o vânzare a niciunuia dintre drepturile companiei.

Notificare privind drepturile de proprietate
Site-ul conține materiale protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte materiale și informații deținute, inclusiv, dar fără a se limita la, text, software, imagini, grafică, video, muzică și/sau sunet care sunt protejate atât de legile Statelor Unite cât și de cele străine („Material “). Materialul este deținut sau licențiat către Companie sau afiliații sau furnizorii săi sau este proprietatea proprietarului respectiv. Utilizarea neautorizată a Materialului poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi. Trebuie să păstrați toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate conținute în Materialul original pe orice copie pe care o faceți a Materialului. Nu aveți dreptul să vindeți sau să modificați Materialul sau să reproduceți, afișați, executați în mod public, distribuiți sau utilizați în orice mod Materialul în niciun fel pentru orice scop public sau comercial. Utilizarea Materialului pe orice alt site web sau într-un mediu computerizat în rețea pentru orice scop este interzisă. Nu puteți copia sau adapta codul HTML pe care Compania îl creează pentru a genera paginile Site-ului, cod care este, de asemenea, protejat de drepturile de autor ale Companiei. Dacă încălcați oricare dintre termenii acestui Acord, permisiunea dumneavoastră de a utiliza Materialul încetează automat și trebuie să distrugeți imediat orice copii pe care le-ați făcut din Material.

Erori și corecții
Informațiile și serviciile incluse sau disponibile prin intermediul Site-ului pot include inexactități și/sau erori tipografice. Modificările sunt aduse periodic site-ului și informațiilor conținute în baza de date (bazele) din care sunt derivate informațiile de pe site. Utilizarea Site-ului este pe propriul risc și sunteți de acord că nici Compania, nici furnizorii săi nu sunt răspunzători pentru orice informații inexacte conținute sau derivate din Site. Compania și furnizorii săi pot aduce îmbunătățiri și/sau modificări Site-ului în orice moment.

Informațiile conținute în sau derivate din Site nu trebuie să fie bazate pe sau utilizate ca sursă de consiliere financiară, fiscală, juridică, contabilă, economică, de afaceri sau de altă natură profesională. Informațiile conținute sau derivate de pe site cu privire la utilizarea muzicii sau a media nu trebuie utilizate pentru a calcula sau contesta plățile de redevențe plătite sau care urmează să fie plătite de la Companie către dumneavoastră sau către orice terță parte.

Răspunderea Companiei
UTILIZAREA SITE-ULUI DE DVS. ESTE PE PROPRIU RISC.

COMPANIA NU GARANTĂ CĂ SITE-UL VA FUNCȚIONA FĂRĂ ERORI SAU CĂ SITE-UL SAU SERVERUL SĂU SUNT FĂRĂ VIRUSURI DE COMPUTER SAU ALTE MATERIALE SAU BUNURI Dăunătoare. DACĂ UTILIZAREA DVS. A SITE-ULUI SAU A MATERIALULUI RESULTE ÎN NEVOIA DE SERVICE SAU ÎNLOCUIRE A ECHIPAMENTULUI SAU A DATELOR, COMPANIA NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU COSTURILE ASOCIATE CU ASTE SERVICE SAU ÎNLOCUIRE.

SITE-UL ȘI MATERIALUL SUNT FURNIZATE PE BAZĂ „CA AȘA ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL. COMPANIA ȘI FURNIZORII ȘI, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, RENUNȚĂ TOATE GARANȚII, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE VANTABILITATE, ADEPTEREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. COMPANIA ȘI FURNIZORII ȘI NU OFERĂ GARANȚII CU PRIVIRE LA PRECURITATEA, FIABILITATEA, COMPLETEȚIA SAU ACTUALITATEA MATERIALELOR, SERVICIILOR, SOFTWARE-ULUI, TEXTULUI, GRAFICELOR SAU LINK-URILOR CONȚINUTE ÎN SITE; CA SITE-UL VA FI DISPONIBIL ÎN ORICE MOMENT SAU LOCARE PARTICULARITĂ; CA ORICE DEFECTE SAU ERORI CONTINUTE PE SITE VOR FI CORECTATE; SAU CĂ SITE-UL VA FI FĂRĂ VIRUSURI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTORII CALCULATORULUI.

SUNTEȚI DE ACORD ÎN SPECIAL CĂ COMPANIA ȘI/SAU Afiliații ȘI FURNIZORII SĂI RESPECTIVO NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ACCESUL NEAUTORIZAT SAU ALTERAREA TRANSMISIUNILOR SAU A DATELOR DVS., A ORICE MATERIAL SAU DATE TRIMISE SAU PRIMIT SAU NU TRIMITERE ÎN TRIMITERE SAU ÎNTRIMITERE . SUNTEȚI DE ACORD ÎN SPECIAL CĂ COMPANIA ȘI/SAU Afiliații ȘI FURNIZORII SĂI RESPECTIVO NU SUNT RESPONSABILI SAU RĂSPUNDĂȚI PENTRU NICIUN CONȚINUT AMENINȚANT, DEFAMATORIZ, OBSCEN, OFENSIV SAU ILEGAL SAU CONDUCEREA ORICĂRII ALTE PĂRȚI SAU INCLUDERE A ORICĂRII DE PROPRIETĂȚI. SUNTEȚI DE ACORD SPECIAL CĂ COMPANIA ȘI/SAU Afiliații ȘI FURNIZORII SĂI RESPECTIVO NU SUNT RESPONSABILI PENTRU NICIUN CONȚINUT TRIMIS FOLOSIND ȘI/SAU INCLUS PE SITE DE ORICE TERȚĂ PARTE. ÎN NICIO CAZ COMPANIA, Afiliații săi, FURNIZORII ȘI ȘI/SAU ORICE TERȚI PĂRȚI MENȚIONATE PE SITE NU VA FI RESPONSABILE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECUȚIALE ORIENTARE (INCLUSIV PROFIȚII, FĂRĂ LIMITĂRI REZULTATE DIN PIERDEREA DATELOR SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) REZULTATE ÎN ORICE MOD DIN PERFORMANȚA, UTILIZAREA SAU INAPBILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL ȘI/SAU MATERIALUL, FIECARE BAZATE PE GARANȚIE, CONTRACT, DELICIT SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ, ȘI NU ALCALA PAGUUNEE SUNT PREVIZIBILE SAU COMPANIA SAU ORICE DINTRE Afiliații SAU FURNIZORII SĂI ESTE AVISATĂ DE POSIBILITATEA ASTELOR DAUNE. DACĂ SUNTEȚI NECESAR DE ORICE PORȚIUNE A SITE-ULUI SAU DE ORICE DINTRE ACESTE TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE, SINGURUL DVS. REMEDIU EXCLUSIV ESTE SĂ ÎNCETEAZĂ UTILIZAREA SITE-ULUI. PENTRU CĂ UNELE STATE SAU JUSRISDICȚII NU PERMIT O EXCLUDERE SAU LIMITAȚIE PENTRU DAUNE CONSECENȚIALE, LIMITAREA DE MAI SUS POATE NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS. DACĂ ACEASTA LIMITARE DE RESPONSABILITATE SAU EXCLUDEREA GARANȚIEI PREVĂZUTĂ MAI SUS ESTE CONSIDERATĂ A FIE INAPLICABILĂ SAU NEOPOZATĂ DIN ORICE MOTIV, ATUNCI RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A COMPANIEI PENTRU ORICE TIP DE PREJUDICII ÎN ACEST VA FI LIMITATĂ LA 100 USD.

Utilizarea internațională a site-ului
Compania nu face nicio declarație că Site-ul (inclusiv conținutul sau serviciile furnizate pe sau disponibile prin intermediul Site-ului) este adecvat sau disponibil pentru locații din afara Statelor Unite ale Americii. Este interzisă utilizarea Site-ului din teritorii în care este ilegal. Utilizarea site-ului în afara Statelor Unite ale Americii se face pe propriul risc și sunteți singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor locale, inclusiv restricțiile și controalele privind importul de software sau date de calculator, precum și pentru toate exporturile. legile și reglementările de control ale Statelor Unite ale Americii. Utilizarea Site-ului cu încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile este strict interzisă.

Legături
Site-ul poate conține link-uri către site-uri web ale terților („Site-urile legate”). Site-urile legate nu se află sub controlul Companiei, iar Compania nu este responsabilă pentru conținutul niciunui site legat, inclusiv, fără limitare, orice link conținut într-un site legat sau orice modificări sau actualizări ale unui site legat. Compania nu este responsabilă dacă un site conectat nu funcționează corect și sunteți singurul responsabil pentru vizualizarea și respectarea oricărei declarații de confidențialitate sau termeni și condiții postate pe orice site legat. Legăturile către site-uri legate de pe site sunt furnizate numai pentru comoditate, iar includerea oricărui astfel de link nu implică aprobarea de către Companie a site-ului sau a oricărei asocieri cu operatorii săi sau a oricăror bunuri sau servicii oferite sau descrise pe orice site legat.

Reguli de securitate a site-ului
Vi se interzice să încălcați sau să încercați să încălcați securitatea Site-ului, inclusiv, fără limitare: (a) accesarea sau încercarea de a accesa date care nu sunt destinate utilizării dvs. sau conectarea la un cont pe care nu sunteți autorizat să îl accesați; (b) încercarea de a sonda, scana sau testa vulnerabilitatea Site-ului sau a rețelei acestuia; (c) falsificarea oricărui antet de pachet TCP/IP sau orice parte a informațiilor de antet din orice e-mail sau altă postare pe Site. Încălcările securității sistemului sau rețelei Site-ului pot duce la răspundere civilă sau penală. Compania poate investiga evenimentele despre care consideră că implică astfel de încălcări și poate implica și coopera cu autoritățile de aplicare a legii în urmărirea penală a utilizatorilor Site-ului care sunt implicați în astfel de încălcări.

În cazul în care obțineți din greșeală acces la informații aparținând sau destinate unei terțe părți prin intermediul Site-ului, sunteți de acord să nu produceți nicio copie fizică a acestor informații, să ignorați aceste informații și să informați imediat Compania cu privire la un astfel de acces involuntar, inclusiv toate a circumstanțelor care duc la și care înconjoară un astfel de acces și orice diseminare a acestor informații de la terți dincolo de Site și toate măsurile luate de dvs. sau în numele dvs. pentru a preveni difuzarea ulterioară a acestor informații de la terți.

Despăgubire
Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să țineți Compania, ofițerii, directorii, angajații și agenții săi, fără răspundere față de și împotriva oricărei pretenții, acțiuni, cereri, procese, răspunderi, daune, costuri și/sau proceduri ale terților, inclusiv , fără limitare, taxe legale, contabile sau alte taxe profesionale rezonabile, care decurg sau rezultă din utilizarea de către dvs. a Site-ului, inclusiv încălcarea de către dvs. a termenilor acestui Acord. Compania vă va informa cu privire la orice astfel de reclamație, acțiune, cerere, proces sau procedură și vă va ajuta, pe cheltuiala dumneavoastră, să vă apărați împotriva oricărei astfel de revendicări, acțiuni, cereri, proces sau procedură.

Modificarea sau întreruperea site-ului
Compania poate modifica, suspenda sau întrerupe toate sau orice parte sau aspect al Site-ului în orice moment, fără notificare, inclusiv disponibilitatea oricărei caracteristici, baze de date, conținut al altor Materiale conținute pe sau accesate prin intermediul Site-ului. De asemenea, Compania poate impune limite pentru orice caracteristică sau serviciu sau poate restricționa accesul utilizatorilor la oricare sau la toate părțile Site-ului fără notificare sau răspundere.

Relația părților
Sunteți de acord că nu există nicio societate în comun, parteneriat, angajare sau relație de agenție între dvs. și Companie (sau orice alt utilizator al Site-ului) ca urmare a acestui Acord sau a utilizării de către dvs. a Site-ului.

Jurisdicția și Legea aplicabilă/Soluționarea litigiilor
Acest acord este guvernat de legile substanțiale ale statului Carolina de Sud, fără a ține cont de principiile conflictului de legi. Sunteți de acord și sunteți de acord cu jurisdicția și sediul exclusiv al instanțelor de stat situate în comitatul York, Carolina de Sud, SUA și al tribunalului federal situat în Columbia, Carolina de Sud, SUA

Informații de contact ale companiei
Dacă trebuie să contactați Compania, puteți face acest lucru după cum urmează (sau după cum se poate stabili altfel pe Site din când în când):

Mood Media Corporation
3318 Lakemont Blvd.
Fort Mill, SC 29708
800 331.3340

General
În cazul în care se determină că orice parte a acestui acord este invalidă sau inaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, inclusiv, fără limitare, declinările de garanție și limitările privind răspunderea sau acțiunile menționate aici, atunci prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi interpretată într-o manieră compatibilă cu legea aplicabilă pentru a reflecta, cât mai aproape posibil, intenția prevederii inițiale, iar restul acordului va continua în vigoare.

Indiferent de orice statut sau lege contrară, orice revendicare sau cauză de acțiune care decurge din sau este legată de utilizarea Site-ului sau a acestui Acord trebuie depusă în termen de un (1) an de la apariția unei astfel de revendicări sau cauze de acțiune sau de o astfel de revendicare. sau cauza acțiunii va fi interzisă pentru totdeauna.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel aici, acest Acord constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Companie cu privire la utilizarea de către dvs. a Site-ului și înlocuiește toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane, verbale sau scrise (electronic sau altfel), între dvs. și Companie cu privire la Site. Orice modificări sau amendamente aduse acestui Acord, altele decât versiunile revizuite ale acestui Acord postate din când în când pe Site, trebuie făcute în scris și semnate de un reprezentant autorizat al Companiei.

O versiune tipărită a prezentului acord și/sau orice notificare transmisă în formă electronică va fi admisibilă în proceduri judiciare sau administrative bazate pe sau legate de prezentul acord în aceeași măsură și în aceleași condiții ca și alte documente și înregistrări comerciale generate și păstrate inițial în formă tipărită.

 

Declarație de confidențialitate

(Statele Unite)
Ultima actualizare 17.04.2010

Vă respectăm dreptul la confidențialitate. Capacitatea dumneavoastră de a face alegeri informate cu privire la utilizările informațiilor dumneavoastră este importantă pentru noi. Această declarație de confidențialitate explică politica noastră cu privire la colectarea, utilizarea, dezvăluirea și protecția informațiilor personale. Termenii acestei declarații de confidențialitate se aplică informațiilor colectate de la dvs., cu excepția cazului în care sunt specificați termeni diferiți ca parte a unei oferte speciale sau într-o altă formă sau contract pe care vi-l oferim și sunteți de acord cu acești termeni participând la oferta specială sau la program, sau altfel.

Ce sunt informațiile personale?
Informațiile personale sunt informații care identifică o persoană sau care sunt asociate direct cu o anumită persoană sau entitate, cum ar fi un nume, o adresă, un număr de telefon, o adresă de e-mail, un număr de card de credit sau informații despre activități care pot fi legate direct de acea persoană, cum ar fi achizițiile sale. Definiția noastră a informațiilor personale nu include informații „agregate”. Informațiile agregate sunt date pe care le colectăm despre un grup sau categorie de produse, servicii sau vizitatori ai site-ului web, din care identitățile individuale au fost eliminate. Cu alte cuvinte, informații despre modul în care utilizați un serviciu pot fi colectate și combinate cu informații despre modul în care alții folosesc același serviciu, dar nu vor fi incluse informații personale în datele rezultate. De asemenea, informațiile despre produsele pe care le achiziționați pot fi colectate și combinate cu informații despre produsele achiziționate de alții. Datele agregate ne ajută să înțelegem tendințele și nevoile clienților, astfel încât să putem lua în considerare mai bine noile produse și servicii și să adaptăm produsele și serviciile existente la dorințele clienților noștri.

Ce informații colectăm?
Colectăm informații de la dvs. atunci când vă înregistrați pe site, plasați o comandă, participați la un concurs sau la tombolă, răspundeți la un sondaj sau la o comunicare, cum ar fi e-mailul, sau participați la o altă funcție a site-ului.
Când comandați sau vă înregistrăm, vă putem cere numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, informațiile despre cardul de credit sau alte informații. Cu toate acestea, puteți vizita site-ul nostru anonim.
De asemenea, colectăm informații despre destinatarii cadourilor, astfel încât să putem îndeplini achiziția de cadouri. Informațiile pe care le colectăm despre destinatarii cadourilor nu sunt folosite în scopuri de marketing.

La fel ca multe site-uri web, folosim „cookie-uri” pentru a vă îmbunătăți experiența și pentru a aduna informații despre vizitatori și vizitele site-urilor noastre web. Vă rugăm să consultați secțiunea „Folosim „cookie-uri”?” secțiunea de mai jos pentru informații despre cookie-uri și despre modul în care le folosim.

Cum folosim informațiile dvs.?
Putem folosi informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când vă înregistrați, achiziționați produse, participați la un concurs sau o promovare, răspundeți la un sondaj sau la o comunicare de marketing, navigați pe site sau utilizați anumite alte funcții ale site-ului în următoarele moduri:
Pentru a vă personaliza experiența pe site și pentru a ne permite să oferim tipul de conținut și oferte de produse de care sunteți cel mai interesat.
Pentru a ne permite să vă oferim servicii mai bune în răspunsul la solicitările dumneavoastră de servicii pentru clienți.
Pentru a vă procesa rapid tranzacțiile.
Pentru a administra un concurs, o promovare, un sondaj sau o altă funcție a site-ului.
Dacă v-ați înscris pentru a primi buletinul nostru informativ prin e-mail, este posibil să vă trimitem e-mailuri periodice. Dacă nu mai doriți să primiți e-mailuri promoționale de la noi, vă rugăm să consultați secțiunea „Cum puteți renunța, elimina sau modifica informațiile pe care ni le-ați furnizat?” secțiunea de mai jos. Dacă nu v-ați înscris pentru a primi newslettere prin e-mail, nu veți primi aceste e-mailuri. Vizitatorii care se înregistrează sau participă la alte funcții ale site-ului, cum ar fi programe de marketing și conținut „doar pentru membri”, vor avea posibilitatea de a alege dacă doresc să fie pe lista noastră de e-mail și să primească comunicări prin e-mail de la noi.

Cum protejăm informațiile vizitatorilor?
Implementăm o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța informațiilor dumneavoastră personale. Informațiile dvs. personale sunt conținute în spatele rețelelor securizate și sunt accesibile doar de un număr limitat de persoane care au drepturi speciale de acces la astfel de sisteme și sunt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor. Când plasați comenzi sau accesați informațiile dumneavoastră personale, vă oferim utilizarea unui server securizat. Toate informațiile sensibile/de credit pe care le furnizați sunt transmise prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL) și apoi criptate în bazele noastre de date pentru a fi accesate numai așa cum este menționat mai sus.

Folosim „cookies”?
Da. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul său de servicii le transferă pe hard disk-ul computerului dvs. prin intermediul browserului dvs. Web (dacă permiteți), care permit sistemelor site-ului sau furnizorului de servicii să vă recunoască browserul și să captureze și să rețină anumite informații. De exemplu, folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să ne amintim și să procesăm articolele din coșul de cumpărături. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele dumneavoastră pe baza activității anterioare sau curente pe site, ceea ce ne permite să vă oferim servicii îmbunătățite. De asemenea, folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să compilam date agregate despre traficul site-ului și interacțiunea cu site-ul, astfel încât să putem oferi experiențe și instrumente mai bune pe site în viitor.

Putem contracta cu furnizori de servicii terți pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine vizitatorii site-ului nostru. Acești furnizori de servicii nu au voie să utilizeze informațiile colectate în numele nostru decât pentru a ne ajuta să ne desfășurăm și să ne îmbunătățim afacerea.
Puteți alege ca computerul să vă avertizeze de fiecare dată când este trimis un cookie sau puteți alege să dezactivați toate modulele cookie. Faceți acest lucru prin setările browserului dvs. (cum ar fi Netscape Navigator sau Internet Explorer). Fiecare browser este puțin diferit, așa că uitați-vă la meniul Ajutor al browserului pentru a afla modul corect de modificare a cookie-urilor. Dacă dezactivați cookie-urile, nu veți avea acces la multe funcții care vă fac experiența site-ului mai eficientă, iar unele dintre serviciile noastre nu vor funcționa corect. Cu toate acestea, puteți în continuare să plasați comenzi prin telefon contactând serviciul pentru clienți.

Dezvăluim informațiile pe care le colectăm către părți externe?
Nu vindem, comercializăm sau transferăm în alt mod către terți informațiile dumneavoastră de identificare personală decât dacă vă furnizăm o notificare prealabilă, cu excepția celor descrise mai jos. Cu toate acestea, informațiile despre vizitatori care nu pot fi identificate personal pot fi furnizate altor părți pentru marketing, publicitate sau alte utilizări.

Onorare a comenzilor
Este posibil să furnizăm informații unei terțe părți care sunt necesare pentru a îndeplini o comandă pe care ați plasat-o la noi. De exemplu, dacă solicitați expedierea pentru o achiziție, este posibil să furnizăm adresa dvs. transportatorului și dacă plătiți cu un card de credit sau de debit, numărul cardului dvs. și informațiile despre tranzacția de vânzare sunt transmise procesatorului și/sau emitentului cardului. (inclusiv furnizorii lor de servicii, cum ar fi serviciile de verificare a fraudei). Cu toate acestea, oferim celorlalți implicați în lanțul de distribuție comercială doar informațiile necesare pentru a vă furniza produsele sau serviciile pe care le comandați, cum ar fi adresa de livrare și/sau de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon și comenzile de produse. Mai mult, le cerem să păstreze informațiile confidențiale și să nu le folosească în alte scopuri. Nu suntem responsabili pentru orice informații suplimentare pe care le furnizați direct acestor părți și vă încurajăm să vă familiarizați cu practicile lor înainte de a le dezvălui informații direct.

Antreprenorii noștri
Putem contracta cu alții pentru a îndeplini sarcini sau servicii în numele nostru. De exemplu, am putea reține o companie pentru a procesa plățile cu cardul de credit, pentru a trimite prin e-mail informații despre oferte speciale sau pentru a analiza date. Sau partenerii de găzduire a site-urilor web și alte părți ne pot ajuta să ne operam site-ul web, să ne desfășurăm afacerile sau să vă deservăm. Cu toate acestea, dacă oricare dintre contractorii noștri are nevoie de acces la informațiile dumneavoastră personale; solicităm ca aceștia să promită să folosească informațiile doar pentru a îndeplini sarcinile pe care le-am angajat. De asemenea, solicităm ca aceștia să păstreze confidențialitatea informațiilor și/sau să ne returneze informațiile atunci când nu mai au nevoie de ele.

Alte utilizări și dezvăluiri
În plus, este posibil să folosim sau să dezvăluim informații cu caracter personal cu bună-credință că suntem autorizați legal să facem acest lucru sau că este necesar în mod rezonabil pentru a vă proteja, pentru a respecta procedurile legale sau autoritățile, pentru a răspunde oricăror revendicări sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Mood Media, a angajaților noștri sau a publicului.

Protecția informațiilor personale și ale cardului de credit
Am adoptat măsuri de securitate în efortul de a proteja informațiile personale împotriva pierderii, utilizării greșite sau modificării cât timp sunt sub controlul nostru. Folosim măsuri tehnice, contractuale, administrative și fizice în efortul de a ne proteja împotriva accesului neautorizat. Colectăm, procesăm și menținem informații de plată, inclusiv informații despre cardul de credit, în conformitate cu regulile de securitate a datelor adoptate de companiile de carduri de credit precum Visa, MasterCard și American Express. Aceasta înseamnă că nu păstrăm codurile PIN ale cardului de debit sau codurile de securitate ale cardului de credit și că de fiecare dată când păstrăm un număr de card de credit, cum ar fi atunci când creați un cont online, folosim controale de acces și criptare puternică pentru a-l proteja.

În plus, atunci când introduceți informații personale online, aceste informații sunt criptate folosind un protocol de securitate numit Secure Sockets Layer („SSL”), care criptează toate informațiile înainte de a le transmite pe Internet. De asemenea, folosim SSL pentru a vă permite să vizualizați în siguranță contul dvs. online și informațiile de înregistrare.

Informațiile despre contul online sunt accesibile numai prin utilizarea unei parole. Pentru a proteja confidențialitatea informațiilor personale din contul dvs. online, trebuie să păstrați confidențialitatea parolei. Sunteți responsabil pentru toate utilizările www.moodmedia.com de către oricine care vă folosește parola. Dacă alții au acces la computerul sau la e-mailul dvs., ei ar putea să vă găsească parola și să obțină informații despre dvs. (cum ar fi numărul cardului dvs. de credit) sau să modifice informațiile din profilul dvs. de utilizator. Vă rugăm să ne informați imediat la (800) 331-3340 dacă dvs
credeți că parola dvs. a fost folosită greșit.

Cum puteți renunța, elimina sau modifica informațiile pe care ni le-ați furnizat?
Dacă nu doriți să vă împărtășim informațiile cu terțe părți care nu efectuează sarcini sau servicii în numele nostru, vă rugăm să ne anunțați sunând reprezentanții noștri ai serviciilor pentru clienți la (800) 331-3340, trimiteți-ne un e-mail la [email protected]; sau scrieți-ne la: 3318 Lakemont Boulevard, Fort Mill, SC 29708.

Dacă nu doriți să primiți informații promoționale, vă rugăm să ne anunțați modificând preferințele în secțiunea „Contul meu”. Vă rugăm să rețineți că, din cauza programelor de producție a e-mailurilor, este posibil să primiți orice e-mailuri deja în producție.
Pentru a șterge toate informațiile contului dvs. online din baza noastră de date, conectați-vă la secțiunea „Contul meu” a site-ului nostru și eliminați adresele de expediere, adresele de facturare și informațiile de plată. Vă rugăm să rețineți că este posibil să păstrăm informații despre o tranzacție individuală de vânzare pentru a deservi tranzacția respectivă și pentru păstrarea înregistrărilor.

Link-uri de la terți
În încercarea de a vă oferi o valoare sporită, este posibil să includem link-uri terță parte pe site-ul nostru. Aceste site-uri conectate au politici de confidențialitate separate și independente. Prin urmare, nu avem nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul și activitățile acestor site-uri conectate. Cu toate acestea, căutăm să protejăm integritatea site-ului nostru și salutăm orice feedback despre aceste site-uri legate (inclusiv dacă un anumit link nu funcționează).

Întrebări și feedback
Așteptăm întrebările, comentariile și preocupările dumneavoastră cu privire la confidențialitate. Vă rugăm să ne trimiteți orice feedback legat de confidențialitate sau orice altă problemă.

Doar politică online
Această politică de confidențialitate online se aplică numai informațiilor colectate prin intermediul site-ului nostru web și nu informațiilor colectate offline.

Termeni și condiții
Vă rugăm să vizitați, de asemenea, secțiunea Termeni și condiții care stabilește utilizarea, declinarea răspunderii și limitările de răspundere care guvernează utilizarea site-ului nostru.

Modificări ale politicii noastre
Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând această declarație de confidențialitate, dar vă vom avertiza că au fost făcute modificări, indicând în partea de sus a declarației de confidențialitate data ultimei actualizări. Vă încurajăm să consultați declarația noastră de confidențialitate pentru a vă asigura că înțelegeți cum vor fi utilizate informațiile pe care le furnizați.