00 36 1 439 09 79 Támogatás Bejelentkezés

SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Ez az oldal meghatározza azokat a feltételeket (a “Szerződés”), amelyek alapján Ön használhatja a Mood Media webhelyet (a “Webhely”), amelyet a Mood Media Corporation (a “Vállalat”) irányít, tart fenn, birtokol és üzemeltet. . A Webhely használatának feltétele, hogy teljes mértékben elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A Webhely használatával Ön beleegyezik abba, hogy szerződéses kötelezettséget vállaljon magára a Megállapodásban foglalt feltételek, amelyek a Webhely használatának időpontjában szerepelnek. A Webhely elérésével és használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében nagykorú.

HA NEM FOGADJA MEG A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, NEM HASZNÁLHATJA MEG, VAGY EGYÉBEN NEM HASZNÁLHATJA AZ OLDALT.

Az oldal használata
Ön nem kizárólagos, át nem ruházható és át nem ruházható engedélyt kap a Webhely használatára csak a jelen Szerződésnek megfelelően. Ez a licenc nem jelenti a Társaság jogainak értékesítését.

Értesítés a tulajdonosi jogokról
A webhely szerzői joggal védett anyagokat, védjegyeket és egyéb védett anyagokat és információkat tartalmaz, beleértve, de nem kizárólagosan, szöveget, szoftvert, képeket, grafikákat, videókat, zenét és/vagy hangokat, amelyek mind az Egyesült Államok, mind a külföldi törvények által védettek (az “Anyag” “). Az Anyag a Vállalat vagy leányvállalatai vagy beszállítói tulajdonában van, vagy annak licence van, vagy a megfelelő tulajdonos tulajdona. Az Anyag jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényeket. Meg kell őriznie az eredeti Anyagban található összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést az Anyagról készített minden másolaton. Nem értékesítheti vagy módosíthatja az Anyagot, illetve nem reprodukálhatja, megjelenítheti, nyilvánosan előadhatja, terjesztheti vagy más módon nem használhatja fel semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra. Az Anyag bármely más weboldalon vagy hálózati számítógépes környezetben történő bármilyen célú felhasználása tilos. Nem másolhatja vagy adaptálhatja azt a HTML kódot, amelyet a Vállalat az Oldal oldalainak generálására hoz létre, amely kódot a Vállalat szerzői jogai is védik. Ha megsérti a jelen Szerződés bármely feltételét, az Anyag használatára vonatkozó engedélye automatikusan megszűnik, és haladéktalanul meg kell semmisítenie az Anyagról készített minden másolatot.

Hibák és javítások
A webhelyen található vagy azon keresztül elérhető információk és szolgáltatások tartalmazhatnak pontatlanságokat és/vagy tipográfiai hibákat. A Webhelyen és az azon adatbázis(ok)ban található információkon rendszeres időközönként változtatásokat hajtanak végre, amelyekből az oldallal kapcsolatos információk származnak. Az oldal használata a saját kockázatára történik, és Ön elfogadja, hogy sem a Vállalat, sem a beszállítói nem vállalnak felelősséget az oldalon található vagy onnan származó pontatlan információkért. A Vállalat és beszállítói bármikor javíthatnak és/vagy módosíthatnak az Oldalon.

Az oldalon található vagy onnan származó információk nem támaszkodhatnak pénzügyi, adózási, jogi, számviteli, gazdasági, üzleti vagy egyéb szakmai tanácsadás forrásaként. A Webhelyen található vagy onnan származó információk a zene vagy a média használatára vonatkozóan nem használhatók fel a Társaság által Önnek vagy bármely harmadik félnek fizetett vagy fizetendő jogdíjak kiszámítására vagy megkérdőjelezésére.

A társaság felelőssége
AZ OLDAL HASZNÁLATA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK.

A VÁLLALAT NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ OLDAL HIBAMENTESEN MŰKÖDIK, VAGY HOGY AZ OLDAL VAGY SZERVERE SZÁMÍTÓGÉP VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS ANYAGTÓL VAGY ÁRUKTÓL MENTES. HA AZ OLDAL VAGY AZ ANYAG HASZNÁLATÁBÓL A BERENDEZÉS VAGY ADATOK SZERVÍZÉSÉRE VAGY CSERÉJÉRE SZÜKSÉGES, A VÁLLALAT NEM FELELŐS AZ ILYEN SZERVIZELÉSÉVEL VAGY CSERE KÖLTSÉGÉRT.

AZ OLDALT ÉS AZ ANYAGOT „ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJUK, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. A VÁLLALAT ÉS BESZÁLLÍTÓI A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT TELJES MÉRTÉKÉBEN ELMONDNAK MINDEN GARANCIÁT, BEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADATOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGSÉRTÉS NEM VONATKOZÓ GARANCIÁT. A VÁLLALAT ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ OLDALON BELÜL TARTALMAZOTT ANYAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK, SZOFTVER, SZÖVEG, GRAFIKA VAGY LINKEK PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, TELJESSÉGÉÉRT VAGY IDŐPONTOSSÁGÁRÓL; HOGY AZ OLDAL BÁRMILYEN IDŐPONTBAN VAGY HELYEN ELÉRHETŐ LESZ; HOGY AZ OLDALON TALÁLHATÓ BÁRMILYEN HIBÁT VAGY HIBÁT KIJAVÍTANK; VAGY HOGY AZ OLDAL MENTES LESZ VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS SZÁMÍTÓGÉP-ALKATRÉSZEKTŐL.

KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALAT ÉS/VAGY VONATKOZÓ KAPCSOLATOS VÁLLALATAI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET AZ ÖN ÁTVITÁSÁNAK VAGY ADATÁNAK JOGOLKOSULT HOZZÁFÉRÉSÉÉÉRT VAGY VÁLTOZTATÁSÁÉRT, SEMMILYEN ANYAGOKÉRT, NEM NYILVÁNOS ADATOK VAGY SZÁLLÍTÁSHOZ. . ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALAT ÉS/VAGY VONATKOZÓ KAPCSOLATOS VÁLLALATAI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM FELELŐSEK EGY FENYEGETŐ, RÁGALMAZÓ, OBSZCÉN, SZEMÉLYES, sértő vagy illegális TARTALOM BÁRMILYEN SZABÁLYOZÁSBAN. KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALAT ÉS/VAGY VONATKOZÓ LEJÁRT VÁLLALATAI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TARTALOMÉRT, AMELY HARMADIK FÉL AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL KÜLDÖTT ÉS/VAGY AZ OLDALON FELTARTOTT. A VÁLLALAT SEMMILYEN ESETÉN NEM LEHET FELELŐSSÉGI KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (L, KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT), AZ OLDALON EMLÍTETT OLDALON EMLÍTETT HARMADIK FELEK SEMMILYEN ESETÉN. ADATOK ELVESZTÉSE VAGY ÜZLETI SZAKADÁS EREDMÉNYE), AMELY AZ OLDAL ÉS/VAGY AZ ANYAG TELJESÍTMÉNYÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL, VAGY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KÉPESSÉGBŐL EREDMÉNYE, AKÁR GARANCIA, SZERZŐDÉS, VÉLEMÉNY, VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGI ALAPJÁN. A KÁROK ELŐRE ELŐREMÉRHETŐK, VAGY A VÁLLALAT VAGY BÁRMELY LAPOS VÁLLALATA VAGY BESZÁLLÍTÓJA TÁJÉKOZTATÁST AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. HA ÖN ELÉGEDETLEN A OLDAL BÁRMILYEN RÉSZÉVEL VAGY EZEKNEK A HASZNÁLATI FELTÉTELEKBŐL, AZ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT AZ OLDAL HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA. MIVEL EGYES ÁLLAMOK VAGY JOGHATÁROZATOK NEM ENGEDÉLYEZnek meg KIZÁRÁST VAGY KORLÁTOZÁST A KÖVETKEZMÉNYES KÁROKRA, A FENTI KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK Önre. HA A FELELŐSSÉG EZT KORLÁTOZOTT KORLÁTOZÁS VAGY A GARANCIA FENT FELTÉTELEZETT KIZÁRÁSA BÁRMELY okból ALKALMAZHATATLAN VAGY VÉGREHAJTHATATLAN, AKKOR A VÁLLALAT MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE BÁRMILYEN TÍPUSÚ KÁROKÉRT 100 USD KORLÁTOZOTT.

Az oldal nemzetközi használata
A Vállalat nem vállalja, hogy a Webhely (beleértve a webhelyen vagy azon keresztül elérhető tartalmat vagy szolgáltatásokat) az Amerikai Egyesült Államokon kívüli helyekre megfelelő vagy azokon elérhető. Tilos az oldal használata olyan területekről, ahol ez illegális. A Webhely Amerikai Egyesült Államokon kívüli használata a saját kockázatára történik, és kizárólag Ön felelős az összes helyi törvény és szabályozás betartásáért, beleértve a számítógépes szoftverek vagy adatok importjára vonatkozó korlátozásokat és ellenőrzéseket, valamint minden exportot. az Amerikai Egyesült Államok szabályozási törvényei és előírásai. Szigorúan tilos az oldal bármely vonatkozó törvényt vagy szabályozást megsértő használata.

Linkek
A Webhely tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire (a “Hivatkozással ellátott webhelyek”). A Hivatkozott webhelyek nem tartoznak a Vállalat ellenőrzése alá, és a Vállalat nem vállal felelősséget a Hivatkozott webhelyek tartalmáért, beleértve, korlátozás nélkül, a Hivatkozott webhelyen található hivatkozásokat, vagy a Hivatkozott webhelyek módosításait vagy frissítéseit. A Vállalat nem vállal felelősséget, ha egy Hivatkozott webhely nem működik megfelelően, és kizárólag Ön a felelős azért, hogy megtekintse és betartsa a hivatkozott webhelyeken közzétett adatvédelmi nyilatkozatokat vagy szolgáltatási feltételeket. Az oldalon található hivatkozásokat tartalmazó oldalakra mutató hivatkozások kizárólag kényelmi célokat szolgálnak, és az ilyen hivatkozások feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Vállalat jóváhagyja az oldalt, vagy az üzemeltetőivel való kapcsolattartást, vagy a hivatkozott webhelyeken kínált vagy leírt árukat vagy szolgáltatásokat.

A webhely biztonsági szabályai
Tilos megsérteni vagy megkísérelni a Webhely biztonságát, beleértve, korlátozás nélkül: (a) olyan adatokhoz való hozzáférés vagy hozzáférés megkísérlése, amelyek nem az Ön felhasználására szolgálnak, vagy olyan fiókba való bejelentkezés, amelyhez nem jogosult hozzáférni; (b) a Webhely vagy hálózata sebezhetőségének vizsgálata, átvizsgálása vagy tesztelése; (c) a TCP/IP csomag fejlécének vagy a fejléc információinak bármely részének meghamisítása bármely e-mailben vagy más, a Webhelyre küldött üzenetben. Az Oldal rendszerének vagy hálózatának biztonságának megsértése polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A Vállalat kivizsgálhatja azokat az eseményeket, amelyekről úgy véli, hogy ilyen jogsértésekkel járnak, és bevonhatja a bűnüldöző hatóságokat, és együttműködhet velük a Webhely azon felhasználóinak felelősségre vonásában, akik érintettek az ilyen jogsértésekben.

Abban az esetben, ha véletlenül harmadik félhez tartozó vagy harmadik félnek szánt információkhoz jut hozzá a Webhelyen keresztül, beleegyezik, hogy az ilyen információkról semmilyen fizikai másolatot nem készít, figyelmen kívül hagyja ezeket az információkat, és haladéktalanul értesíti a Vállalatot a véletlen hozzáférésről, beleértve az összes az ilyen hozzáféréshez vezető és azt körülvevő körülményekről, valamint az ilyen harmadik felek információinak a Webhelyen kívüli terjesztéséről, valamint minden olyan lépésről, amelyet Ön vagy az Ön nevében tett az ilyen harmadik féltől származó információk további terjesztésének megakadályozása érdekében.

Kártalanítás
Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és védi a Vállalatot, annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit minden harmadik felek követelésével, keresetével, követelésével, perével, felelősségével, kárával, költségeivel és/vagy eljárásával szemben, beleértve a , korlátozás nélkül, ésszerű jogi, számviteli vagy egyéb szakmai díjak, amelyek a Webhely Ön általi használatából erednek vagy abból erednek, beleértve a jelen Szerződés feltételeinek megsértését is. A Vállalat értesíti Önt minden ilyen követelésről, keresetről, követelésről, perről vagy eljárásról, és az Ön költségén segítséget nyújt az ilyen követelésekkel, keresettel, követeléssel, perrel vagy eljárással szembeni védekezésben.

Az oldal megváltoztatása vagy megszüntetése
A Vállalat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a Webhely egészét vagy bármely részét, ideértve a webhelyen található vagy azon keresztül elérhető bármely funkció, adatbázis, egyéb anyagok elérhetőségét. A Vállalat továbbá korlátozásokat szabhat ki bármely funkcióra vagy szolgáltatásra, vagy korlátozhatja a felhasználók hozzáférését a Webhely bármely vagy összes részéhez előzetes értesítés és felelősség nélkül.

A felek kapcsolata
Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodás vagy a Webhely Ön általi használata következtében Ön és a Vállalat (vagy a Webhely bármely más felhasználója) között nem áll fenn közös vállalkozás, partnerség, foglalkoztatási vagy ügynöki kapcsolat.

Joghatóság és irányadó jog/vitarendezés
A jelen Megállapodásra Dél-Karolina állam anyagi joga az irányadó, tekintet nélkül annak kollíziós elveire. Ön elfogadja és beleegyezik a York megyében (Dél-Karolina, USA) található állami bíróságok, valamint a Columbia (Dél-Karolina, USA) szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságába és helyébe.

Vállalati kapcsolattartási adatok
Ha kapcsolatba kell lépnie a Vállalkozással, azt az alábbiak szerint teheti meg (vagy a Webhelyen időnként meghatározott módon):

Mood Media Corporation
3318 Lakemont Blvd.
Fort Mill, SC 29708
800 331.3340

Tábornok
Ha a jelen Megállapodás bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül az alkalmazandó jogszabályok értelmében, beleértve, korlátozás nélkül, a garanciális kizárásokat és a felelősségre vonatkozó korlátozásokat vagy az itt meghatározott tevékenységeket, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést a szerződéssel összhangban lévő módon kell értelmezni. az alkalmazandó jogot, hogy a lehető legközelebb tükrözze az eredeti rendelkezés szándékát, és a megállapodás fennmaradó része továbbra is érvényben marad.

Az ezzel ellentétes jogszabálytól vagy törvénytől függetlenül, a Webhely vagy a jelen Szerződés használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely keresetet vagy kereseti okot egy (1) éven belül kell benyújtani az ilyen kereset vagy kereseti ok vagy követelés felmerülését követően. vagy a kereset oka örökre elévül.

Hacsak a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a jelen Szerződés alkotja a teljes megállapodást Ön és a Vállalat között a Webhely Ön általi használatára vonatkozóan, és felülír minden korábbi vagy egyidejű kommunikációt és javaslatot, akár szóban, akár írásban (elektronikus vagy más módon), Ön és a Vállalat a Webhellyel kapcsolatban. A jelen Szerződés bármely módosítását vagy módosítását, kivéve a jelen Szerződés felülvizsgált változatait, amelyek időről időre megjelennek a Webhelyen, írásban kell megtenni, és a Társaság meghatalmazott képviselőjének alá kell írnia.

A jelen Megállapodás nyomtatott változata és/vagy bármely elektronikus formában közölt értesítés ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel elfogadható a jelen Szerződésen alapuló vagy ahhoz kapcsolódó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint más üzleti dokumentumok és feljegyzések, amelyeket eredetileg az országban hoztak létre és tartottak fenn. nyomtatott formában.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

(Egyesült Államok)
Utolsó frissítés: 2010.04.17

Tiszteletben tartjuk a magánélethez való jogát. Fontos számunkra, hogy Ön megalapozott döntéseket tudjon hozni adatai felhasználásával kapcsolatban. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, közzétételére és védelmére vonatkozó irányelveinket. A jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételei az Öntől gyűjtött információkra vonatkoznak, kivéve, ha egy különleges ajánlat részeként vagy más, általunk biztosított formában vagy szerződésben eltérő feltételeket határoznak meg, és Ön az akcióban vagy a programban való részvétellel hozzájárul ezekhez a feltételekhez, vagy más módon.

Mi az a személyes információ?
A személyes adatok olyan információk, amelyek egy egyént azonosítanak, vagy amelyek közvetlenül kapcsolódnak egy adott személlyel vagy jogi személyhez, például név, cím, telefonszám, e-mail cím, hitelkártyaszám, vagy olyan tevékenységekre vonatkozó információ, amelyek közvetlenül kapcsolatba hozhatók az adott személlyel, mint pl. a vásárlásait. A személyes adatok definíciója nem foglalja magában az “összesített” információkat. Az összesített információk olyan termékek, szolgáltatások vagy webhelylátogatók egy csoportjáról vagy kategóriájáról gyűjtött adatok, amelyekből az egyéni identitásokat eltávolítottuk. Más szavakkal, a szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozó információk összegyűjthetők és kombinálhatók azzal az információval, hogy mások hogyan használják ugyanazt a szolgáltatást, de az eredményül kapott adatok nem tartalmaznak személyes adatokat. Hasonlóképpen, az Ön által vásárolt termékekre vonatkozó információk összegyűjthetők és kombinálhatók a mások által vásárolt termékekre vonatkozó információkkal. Az összesített adatok segítenek megérteni a trendeket és az ügyfelek igényeit, hogy jobban átgondolhassuk az új termékeket és szolgáltatásokat, és a meglévő termékeket és szolgáltatásokat ügyfeleink kívánságaira szabhassuk.

Milyen információkat gyűjtünk?
Információkat gyűjtünk Öntől, amikor regisztrál az oldalon, megrendelést ad le, részt vesz egy versenyen vagy nyereményjátékban, válaszol egy felmérésre vagy kommunikációra, például e-mailekre, vagy részt vesz a webhely más funkciójában.
Megrendeléskor vagy regisztrációkor elkérhetjük a nevét, e-mail címét, levelezési címét, telefonszámát, hitelkártya adatait vagy egyéb információkat. Oldalunkat azonban névtelenül is meglátogathatja.
Adatokat gyűjtünk az ajándékozottakról is, hogy teljesíteni tudjuk az ajándékvásárlást. Az ajándékok címzettjeiről gyűjtött információkat marketing célokra nem használjuk fel.

Sok webhelyhez hasonlóan mi is “cookie-kat” használunk, hogy fokozzuk az Ön élményét, és információkat gyűjtsünk a látogatókról és webhelyeink látogatásairól. Kérjük, olvassa el a „Használunk „sütiket”? Az alábbi szakaszban a sütikről és azok felhasználási módjáról olvashat.

Hogyan használjuk fel az Ön adatait?
Az Öntől gyűjtött információkat az alábbi módokon használhatjuk fel, amikor regisztrál, termékeket vásárol, részt vesz egy versenyben vagy promócióban, válaszol egy felmérésre vagy marketingkommunikációra, böngészik a webhelyen, vagy használ bizonyos egyéb webhelyfunkciókat:
A webhely élményének személyre szabása, és lehetővé téve számunkra, hogy olyan típusú tartalmat és termékkínálatot biztosítsunk, amely Önt leginkább érdekli.
Annak érdekében, hogy jobban kiszolgálhassuk Önt ügyfélszolgálati kérései megválaszolásában.
A tranzakciók gyors feldolgozásához.
Verseny, promóció, felmérés vagy egyéb webhelyfunkció adminisztrálása.
Ha feliratkozott e-mailes hírlevelünkre, rendszeres e-maileket küldhetünk Önnek. Ha a továbbiakban nem szeretne promóciós e-mailt kapni tőlünk, kérjük, olvassa el a „Hogyan lehet leiratkozni, eltávolítani vagy módosítani az Ön által nekünk megadott információkat?” című részt. alatti szakaszban. Ha nem iratkozott fel az e-mailes hírlevelek fogadására, akkor ezeket az e-maileket nem fogja megkapni. Azok a látogatók, akik regisztrálnak vagy részt vesznek az oldal egyéb funkcióiban, például marketingprogramokban és „csak tagoknak szóló” tartalomban, választási lehetőséget kapnak, hogy szeretnének-e felkerülni az e-mail listánkra, és e-mail üzeneteket kapni tőlünk.

Hogyan védjük a látogatói információkat?
Különféle biztonsági intézkedéseket vezetünk be személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében. Az Ön személyes adatai biztonságos hálózatok mögött találhatók, és csak korlátozott számú olyan személy férhet hozzá, akik különleges hozzáférési jogokkal rendelkeznek az ilyen rendszerekhez, és kötelesek az információkat bizalmasan kezelni. Amikor megrendelést ad le vagy személyes adataihoz hozzáfér, biztonságos szerver használatát ajánljuk. Minden Ön által megadott érzékeny/hitelinformáció a Secure Socket Layer (SSL) technológián keresztül kerül továbbításra, majd titkosításra kerül az adatbázisunkba, hogy csak a fent leírtak szerint férhessen hozzá.

Használunk “sütiket”?
Igen. A cookie-k olyan kis fájlok, amelyeket egy webhely vagy szolgáltatója az Ön számítógépének merevlemezére helyez át az Ön webböngészőjén keresztül (ha engedélyezi), amelyek lehetővé teszik, hogy a webhely vagy a szolgáltató rendszerei felismerjék az Ön böngészőjét, és rögzítsenek és megjegyezzenek bizonyos információkat. Például cookie-kat használunk, hogy segítsenek emlékezni és feldolgozni a kosárban lévő tételeket. Ezenkívül arra is szolgálnak, hogy megértsük az Ön preferenciáit a webhely korábbi vagy jelenlegi tevékenysége alapján, ami lehetővé teszi számunkra, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek. Cookie-kat is használunk a webhely forgalmáról és interakciójáról szóló összesített adatok összeállítására, hogy a jövőben jobb oldalélményt és eszközöket kínálhassunk.

Szerződést köthetünk külső szolgáltatókkal, hogy segítsünk jobban megérteni webhelyünk látogatóit. Ezek a szolgáltatók nem használhatják fel a nevünkben gyűjtött információkat, kivéve, hogy segítsenek bennünket üzletünk lebonyolításában és fejlesztésében.
Dönthet úgy, hogy számítógépe minden süti elküldésekor figyelmezteti Önt, vagy kikapcsolhatja az összes cookie-t. Ezt a böngésző (például a Netscape Navigator vagy az Internet Explorer) beállításain keresztül teheti meg. Minden böngésző egy kicsit más, ezért nézze meg böngészője Súgó menüjét, hogy megtudja, hogyan módosíthatja helyesen a cookie-kat. Ha kikapcsolja a cookie-kat, nem fog hozzáférni számos olyan funkcióhoz, amelyek hatékonyabbá teszik webhelye élményét, és egyes szolgáltatásaink nem fognak megfelelően működni. Telefonon azonban továbbra is megrendelheti az ügyfélszolgálatot.

Felfedjük az általunk gyűjtött információkat külső felekkel?
Nem adjuk el, kereskedünk vagy más módon nem adjuk át harmadik félnek az Ön személyazonosításra alkalmas adatait, kivéve, ha előzetesen értesítjük Önt, kivéve az alábbiakban leírtakat. Mindazonáltal a látogatói személyazonosításra nem alkalmas adatok más feleknek is átadhatók marketing, reklámozás vagy egyéb célokra.

Megrendelés teljesítése
Olyan információkat adhatunk át harmadik félnek, amelyek az Ön által nálunk leadott rendelés teljesítéséhez szükségesek. Például, ha vásárláshoz kér szállítást, megadhatjuk a címét a szállítmányozónak, és ha hitel- vagy betéti kártyával fizet, a kártyaszámát és az értékesítési tranzakciós információkat továbbítjuk a kártya feldolgozójának és/vagy kibocsátójának. (beleértve a szolgáltatóikat, például a csalásellenőrző szolgáltatásokat). Mindazonáltal a kereskedelmi elosztási lánc többi résztvevője számára csak az Ön által megrendelt termékek vagy szolgáltatások biztosításához szükséges információkat adjuk meg, például szállítási és/vagy számlázási címet, e-mail címet, telefonszámot és termékrendeléseket. Ezenkívül megköveteljük, hogy az információkat bizalmasan kezeljék, és ne használják fel más célokra. Nem vállalunk felelősséget semmilyen további információért, amelyet közvetlenül ezeknek a feleknek ad át, és javasoljuk, hogy ismerkedjen meg gyakorlatukkal, mielőtt közvetlenül közölné velük az információkat.

Vállalkozóink
Szerződést köthetünk másokkal, hogy a nevünkben feladatokat vagy szolgáltatásokat hajtsunk végre. Például megbízhatunk egy céget hitelkártyás fizetések feldolgozására, különleges ajánlatokról szóló e-mail-információk küldésére vagy adatok elemzésére. Vagy webhelytárhely partnerek és más felek segíthetnek nekünk weboldalunk működtetésében, üzletvitelünkben vagy az Ön kiszolgálásában. Azonban, ha valamelyik vállalkozónk hozzáfér az Ön személyes adataihoz; megköveteljük, hogy megígérjék, hogy az információkat csak az általunk megbízott feladatok elvégzésére használják fel. Azt is megköveteljük, hogy őrizzék meg az információk bizalmas kezelését, és/vagy küldjék vissza nekünk az információkat, amikor már nincs rájuk szükségük.

Egyéb felhasználások és közzétételek
Ezen túlmenően felhasználhatunk vagy kiadhatunk személyes adatokat abban a jóhiszeműségben, hogy erre törvényes felhatalmazással rendelkezünk, vagy hogy ez ésszerűen szükséges az Ön védelme, a jogi eljárások vagy a hatóságok előírásainak betartása, bármely követelés megválaszolása, vagy a Mood Media , alkalmazottaink vagy a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy személyes biztonságának védelme érdekében.

Személyes és hitelkártyaadatok védelme
Biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy megvédjük a személyes adatokat az elvesztéstől, visszaéléstől vagy megváltoztatástól, amíg az ellenőrzésünk alatt áll. Technikai, szerződéses, adminisztratív és fizikai intézkedéseket alkalmazunk az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében. Fizetési információkat, köztük hitelkártyaadatokat gyűjtünk, dolgozunk fel és karbantartunk a hitelkártya-társaságok, például a Visa, a MasterCard és az American Express által elfogadott adatbiztonsági szabályoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy nem őrizzük meg a betéti kártya PIN-kódjait vagy a hitelkártya biztonsági kódjait, és bármikor, amikor megőrizzük a hitelkártyaszámot, például amikor Ön online fiókot hoz létre, hozzáférés-szabályozást és erős titkosítást alkalmazunk annak védelmére.

Ezen túlmenően, amikor személyes adatokat ad meg online, ezeket az információkat a Secure Sockets Layer (“SSL”) nevű biztonsági protokoll segítségével titkosítják, amely titkosítja az összes információt az interneten történő továbbítás előtt. SSL-t is használunk, hogy biztonságosan megtekinthesse online fiókja és regisztrációs adatait.

Az online fiókadatok csak jelszó használatával érhetők el. Az online fiókjában lévő személyes adatok bizalmas kezelésének védelme érdekében jelszavát bizalmasan kell kezelnie. Ön felelős a www.moodmedia.com webhely minden olyan használatáért, amely az Ön jelszavát használja. Ha mások hozzáférnek az Ön számítógépéhez vagy e-mailjeihez, előfordulhat, hogy megtalálják jelszavát, és információkat szerezhetnek Önről (például hitelkártyaszámát), vagy módosíthatják felhasználói profiljában található információkat. Kérjük, azonnal értesítsen bennünket a (800) 331-3340 telefonszámon, ha Ön
úgy gondolja, hogy a jelszavával visszaéltek.

Hogyan lehet leiratkozni, eltávolítani vagy módosítani az Ön által nekünk megadott információkat?
Ha nem szeretné, hogy megosszuk az adatait olyan harmadik felekkel, akik nem végeznek feladatokat vagy szolgáltatásokat a nevünkben, kérjük, tudassa velünk ügyfélszolgálati képviselőinket a (800) 331-3340 telefonszámon, és küldjön e-mailt a következő címre: [email protected]; vagy írjon nekünk: 3318 Lakemont Boulevard, Fort Mill, SC 29708.

Ha nem szeretne promóciós információkat kapni, kérjük, tudassa velünk a beállítások módosításával a “Fiókom” részben. Felhívjuk figyelmét, hogy az e-mailek gyártási ütemezése miatt előfordulhat, hogy olyan e-maileket kaphat, amelyek már éles állapotban vannak.
Ha törölni szeretné az összes online fiókadatát adatbázisunkból, jelentkezzen be oldalunk “Fiókom” részébe, és távolítsa el szállítási címét, számlázási címét és fizetési adatait. Felhívjuk figyelmét, hogy az adott tranzakció kiszolgálása és nyilvántartása érdekében adatokat tárolhatunk az egyes értékesítési tranzakciókról.

Harmadik fél linkjei
Annak érdekében, hogy megnövelt értéket nyújtsunk Önnek, harmadik féltől származó hivatkozásokat is elhelyezhetünk webhelyünkön. Ezek a hivatkozott webhelyek különálló és független adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Ezért nem vállalunk felelősséget ezen linkelt oldalak tartalmáért és tevékenységeiért. Ennek ellenére igyekszünk megvédeni webhelyünk integritását, és szívesen fogadunk minden visszajelzést a hivatkozott webhelyekkel kapcsolatban (beleértve azt is, ha egy adott hivatkozás nem működik).

Kérdések és visszajelzések
Örömmel fogadjuk kérdéseit, megjegyzéseit és aggályait az adatvédelemmel kapcsolatban. Kérjük, küldjön el nekünk minden visszajelzést, amely az adatvédelemmel vagy bármilyen más problémával kapcsolatos.

Csak online szabályzat
Ez az online adatvédelmi szabályzat csak a weboldalunkon keresztül gyűjtött információkra vonatkozik, az offline gyűjtött információkra nem.

Felhasználási feltételek
Kérjük, látogasson el az Általános Szerződési Feltételek szakaszba is, amely meghatározza a weboldalunk használatát, a felelősség kizárását és a felelősség korlátozásait.

Szabályzatunk változásai
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsuk, de figyelmeztetni fogjuk Önt, ha változások történtek, az adatvédelmi nyilatkozat tetején feltüntetve az utolsó frissítés dátumát. Javasoljuk, hogy tekintse át adatvédelmi nyilatkozatunkat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette, hogyan fogják felhasználni az Ön által megadott információkat.