+420 606 666 064 Podpora Příhlásit se

Digitální nápisy Osvědčené postupy

Využijte digitální nápisy na maximum díky našemu průvodci osvědčenými postupy pro digitální nápisy.

Provedli jste průzkum a s profesionálním dodavatelem digitálních nápisů jste spolupracovali na implementaci vašeho řešení. Ale co teď? Jak si můžete být jisti, že vaše řešení digitálních nápisů funguje naplno, přináší vašemu podniku nespočet výhod a přináší výsledky? V tomto průvodci osvědčenými postupy pro digitální nápisy zjistíte, proč jsou digitální nápisy tak účinné, jak vytvořit solidní strategii obsahu digitálních nápisů a jaké jsou nejlepší postupy pro digitální nápisy, pokud jde o design a umístění.

Proč jsou digitální nápisy důležité?

Není pochyb o tom, že digitální nápisy přinášejí výsledky. Ale proč? Digitální nápisy umožňují podnikům využít umění smyslového marketingu a zapojit různé oblasti lidské psychiky. Podívejme se na tyto psychologické oblasti zájmu, které je třeba vzít v úvahu při plánování obsahu digitálních nápisů, aby tato důležitá součást marketingové strategie v obchodě byla co nejefektivnější.

Upozornění: První oblastí psychologického zájmu, díky kterým jsou digitální nápisy tak důležité, je vnímání. Digitální nápisy jsou skvělým nástrojem, jak vizuálně upoutat pozornost cílové skupiny. Nicméně jako lidé jsme se vyvinuli tak, že neživotné podněty v našem prostředí dokážeme „ignorovat“. Pokud jde o strategii obsahu digitálních nápisů, je zásadní porozumět našim vizuálním systémům a tomu, jak úspěšně a ze správných důvodů upoutat jejich pozornost.

Když si změny vizuálního podnětu náš vědomý mozek nevšimne, nazýváme ji „slepota ke změně“. Ke slepotě ke změnám dochází proto, že změny jsou příliš jemné na to, aby vynikly. V rušných prostředích, jako jsou nákupní centra nebo hlavní ulice, se o naši pozornost uchází tolik vizuálních podnětů, že je velmi pravděpodobné, že dojde ke změně vnímání. Aby podněty v takto vizuálně rušném prostředí vynikly, musí překonat takzvaný práh právě znatelného rozdílu (Just Noticeable Difference – JND) a upoutat naši vizuální pozornost. Práh JND je minimální rozdíl v intenzitě dvou podnětů, který je nutný k rozpoznání jejich odlišnosti. Velmi účinnými nástroji pro překonání této hranice jsou například změna barvy, změna jasu, pohyb a použití obličejů.

Vnímání: Další na řadě je vnímání. Vnímání je klíčovou součástí toho, proč je obsah digitálních nápisů tak úspěšný. Podle infografiky společnosti Column Five Media jsou lidé biologicky uzpůsobeni k vizuálnímu zpracování světa, přičemž lidský mozek zpracuje vizuální podněty za čtvrtinu sekundy! Pokud však podnět nedokážeme přečíst nebo pochopit, nemá šanci ovlivnit naše chování. Proto je vnímání důležitou psychologickou oblastí, kterou je třeba mít na paměti při vytváření a navrhování obsahu digitálních nápisů. Při vytváření strategie obsahu digitálních nápisů je klíčové zarámování sdělení. Máme tendenci přeceňovat schopnost druhých lidí porozumět a zpracovat to, protože předpokládáme, že když to dokážeme pochopit my, dokáží to i oni. Hlavním cílem by měla být jasná a jednoduchá sdělení, protože nedostatečné porozumění může vést k vyhýbavému chování, které se může projevovat jak vědomě, tak nevědomě.
Paměť: Aby marketingová komunikace ovlivnila naše chování, musí mít vliv na naši paměť. Digitální nápisy jsou dokonalým prostředkem pro zobrazení zapamatovatelného obsahu, který se zákazníkům vryje do paměti. Má-li být naše spotřebitelské chování v budoucnu ovlivněno, musíme být schopni si zapamatovat (ať už vědomě nebo ne) podněty, které mají za cíl ho změnit.

Pokud jde o paměť, je důležité pochopit tuto hierarchii zapamatování a pravidlo vrcholu a konce:

 1. Konec zážitku je velmi zapamatovatelný a má velký vliv na budoucí postoje a vnímání, proto by se na konci obsahu měly objevit klíčové informace.
 2. Pravidlo vrcholu a konce také naznačuje, že další intenzivní pozitivní nebo negativní emocionální momenty v rámci zážitku, jako je například pohodlí, komfort, potěšení nebo frustrace, vytvářejí nezapomenutelný dojem.

Z toho pak vyplývá, že začátek a střed zážitku nemusí být nutně zapamatovatelný, pokud neobsahuje nějaké emocionální vrcholy.

Nyní se podíváme na umístění obrazovky. Vstupní a výstupní obrazovky se správným obsahem načasovaným pro tuto fázi zákaznické cesty mohou pomoci utvářet zákazníkův zážitek a vytvářet emocionální vrcholy. Mohou mít zásadní vliv na chování a vytvářet pozitivní emocionální reakce a vzpomínky na návštěvu.

Emoce: Klíč k odemknutí zapamatovatelného a působivého obsahu digitálních nápisů, který vede k výsledkům? Samozřejmě, že emoce! Když přemýšlíte o typu obsahu digitálních nápisů, který chcete prezentovat, zvažte roli emocí. Vyvolání emocionální odezvy u publika je zásadní pro vytvoření kreativy, která bude mít dopad na vaše podnikání. Studie ukazují, že je pravděpodobnější, že budeme mluvit a sdílet marketingový materiál, který v nás vyvolá emotivní reakci.

Strategie obsahu digitálních nápisů

Jednou z největších výhod digitálních nápisů je, že vytváření a správa obsahu je neuvěřitelně snadná – v některých případech až příliš snadná. Pokud si nedáte pozor (a pokud nemáte základní počítačové a návrhářské dovednosti, jakož i základní osvědčené postupy pro digitální nápisy), můžete se snadno nechat unést a vytvořit naprostý nepořádek v obsahu, který nepřinese výsledky, které vaše firma potřebuje.

Bez jasné strategie obsahu digitálních nápisů si zaděláváte na problémy. Zde jsou základní otázky, které je třeba si položit, než začnete vytvářet obsah digitálních nápisů. Po zodpovězení těchto otázek budete mít jasnou představu o tom, jaký typ obsahu budete potřebovat, jak jej chcete obměňovat a jaká je optimální frekvence aktualizací.

 • Kdo je vaše publikum (kdo se bude dívat na obrazovky)?
 • Mění se vaše publikum v průběhu dne, týdne, měsíce nebo sezóny?
 • Jaké jsou tři hlavní cíle, kterých chcete dosáhnout pomocí digitálních nápisů?
 • Kde jsou ve vaší firmě umístěny obrazovky? Kde jsou namontovány a jak daleko jsou od vašeho publika?
 • Jaká je průměrná doba pobytu sdělení na vašich obrazovkách?
 • Jaká tři hlavní sdělení chcete prostřednictvím svého nápisu předat?
 • Jak chcete svá sdělení předat? (POZNÁMKA: Sdělení se netýkají výhradně kopií – můžete komunikovat a předávat sdělení o své značce a zážitku, který se snažíte vytvořit, i bez textu. Například lifestylové obrázky a animace mohou ovlivnit pocity diváků a doplnit energii a náladu, kterou chcete navodit).
 • Kdo bude zodpovídat za správu obsahu?
 • Máte k dispozici všechny potřebné zdroje?

Obsah digitálních nápisů

Při tvorbě obsahu digitálních nápisů to může být docela těžké. Abychom vám pomohli začít a řídit vaši strategii obsahu digitálních nápisů kvalitním obsahem, níže jsme pro vás připravili několik věcí, které je třeba zvážit, a osvědčené postupy.

Typy obsahu

Při vytváření obsahu digitálních nápisů je snadné cítit se zahlcený množstvím typů obsahu. Naše rada? Snažte se co nejvíce míchat typy obsahu a především se vyhněte generickému značkovému obsahu. Jeho vliv na chování publika se omezuje na upozornění na přítomnost obchodu, pokud je umístěna ve výloze, ale může vážně oslabit účinnost vašeho hlavního sdělení a vašich obsahových smyček. Pokud to však považujete za nezbytné, je nejlepší omezit obecný obsah značky na maximálně dvousekundové „vsuvky“ prokládané zprávami.

Fantastickým typem obsahu je animace a pohyb. Přidání pohybu do strategie obsahu digitálních nápisů může pomoci přitáhnout větší pozornost k vašemu sdělení, což vám pomůže využít emoce a paměť publika. Stejně jako u všeho je však možné mít dobrého příliš mnoho. Animace a pohyb by měly být jednoduché. Přílišná náročnost na pohyblivou grafiku může u diváků vyvolat dezorientující vizuální zážitek. Místo toho se snažte ponechat hlavní sdělení statické a přidejte jemný pohyb do vedlejších prvků na obrazovce.

Dalším skvělým způsobem, jak udržet obsah pro vaše publikum poutavý, je přidání přechodů mezi zprávami a segmenty, které poskytují vizuální signál, že obsah je nový nebo se mění, a pomáhají tak překonat hranici JND, o které jsme se zmínili dříve.

Ať už zvolíte jakýkoli typ obsahu, ujistěte se, že vyvolává emoce. Ať už se jedná o smích nebo pláč, vztek, strach, štěstí, smutek nebo touhu, pokud dokážete vytvořit kreativní obsah na základě emocí, tím větší je pravděpodobnost, že tento obsah bude mít dopad na chování vašich spotřebitelů.

Lokalizace

Čím relevantnější je obsah pro vaše publikum, tím větší je šance na konverzi v návštěvy a prodeje. Lokalizovat obsah digitálních nápisů v obchodě může být docela náročné, ale ne nemožné, zejména s použitím systému správy obsahu. Lokalizace lze skutečně dosáhnout ve velkém měřítku pouze pomocí pravidel a automatizace. Například s využitím údajů z prodejny vytvořte „značky“, které jsou přiřazeny ke každé obrazovce. Tyto značky mohou obsahovat cokoli z níže uvedených údajů nebo jakékoli údaje, které považujete za důležité pro své podnikání:

 • Průměrná doba zdržení (pro automatické nastavení velikosti seznamu skladeb)
 • Oblíbené kategorie (pro cílení obsahu)
 • Oblast (pro cílení na události)

Systém pro správu obsahu pak na základě těchto značek automaticky rozhodne, který obsah je na jednotlivých místech nejvhodnější.

Dalším skvělým způsobem, jak pomoci vytvořit lokalizovaný obsah, jsou živé akce. Protože jsou události spojeny s místy konání a regiony, můžete pomocí systému správy obsahu automaticky odvodit zařazení obsahu události do seznamu skladeb.

Doba trvání obsahu

Délka obsahu digitálních nápisů je klíčem k úspěchu vašeho hlavního sdělení. Je důležité vypočítat průměrnou dobu zdržení v oblasti kolem konkrétní obrazovky a podle toho upravit délku obsahu a seznamů skladeb. Pokud například zákazníkům trvá šest sekund, než projdou kolem obrazovky, pravděpodobně budou schopni obrazovku číst pouze čtyři sekundy! Jedním ze způsobů, jak vyzkoušet, jak dlouho má být zpráva na obrazovce, je přečíst si ji nahlas. Pokud ji dokážete přečíst nahlas ještě předtím, než opustí obrazovku, měli by být vaši zákazníci schopni zprávu přečíst a pochopit.

Obrazovky v exteriéru nebo na ulici by obvykle měly mít velmi jednoduchá, výrazná a krátká sdělení, aby upoutaly pozornost, protože zákazníci kolem nich rychle procházejí. Krátká doba trvání umožňuje podnikům využít efektu „pouhého vystavení“ a může dokonce umožnit zákazníkům vidět stejnou zprávu dvakrát během typického pobytu. Na druhou stranu obrazovky u pokladen nebo v jiných čekacích zónách mohou obsahovat delší zprávy, protože průměrná doba pobytu na nich je obvykle delší.

Klíčová sdělení je dobré v digitálních nápisech často opakovat. Zvažte použití více než jednoho segmentu, abyste předali stejné sdělení v jiném designu nebo znění.

Především nezapomeňte – pokud nedokážete sdělit zprávu v čase, který máte k dispozici, není pravděpodobně vhodná ani samotná zpráva!

Aktualizace obsahu

Může to znít jako samozřejmost, ale pokud jde o obsah digitálních informačních tabulí, je nesmírně důležité, aby se obsah pravidelně měnil. Pravidelné aktualizace vytvářejí příležitost k tomu, abyste do nich vnesli pohyb, který upoutá pozornost a spustí prahovou hodnotu JND, o níž jsme se zmínili dříve. Doporučujeme, abyste obsah aktualizovali nejméně jednou za tři měsíce. Jinak hrozí, že vaši pravidelní diváci budou obrazovky ignorovat. Zde jsou naše osvědčené postupy pro digitální nápisy, pokud jde o aktualizace obsahu:

 • Vytvářejte více rozvržení nebo verzí stejné zprávy v různých vzhledech.
 • Vytvořte si rozsáhlou knihovnu stálého obsahu, který můžete často obměňovat.
 • Pokud nemáte novou zprávu, kterou byste chtěli zobrazit, měli byste změnit vzhled kampaně, abyste udrželi pozornost diváků. Můžete změnit uspořádání složek zpráv nebo změnit obrázky a barvy.

Design obsahu digitálních nápisů

Pokud jde o návrh obsahu digitálních nápisů, nemusíte být špičkoví grafici, abyste vytvořili kvalitní obsah, který předá vaše hlavní sdělení. Dodržováním těchto osvědčených postupů pro návrh obsahu digitálních nápisů zvládnete základy.

h

Obecné kopírování

Před přidáním všech zvonků a píšťalek musíte nejprve upoutat pozornost zákazníka svou kopií. Obecně platí, že doporučujeme vždy zachovat jednoduchost. Vytvářejte jednotlivá, silná a jasná sdělení a snažte se používat krátké věty s velkým tučným písmem. Kratší slova a fráze se lépe čtou – snažte se o fráze o 3-4 slovech – a mějte na paměti, že jediné slovo může upoutat velkou pozornost!

Zvažte typickou dobu, po kterou se zákazníci zdržují před vašimi digitálními nápisy, a přizpůsobte svou kopii těmto konkrétním oblastem. Každá obrazovka by měla obsahovat pouze jednu cílenou zprávu a obecně vám můžeme zaručit, že doba zdržení bude znamenat co nejkratší zprávy! Například průměrná rychlost čtení u většiny anglicky mluvících dospělých je 3,4 slova za sekundu (200-250 slov za minutu).

Dalším skvělým tipem je používat silná akční slovesa ve stručných větách s jednoduchým jazykem, aby jim diváci snáze porozuměli. Ideální je rozdělit delší myšlenky do více částí.
– uvědomte si, že diváci nemusí mít šanci vidět všechny snímky v sérii, a ujistěte se, že kopii nerozložíte v čase – to není dobrý postup pro udržení pozornosti vašich spotřebitelů! Nezapomeňte, že každá zpráva by měla obsahovat výzvu k akci, například:

 • Přihlaste se do našeho systému odměn!
 • Kupte si jeden a získejte jeden zdarma, ještě dnes!
 • Pošlete nám svůj názor!
 • Sledujte nás na sociálních sítích!

Víme také, že vizuální podněty, které vidíme, jsou na rozdíl od čtení mnohem účinnější, pokud jde o paměť. Z tohoto důvodu se snažte používat obrázky jako náhradu textu, kdykoli je to možné.

Prohlížení kuželů

Zorný kužel označuje efektivní směry pohledu, z nichž lze displej vidět okem bez artefaktů a zkreslení, které by znemožnily jeho zamýšlené použití a snížily vizuální výkon.

Zobrazovací kužel displeje určuje:

 • Fyzická velikost
 • Umístění a pozorovací úhel displeje podle jeho technických specifikací
 • Překážky (sloupky, zábrany, uliční mobiliář atd.)
 • Zobrazovací kužely jsou důležité, protože mohou být použity k definování publika displeje, včetně typické doby zdržení, což následně pomáhá definovat specifikace obsahu. Ačkoli není praktické měřit všechny weby, můžete vzít reprezentativní výběr svého obchodního majetku a vytvořit profily, které pak lze na základě těchto klíčových kritérií aplikovat na všechny vaše obchody.

Velikost textu a písma

Velikost textu je důležitou složkou při předávání sdělení. Text musí být navržen s ohledem na pozorovací kužel. Obecně platí, že velikost písma musí být co největší, zejména u hlavních sdělení. Absolutně nejmenší velikost písma, kterou byste měli používat, je 20-30 bodů při pozorovací vzdálenosti 10 stop. Obecné pravidlo zní, že text by se měl zobrazovat o jeden palec vyšší na každých 10 stop vzdálenosti mezi zákazníkem a obrazovkou.

Níže uvedená tabulka uvádí minimální velikosti, které je třeba použít k zajištění čitelnosti při různých pozorovacích vzdálenostech. Použijte ve spojení s vašimi známými pozorovacími kužely/profily prodejen k určení standardů návrhu.

Pozorovací vzdálenost v metrech na 55″ displeji

1
2
3
5
10
15
20

Velikost písma

12
19.66
9.83
6.55
3.93
1.97
1.31
0.9

24
39.32
19.66
13.11
7.86
3.93
2.62
1.97

48
78.62
39.32
26.21
15.73
7.86
5.24
3.93

80
131.00
65.52
43.68
26.21
13.11
8.74
6.55

120
196.38
98.27
65.52
39.32
19.66
13.11
9.83

150
245.32
122.82
81.90
49.14
24.57
16.38
12.29

Co se týče písma, vždy doporučujeme zachovat jednoduchost a používat bezpatkové písmo, které zajistí nejlepší čitelnost.

1

Umístění

Pokud jde o umístění obsahu digitálních nápisů, existuje několik klíčových rad. Jak jsme již uvedli, nejúčinnější sdělení kombinují krátký text a jednoduché obrázky, grafiku a animace. Měli byste však vzít v úvahu vytvoření vizuální hierarchie sdělení. Vždy dbejte na to, aby se nejdůležitější části vašich sdělení objevily u publika jako první. Mezi další tipy patří:

 • Ke zvýraznění položek použijte jas a barevný kontrast.
 • Použití barev a vysokého kontrastu mezi popředím a pozadím může usnadnit vnímání obsahu.
 • Snažte se pro konfiguraci obrazovky používat co nejvíce standardních poměrů stran (16:9). To usnadňuje opětovné použití videí a obrázků z jiných marketingových reklamních médií a zároveň zkracuje dobu potřebnou pro návrh a přeformátování.
 • Obrázky umístěte vlevo a text vpravo. Mozek je při zpracování obrazů umístěných vlevo efektivnější.

Jas

Bez dostatečného jasu nebude váš obsah za jasných podmínek vidět. Volba velmi jasných displejů pro digitální nápisy s jasem až 6000 nitů zajistí, že váš obsah bude snadno viditelný a čitelný na přímém slunečním světle, například ve výlohách nebo venkovních skříních, bez rušivých odlesků od okolního skla a odrazů.

Systém správy obsahu digitálních nápisů

Jakmile se rozhodnete pro strategii obsahu digitálních nápisů a vytvoříte obsah, který chcete prezentovat, nemůže být jeho správa jednodušší. Se systémem pro správu obsahu digitálních nápisů, který je vhodný pro mobilní zařízení, můžete snadno dohlížet na obsah digitálních nápisů. Díky platformám, jako je Mood Harmony, máte možnost převzít kontrolu nad všemi mediálními řešeními v obchodě. Díky našemu systému správy obsahu, který je vhodný pro mobilní zařízení, můžete snadno dohlížet na hudbu, zprávy a digitální nápisy z jediného přihlášení. S podporou našeho robustního a spolehlivého přehrávače audiovizuálních médií můžete řídit všechny prvky své značky v dokonalé harmonii.

Pokud je lokalizace klíčovou součástí vaší strategie obsahu digitálních nápisů, možná jste rychle zjistili, že správa hyperlokalizovaného obsahu v rozsáhlé síti prodejen je velmi pracná. Špičkový systém pro správu obsahu digitálních nápisů, jako je například Mood Harmony, může tento proces automatizovat a odstranit náklady na pracovní sílu.

Automatizace, kterou systémy pro správu obsahu nabízejí, vám nejen pomůže vybrat správný obsah, který se bude přehrávat ve správný čas na správném místě, a integrovat živá data do zpráv z různých vzdálených zdrojů, ale také umožní interním zaměstnancům nadále používat jejich stávající systémy. Pracný systém správy obsahu digitálních nápisů je klíčem k tomu, abyste mohli realizovat dobrou strategii obsahu digitálních nápisů, aniž byste museli vynaložit náklady na zaměstnance.

Jak jsme již zmínili, s určitými základními počítačovými a návrhářskými dovednostmi je správa obsahu digitálních nápisů poměrně jednoduchá, ale abyste se vyhnuli častým chybám, musíte dodržovat některé osvědčené postupy pro digitální nápisy. Důležitější je, že vám to pomůže maximálně využít vaše řešení digitálních nápisů.

 

Potřebujete více informací nebo pomoc? Kontaktujte nás pro více informací. Všechna naše řešení digitálních nápisů se dodávají s kompletním školením a podporou a nabízíme také profesionální služby tvorby a správy obsahu digitálních nápisů.