+48 22 518 01 50 / 51 Wsparcie techniczne Logowanie

NA CZYM POLEGA DIGITAL SIGNAGE

Oprogramowanie Digital Signage – co?, jak? i dlaczego?

Jeśli kiedykolwiek wszedłeś do sklepu lub restauracji i zobaczyłeś cyfrowe ekrany zapełnione treścią, to byłeś świadkiem pracy narzędzi digital signage. Digital signage to technologia, która rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy komunikują się ze swoimi klientami. Przyjrzyjmy się więc, jak działa digital signage i jak dzięki sile wizualizacji można wzbogacić doświadczenie klienta.

Na czym polega Digital Signage?

Digital signage to rodzaj technologii wizualnej, która wykorzystuje ekrany cyfrowe do prezentowania dynamicznego przekazu, zawierającego na przykład obrazy, filmy i animacje. Content jest kontrolowany z poziomu centralnego serwera lub dedykowanego oprogramowania, które umożliwia zdalne aktualizacje i harmonogramowanie wyświetleń. Digital signage jest wykorzystywane w wielu branżach, takich jak handel detaliczny, gastronomia, hotelarstwo, opieka zdrowotna i w zasadzie niemal każdy biznes, jaki można sobie wyobrazić.

W dzisiejszej, szybko pędzącej do przodu erze cyfrowej, firmy nieustannie poszukują innowacyjnych sposobów na przyciągnięcie uwagi swoich docelowych odbiorców. Wykorzystanie dynamicznych, elektronicznych nośników obrazu do przekazywania informacji produktowych lub promowania usług stanowi skuteczny sposób na wzbogacenie całkowitego przekazu w sferze wizualnej zarówno dla klientów, jak i pracowników.

Cyfrowe ekrany wykorzystywane jako narzędzia digital signage mogą występować w formie wyświetlaczy LCD lub LED i są dostępne w różnych rozmiarach i rozdzielczościach. Następnie przekaz odtwarzany jest za pomocą odtwarzaczy multimedialnych, które łączą się z ekranami cyfrowymi i są odpowiedzialne za dekodowanie i wyświetlanie treści. Systemy zarządzania contentem umożliwiają użytkownikom tworzenie, zarządzanie i harmonogramowanie publikacji contentu wyświetlanego na ekranach.

Cyfrowe Menu Boardy

Jak działa promocja z wykorzystaniem digital signage?

Twoja firma może wykorzystać digital signage jako nośnik informacji promocyjnej i sposób na zwiększenie sprzedaży oraz podniesienie poziomu lojalności klientów poprzez wykorzystanie przyciągających uwagę wizualizacji. Poniżej przedstawiamy tylko kilka sposobów na wykorzystanie digital signage w działalności firmy.

Wyświetlacze przyciągające uwagę: Intrygujące wizualizacje na ekranach digital signage mają moc przyciągania wzroku i skupiania uwagi klientów. Jasne i dynamiczne wyświetlacze z żywymi kolorami, urzekającymi obrazami i atrakcyjną ruchomą grafiką są bardzo atrakcyjne wizualnie, co zwiększa szansę, że klienci zwrócą wzrok i skupią uwagę na wyświetlanej zawartości.

Promowanie produktów i ofert: Digital Signage pozwala firmom promować produkty, usługi i oferty specjalne w atrakcyjny wizualnie i dynamiczny sposób. Digital signage stanowi skuteczne narzędzie wywierania wpływu na decyzje zakupowe klientów i zachęcania do zakupów impulsowych, dzięki prezentacji przykuwających uwagę wizualizacji, demonstracji cech produktów lub wyróźnianiu rabatów i promocji.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Digital signage zapewnia elastyczność w zakresie aktualizacji i dostosowywania przekazu w czasie rzeczywistym. Firmy mogą szybko aktualizować cenniki, informacje o stanach magazynowych lub promocjach sprzedaży na posiadanych wyświetlaczach, co zapewnia klientom precyzyjną i aktualną informację. Przekaz czasu rzeczywistego poprawia wrażenia klientów z doświadczenia zakupowego i zwiększa szanse na przekształcenie zainteresowania w sprzedaż.

Wiadomości nakierowane na grupę docelową: Digital Signage daje firmom możliwość personalizacji wiadomości i kierowania ich do określonych segmentów rynku. Kustomizując przekaz w oparciu o dane demograficzne, lokalizację lub zachowania klientów, firmy mogą publikować bardziej precyzyjne i lepiej ukierunkowane na grupę docelową komunikaty. Spersonalizowane wiadomości zwiększają zaangażowanie klientów i sprzyjają budowaniu więzi klienta z marką, co sprzyja poprawie wyników sprzedaży i podniesieniu lojalności klientów.

Budowanie narracji i Branding: Angażujące wizualizacje na ekranach digital signage pozwalają firmom opowiedzieć filozofię marki i nawiązywać więzi z klientami oparte na emocjach. Wykorzystując wizualizacje przykuwające uwagę, budując narrację i przekazd graficzny zgodny z filozofią marki, firmy mogą wywoływać emocje u klientów i zdobywać ich lojalność. Spójny i dobrze zaprojektowany branding w digital signage wzmacnia rozpoznawalność marki oraz buduje zaufanie i lojalność wśród klientów.

Elementy interaktywne: Digital signage może zawierać interaktywne elementy, rozszerzające spektrum narzędzi angażowania klienta doświadczenie marki. Ekrany dotykowe, interakcje oparte na gestach lub kody QR zachęcają klientów do korzystania z oferowanego doświadczenia, umożliwiając im odkrywanie produktów i uzyskiwanie dostępu do dodatkowych informacji. Interaktywne elementy tworzą niezapomnianą i angażującą podróż klienta, wzmacniając więź między klientami a marką.

Co Digital Signage może zrobić dla Twojej firmy?

Digital signage posiada potencjał mogący znacząco wpłynąć na wyniki Twojej firmy, który przejawia się w kilku różnych obszarach. Oto kilka kluczowych korzyści płynących z korzystania z digital signage:

Zwiększona świadomość i widoczność marki

Digital signage pozwala budować obecność marki, produktów i dostępnych promocji w atrakcyjny wizualnie i przyciągający uwagę sposób. Prezentując swoją markę w sposób spójny i widoczny, można zwiększyć jej świadomość i dostępność wśród docelowych odbiorców.

Wzmocnione zaangażowanie klienta

Dynamiczne i interaktywne elementy digital signage przyciągają uwagę klientów i zachęcają ich do angażowania się w interakcję z oferowanym przekazem. Dostarczając zachęcające do interakcji wizualizacje, prezentując istotne informacje i oferując elementy interaktywne, można tworzyć niezapomniane doświadczenia, które zwiększają zaangażowanie i zadowolenie klientów.

Skuteczna reklama i promocja

Digital signage zapewnia skuteczną platformę do reklamowania i promowania produktów, usług i ofert specjalnych. Aktualizowanie i harmonogramowanie wyświetlania treści jest łatwe w sterowaniu, co oznacza wygodę w dopasowaniu przekazu do konkretnych kampanii marketingowych lub promocji sezonowych i maksymalizujację skuteczności działań reklamowych.

Udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym

Dzięki digital signage możesz wyświetlać w czasie rzeczywistym takie informacje jak aktualności, zawartość mediów społecznościowych lub transmitować wydarzenia na żywo. Dla klientów oznacza to dostęp do bieżącej informacji i możliwość zaangażowania się w ich odbiór, co tworzy dynamiczne i aktualne otoczenie obsługi klienta.

Ulepszone doświadczenie klienta

Digital signage może pomóc poprawić calkowite doświadczenie klienta. Treści wspomagające orientację w terenie, jak interaktywne mapy i strzałki kierunkowe wyświetlanie interaktywnego menu, czy prezentacje produktowe, oferują klientom pomoc w odnalezieniu się w danym miejscu i podejmowaniu świadomych decyzji – co zwiększa ich satysfakcję i lojalność.

w

Lepsza komunikacja z pracownikami

Digital signage jest nie tylko skuteczne w interakcjach z klientami, ale jest również przydatne do zwiększenia zaangażowania pracowników. Digital signage można na przykład wykorzystać do wzmocnienia systemu szkoleń, usprawnienia działań onboardingowych, poprawy komunikacji z personelem lub skuteczniejszego przekazywania ważnych informacji. Wykorzystując digital signage w miejscu pracy, można poprawić produktywność pracowników i zmniejszyć liczbę odejsć.

Oszczędność kosztów i czasu

W porównaniu do tradycyjnych oznakowań drukowanych, digital signage eliminuje potrzebę częstego druku i ręcznej aktualizacji prezentowanych treści. Po wdrożeniu, digital signage pozwala na łatwą aktualizację i zdalne zarządzanie contentem, pozwalając oszczędzić zarówno czas, jak i koszty druku w dłuższej perspektywie.

Komunikacja Targetowana i Personalizacja

Digital signage umożliwia dostosowanie komunikatów do konkretnych odbiorców lub lokalizacji. Kierując spersonalizowane treści do określonych grup demograficznych lub obszarów geograficznych, możesz dostarczać komunikaty, które są doskonale rozumiane przez klientów, co zwiększa skuteczność realizowanej komunikacji.

Analityka i wgląd w dane

Monitorując takie wskaźniki jak poziom zaangażowania odbiorcy, statystyki skuteczności contentu i miary zachowań klienckich, można uzyskać cenne informacje na temat skuteczności kampanii digital signage. Podejście oparte na danych pomaga zoptymalizować content i strategię w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników.

Oprogramowanie Digital Signage

Sercem każdej strategii digital signage jest oprogramowanie, które steruje contentem i odpowiada za jego publikowanie. Oprogramowanie Digital Signage służy za centrum sterowania, umożliwiając firmom zdalną aktualizację i jednoczesne zarządzanie contentem wyświetlanym na wielu ekranach. Zapewnia elastyczność w zakresie harmonogramowania wyświetleń, kierowania przekazu w określone lokalizacje i gromadzenia danych analitycznych w celu pomiaru skuteczności działań.

Wybierając dane oprogramowanie digital signage, firmy powinny brać pod uwagę takie czynniki, jak łatwość obsługi, skalowalność, kompatybilność z różnym sprzętem i niezawodne opcje zarządzania contentem. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między funkcjonalnością a prostotą, aby zapewnić płynne UX.

Cyfrowe Menu Boardy

Jak działa oprogramowanie Digital Signage?

Oprogramowanie Digital Signage jest centralnym komponentem, który umożliwia zarządzanie i kontrolę narzędzi Digital Signage. Służy jako interfejs między twórcami contentu a ekranami cyfrowymi, umożliwiając firmom zdalną aktualizację, harmonogramowanie wyświetleń i monitorowanie treści wyświetlanych na ich ekranach. Oto jak działa oprogramowanie digital signage:

Tworzenie i zarządzanie contentem: Oprogramowanie Digital Signage zapewnia platformę do tworzenia i organizowania contentu. Może to obejmować obrazy, filmy, tekst, animacje i elementy interaktywne. Twórcy contentu mogą korzystać z narzędzi do projektowania od początku lub gotowych szablonów dostarczanych wraz z oprogramowaniem do projektowania atrakcyjnych wizualnie i angażujących treści.

Harmonogramowanie i odtwarzanie: Po utworzeniu contentu, oprogramowanie pozwala użytkownikowi zaplanować, kiedy i gdzie określony przekaz zostanie zaprezentowany. Harmonogram może być oparty na porze dnia, dniu tygodnia lub innych predefiniowanych kryteriach. Oprogramowanie czuwa nad tym, by właściwy przekaz został wyświetlony na odpowiednich ekranach w wyznaczonym czasie.

Dystrybucja contentu: Oprogramowanie Digital Signage umożliwia dystrybucję contentu na podłączonych ekranach. Można to zrobić za pomocą różnych metod, takich jak sieci lokalne, Internet lub przechowywanie danych w chmurze. Oprogramowanie czuwa nad skutecznym dostarczeniem contentu na ekrany, w czasie rzeczywistym lub zgodnie z zaplanowanymi aktualizacjami.

Zarządzanie wyświetlaniem: Oprogramowanie zapewnia kontrolę nad poszczególnymi wyświetlaczami lub ich grupami. Pozwala użytkownikowi monitorować status każdego ekranu, dostosowywać ustawienia wyświetlania, takie jak jasność lub głośność, a także zdalnie rozwiązywać wszelkie problemy techniczne. Funkcje zarządzania wyświetlaniem zapewniają, że ekrany działają prawidłowo i dostarczają zaplanowaną zawartość.

Dane analityczne i raportowanie: Oprogramowanie Digital Signage często zawiera funkcje analityczne i raportowania. Pozwala śledzić takie wskaźniki jak poziom zaangażowania odbiorców, skuteczność przekazu i czas pracy ekranu. Te dane pomagają firmom mierzyć skuteczność ich kampanii digital signage i podejmować decyzje oparte na danych w celu optymalizacji treści i ulepszenia strategii.

Integracja i kompatybilność: Oprogramowanie Digital Signage można zintegrować z innymi systemami lub aplikacjami w celu zwiększenia funkcjonalności. Na przykład można przeprowadzić integrację ze źródłami danych, takimi jak kanały mediów społecznościowych, pogodowe interfejsy API lub systemy magazynowe, aby wyświetlać informacje w czasie rzeczywistym. Kompatybilność z różnymi urządzeniami sprzętowymi, takimi jak odtwarzacze multimedialne lub ekrany, jest również niezbędna do płynnego działania całego systemu.

Bezpieczeństwo i uprawnienia: Aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo sieci digital signage, oprogramowanie często zawiera funkcjonalności takie jak uwierzytelnianie użytkowników, kontrola dostępu i procesowanie zatwierdzania treści. Środki te zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi i pozwalają firmom kontrolować, kto może tworzyć, edytować i publikować content.

Jak tworzyć content na potrzeby oprogramowania Digital Signage?

Tworzenie treści digital signage obejmuje staranne planowanie, projektowanie i wdrożenie, by zapewnić skuteczność przekazu i zaangażowanie odbiorców docelowych. Oto kilka prostych kroków, które warto wykonać, aby rozpocząć tworzenie contentu digital signage doskonale dopasowanego do potrzeb firmy.

Krok 1: Zdefiniuj cele i odbiorców docelowych Zacznij od dokładnego określenia celów i założeń dla contentu digital signage. Zidentyfikuj kluczowe komunikaty, które chcesz przekazać oraz konkretne działania lub reakcje, które chcesz wywołać u odbiorców. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę docelowych odbiorców oraz ich dane demograficzne, preferencje i zachowania. Znajomość odbiorców jest kluczowym elementem w procesie tworzenia contentu.

Krok 2: Zaplanuj strategię treści Opracuj strategię dla contentu, która jest zgodna z Twoimi celami i odbiorcami docelowymi. Określ rodzaj contentu, który chcesz prezentować, taki jak oferty promocyjne, informacje o produktach, elementy brandingu lub materiały edukacyjne. Stwórz kalendarz wyświetlania contentu, aby zapewnić stały dopływ aktualnych i istotnych treści. Weź pod uwagę takie czynniki jak promocje sezonowe lub nadchodzące wydarzenia, które mogą mieć wpływ na strategię dotyczącą contentu.

Krok 3: Zaprojektuj angażujące wizualizacje Zaprojektuj atrakcyjne wizualnie i przyciągające uwagę wizualizacje dla treści digital signage. Używaj wysokiej jakości obrazów, filmów, animacji i grafik, które są zgodne z tożsamością Twojej marki. Upewnij się, że grafika jest przejrzysta, czytelna i zoptymalizowana pod kątem rozmiaru i rozdzielczości danego wyświetlacza. Zastosuj kontrastujące kolory, atrakcyjną typografię i hierarchię informacji, aby kontrolować poziom zaangażowania odbiorców.

Krok 4: Stwórz przekonujące komunikaty Stwórz zwięzłe i angażujące komunikaty, które skutecznie przekazują kluczowe informacje. Zachowaj zwięzłość tekstu i używaj pogrubionych nagłówków, wypunktowań lub fraz zachęcające do aktywnego działania, aby przyciągnąć uwagę i ułatwić szybkie zrozumienie przekazu. Dostosuj język i ton do odbiorcy, aby lepiej komunikować się z docelowymi odbiorcami. Rozważ włączenie lokalnych lub spersonalizowanych komunikatów, aby zwiększyć ich trafność.

Krok 5: Testuj, zmieniaj i aktualizuj Przed sfinalizowaniem treści digital signage, przetestuj je na rzeczywistym wyświetlaczu, aby upewnić się, że zastosowany przekaz posiada optymalną czytelność i atrakcyjność wizualną. Oceń, jak prezentuje się przekaz z różnych odległości i pod różnymi kątami. Uzyskaj informacje zwrotne od współpracowników lub potencjalnych widzów, aby ocenić jego skuteczność. Analizuj wskaźniki wydajności i dane dotyczące zaangażowania użytkowników, aby iterować i udoskonalać strategię dotyczącą treści. Regularnie aktualizuj treść, aby była świeża, istotna i dostosowana do zmieniających się celów biznesowych.

Pamiętaj, że przekaz digital signage powinien być dynamiczny i przykuwać uwagę, co pozwoli utrzymać zainteresowanie odbiorcy na wymaganym poziomie. Eksperymentuj z różnymi formatami treści, elementami interaktywnymi lub integracją danych w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć zaangażowanie klientów. Monitoruj skuteczność przekazu za pomocą danych analitycznych i dostosuj do tak, aby wpływ na odbiorcę był optymalny.

Perfekcyjne wykorzystanie elementów wizualnych, tworzenie przekazu na potrzeby digital signage może wymagać zaangażowania do pracy grafików, copywriterów i specjalistów ds. marketingu. Rozważ współpracę z profesjonalistami lub agencjami specjalizującymi się w tworzeniu digital signage, aby zapewnić wysokiej jakości i efektowne wizualizacje, które zmaksymalizują potencjał wyświetlaczy digital signage.

Najlepsze pakiety oprogramowania Digital Signage

Wybór najlepszego rozwiązania jest oczywiście subiektywny, ale Mood jest dumny ze swojego produktu: Mood Harmony™ – platformy Brand Experience. Harmony to nasze autorskie oprogramowanie do sterowania contenem klasy “wszystko w jednym”, stworzone do sterowania przekazem za pomocą pojedynczego urządzenia i konta użytkownika. Oto kilka kluczowych aspektów, które sprawiają, że Harmony zalicza się do oprogramowania najwyższej jakości przeznaczonego do zarządzania przekazem digital signage:

Tworzenie i zarządzanie contentem: Harmony umożliwia użytkownikom tworzenie i zarządzanie contentem przeznaczonym dla wyświetlaczy Digital Signage. Oferuje szereg narzędzi projektowych i szablonów ułatwiających tworzenie przekazu atrakcyjnego wizualnie i angażującego odbiorców. Użytkownicy mogą dostosowywać układy, dołączać obrazy, filmy, animacje i elementy interaktywne, aby tworzyć efektowne wizualizacje.

Harmonogramowanie i zarządzanie listami odtwarzania: Harmony umożliwia użytkownikom tworzyć harmonogramy wyświetlania i zarządzać dystrybucją contentu z poziomu jednego konta użytkownika. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs do grupowania contentu w listy odtwarzania i ustawiania określonych czasów odtwarzania. Użytkownicy mogą tworzyć harmonogramy dystrybucji różnorodnych treści, by pojawiały się one w określonych porach dnia, dniach tygodnia lub zgodnie z planami określonych kampanii lub promocji.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym i zarządzanie zdalne: Platforma Harmony obsługuje aktualizacje w czasie rzeczywistym, umożliwiając użytkownikom zdalne wprowadzanie zmian w przekazie i listach odtwarzania. Funkcja ta umożliwia firmom aktualizowanie przekazu digital signage o najnowsze informacje, promocje lub zmiany w czasie rzeczywistym, bez konieczności fizycznej interwencji w każdej lokalizacji posiadającej wyświetlacz.

Dane analityczne i raportowanie: Harmony zapewnia funkcje analityczne i raportowe do śledzenia wydajności kampanii digital signage. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wskaźników, takich jak zaangażowanie widzów, skuteczność treści i czas pracy ekranu, aby uzyskać wgląd w wpływ ich wysiłków związanych z oznakowaniem. Podejście oparte na danych pomaga firmom podejmować świadome decyzje i optymalizować strategie dotyczące publikacji.

Wsparcie i profesjonalne usługi: Mood Media Media zapewnia dedykowane usługi wsparcia, aby pomóc użytkownikom we wdrażaniu i zarządzaniu platformą Harmony. Oferujemy wsparcie klienta, zasoby szkoleniowe i konsultacje, aby pomóc firmom zoptymalizować ich kampanie digital signage. Ponadto dostępne są profesjonalne usługi, takie jak tworzenie contentu, projektowanie i konsultacje strategiczne, co pozwala zwiększyć całkowitą skuteczność działań związanych z digital signage.

Harmony wyróżnia się jako rozwiązanie oferujące wyjątkowe oprogramowanie do obsługi Digital Signage ze względu na bogatą w funkcje platformę, przyjazny dla użytkownika interfejs, opcje kustomizacji, skalowalność, narzędzia do tworzenia contentu, możliwości generowania danych analitycznych oraz doskonałe wsparcie i obsługę. Korzystając z oprogramowania Digital Signage Harmony, można skutecznie zarządzać i ulepszać kampanie digital signage, by tworzyć doświadczenia wizualne, które angażują odbiorców i napędzają sukces biznesowy.

Usprawnij swój biznes dzięki Digital Signage i nie tylko

W badaniu Mood Media z 2022 r. dotyczącym trendów w sklepach stwierdzono, że angażujące treści digital signage mają największy wpływ na decyzje zakupowe konsumentów, a 26% z nich twierdzi, że przekazd digital signage skłonił ich do dokonania zakupu.

Aż 90% kupujących twierdzi, że jest bardziej prawdopodobne, że ponownie odwiedzą firmę, która wykorzystuje muzykę, wizualizacje i zapach w swoich placówkach. Odpowiednia kombinacja wrażeń wzrokowych, dźwiękowych i zapachowych wprawia kupujących w nastrój zwiększający chęć dokonania zakupu, co z kolei przekłada się na poprawę wyników sprzedażowych i budowanie lojalności wobec marki,

Mood Media będąc pojedynczym ośrodkiem odpowiedzialny za dostarczanie kompleksowych rozwiązań tworzących doświadczenie klienta, czyni proces budowy lojalności klientów jeszcze łatwiejszym, eliminując potrzebę korzystania z usług wielu dostawców. Mood dostarcza oprogramowanie i sprzęt Digital Signage, a także programy muzyczne, komunikaty dźwiękowe, rozwiązania marketingu zapachowego i systemy audiowizualne, co pozwala kompleksowo obsłużyć proces tworzenia angażującej atmosfery Twojej firmy. Zapewniając wyjątkową obsługę klienta i dostarczając angażujące doświadczenia w sklepie, Twoja firma może mieć większy wpływ na wyniki finansowe.