+48 22 518 01 50 / 51 Wsparcie techniczne Logowanie

Handel detaliczny przyszłości: Najważniejsze doniesienia z ShopTalk 2024

Uczestnicy ShopTalk 2024, konferencji gromadzącej wpływowych graczy na rynku detalicznym, mieli przez cztery dni możliwość wzięcia udziału w niesamowitej mieszance ważnych dla branży wystąpień, warsztatów i nawiązania znaczących relacji biznesowych. Podczas wydarzenia zaprezentowano partnerów oferujących najnowsze technologie, a wizyta u każdego z nich stanowiła wgląd w przyszłość branży. I gdy już myślałeś, że nie może być lepiej, nastąpił finał wydarzenia w postaci koncertu na plaży z udziałem nikogo innego jak samego Ludacrisa.

ShopTalk jest świadectwem odporności, zdolności adaptacyjnych i innowacyjności ekosystemu handlu detalicznego. Zakres tematyczny wydarzenia objął takie zagadnienia jak:

  • Transformacja strategii cyfrowej poprzez personalizację i sztuczną inteligencję.
  • Przekaz i zaufanie do brandu.
  • Ujednolicone doświadczenia i płynne mapowanie podróży klienta.
  • Sieci mediów detalicznych (RMN) i czynniki zmian w handlu detalicznym.

Te koncepcje to nie tylko modne hasła; to wyzwania, możliwości, nawet imperatywy, które kształtują współczesny handel detaliczny.

W Mood Media rozumiemy znaczenie tych tematów, ponieważ naszym celem jest bycie na czele tych zmian i dostarczanie najnowocześniejszych cyfrowych rozwiązań dla handlu detalicznego. Oto niektóre z naszych spostrzeżeń i wniosków z tego wydarzenia.

Zaawansowana segmentacja klientów

Zrozumienie klientów stało się ważniejsze niż kiedykolwiek, co tłumaczy rosnące zainteresowanie technologiami segmentacji klientów. Wykorzystując zaawansowaną analitykę i sugestie oparte na algorytmach SI, sprzedawcy detaliczni mogą uzyskać głęboki, kompleksowy wgląd w zachowania, preferencje i potrzeby swoich klientów.

Na ShopTalk wspomniano wielokrotnie, że współcześni marketerzy w coraz większym stopniu polegają na modelach segmentacji klientów, aby spersonalizować swoje działania i stworzyć doświadczenia rezonujące z potrzebami klientów. Zastępując podstawowe dane demograficzne wiedzą psychograficzną i behawioralną, sprzedawcy detaliczni identyfikują unikalne segmenty klientów i tworzą ukierunkowane strategie, by zaangażować i zachwycić każdą grupę odbiorców.

Segmentacja klientów pozwala markom dostarczać spersonalizowane doświadczenia na dużą skalę. Z pomocą sztucznej inteligencji (SI) i maszynowego uczenia się (ML), sprzedawcy detaliczni mogą w czasie rzeczywistym analizować niesamowite ilości danych konsumenckich, aby identyfikować wzorce i przewidywać przyszłe zachowania. Zdolność ta pozwala sprzedawcom przekazywać właściwe treści, produktu lub oferty właściwemu klientowi we właściwym czasie.

Zastosowania personalizacji wykraczają poza marketing. Pozwala ona również tworzyć spójne, dostosowane do potrzeb nabycy doświadczenie w każdym punkcie styku: od momentu, w którym klient odkrywa markę, aż po działania posprzedażowe. Wykorzystując wiedzę na temat segmentacji, sprzedawcy detaliczni mogą zoptymalizować wszystko – asortyment produktów, ceny, układ sklepu, obsługę klienta. Rezultat? Każda interakcja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Zastanawiło Cię może, że układ sklepu został zaprojektowany tak, by bezobsługowo poprowadzić Cię przez wszystkie alejki? Albo czy dostrzegłeś jak często otrzymujesz spersonalizowane rekomendacje produktów oparte o historię przeglądarki? Te przemyślane akcenty zapadają w pamięć i budują silne więzi z klientami – a to tylko zarys tego, co personalizacja ma do zaoferowania. Doświadczenia skrojone na mirę sprawiają, że lojalni klienci wracają, ponieważ wiedzą, że ich preferencje są rozumiane i zostaną spełnione.

Mood wspiera brandy w personalizacji zaangażowania klientów poprzez łączenie technologii z analityką danych detalicznych. W ten sposób zapewniamy właściwe treści we właściwym czasie, tworząc relacje, które wykraczają poza samą transakcję. Wykorzystując zaawansowaną analitykę i wiedzę opartą na sztucznej inteligencji, sprzedawcy detaliczni mogą sprawić, że każdy klient poczuje się zauważony, wysłuchany i doceniony.

Współpraca na rzecz wartości dla klienta

W erze konsumenta połączonego z całym światem, żadna marka nie jest samotną wyspą. ShopTalk podkreślił, że współpraca i partnerstwa stają się coraz ważniejsze dla sprzedawców detalicznych, którzy chcą dostarczać swoim klientom wartość. Łącząc siły z uzupełniającymi się nawzajem ofertami innych firm, marki mogą dotrzeć do nowych odbiorców, poszerzyć swoją ofertę i stworzyć unikalne doświadczenia, które wyróżnią je na tle konkurencji.

Jednak nie każda współpraca jest sobie równa. Aby naprawdę rezonować z dzisiejszymi klientami, zwłaszcza z pokoleniem Z, partnerstwa marek muszą oferować jasną i atrakcyjną propozycję wartości. Badanie McKinsey dotyczące trendów w zakupach świątecznych wykazało, że pokolenie Z było jedynym pokoleniem, dla którego jakość była ważniejsza niż cena. Chociaż nadal szukają najlepszych cen, nie chcą iść na kompromis w kwestii jakości. Dodatkowo, pokolenie to znane jest ze swoich wymagających gustów oraz pragnienia autentyczności i przejrzystości. Chcą wiedzieć, co jest w tym dla nich i mogą szybko dostrzec partnerstwa, które wydają się wymuszone lub nieautentyczne.

Sprzedawcy detaliczni muszą wyjść poza powierzchowne dane demograficzne, tylko tak są w stanie oferować klientom wartość jaką jest współpraca z marką. Identyfikacja kluczowych trendów, wartości i aspiracji pomaga sprzedawcom znaleźć partnerstwa, które są zgodne z priorytetami klientów i zapewniają znaczącą wartość.

Jednym ze sposobów na to jest współpraca z influencerami, którzy mają wyjątkową zdolność do kształtowania preferencji i zachowań swoich followersów. Taka kooperacja pozwala sprzedawcom lepiej określić, co rezonuje z ich grupą docelową i jednocześnie angażuje społeczność i wiarygodność zapewnianą przez influencerów.

Tworzenie kultury partnerstwa, w której priorytetem są klienci, wymaga dostarczania spersonalizowanych usług o wartości dodanej. Wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia i platformy, takie jak te zawarte w ofercie Mood, sprzedawcy detaliczni mogą przełamać dotychczasowe schematy i wejść we współpracę wielowymiarową.

Na przykład, nasze cyfrowe oznakowanie detaliczne i systemy zarządzania treścią umożliwiają zespołom szybką i łatwą aktualizację wiadomości i promocji w wielu punktach styku, zapewniając spójne i spójne doświadczenie marki. Nasze narzędzia do analizy danych zapewniają wspólny wgląd w informacje o klientach, umożliwiając zespołom podejmowanie świadomych decyzji i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby i preferencje. Takie podejście zwiększa wydajność operacyjną oraz zaangażowanie i lojalność klientów.

Znaczenie doświadczenia pracownika

Brand associates, czyli pracownicy sklepów i marek, są często twarzą marki, a ich interakcje z klientami mogą sprawić, że podróż zakupowa będzie udana lub nie. Jedna trzecia klientów opuści markę, którą kochają, po zaledwie jednym złym doświadczeniu, podczas gdy 92% całkowicie porzuci firmę po dwóch lub trzech niemiłych doświadczeniach. Pracownicy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu skutecznego środowiska sklepowego, przekładając wartości i osobowość marki na namacalne doświadczenia klientów. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiedzę o produkcie, umiejętności obsługi klienta czy zdolność do tworzenia niezapomnianych chwil, pracownicy marki mogą przekształcić prostą transakcję w trwałą więź emocjonalną.

Sprzedawcy detaliczni muszą wykorzystać poglądy i wiedzę ekspercką pozyskaną z grup fokusowych i innych metod pozyskiwania pogłębionej informacji, aby w pełni wykorzystać ten cenny zasób. Tylko takie podejście pozwala pracownikom sklepów dzielić się swoimi spostrzeżeniami na przykład w zakresie aranżacji sklepu, merchandisingu, bolączek klientów i potrzeb, które można zaspokoić. Kiedy marki aktywnie słuchają i uczą się od swoich współpracowników, lepiej identyfikują obszary do poprawy i innowacji, jednocześnie umożliwiając stawiając swoich pracowników w roli autentycznych partnerów biznesowych.

Znaczenie pracowników marki wykracza poza poziom sklepu. Ponieważ detaliści napędzają innowacje i rozwój w całej organizacji, muszą również znaleźć sposoby na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów w każdej branży, tworząc kulturę, która ceni i nagradza kreatywność, współpracę i koncentrację na kliencie. Zapewnia to członkom zespołu możliwości rozwoju i kariery.

Zrozumienie kluczowej roli pracowników marki w budowaniu doskonałości doświadczenia klienta jest dla Mood niezwykle ważne. Oferujemy szereg rozwiązań zaprojektowanych tak, aby wspierać naszych klientów we wzmacnianiu pozycji pracowników marki i zbieraniu informacji zwrotnych, co pozwala wzmocnić doświadczenie pracowników w sklepie.

Nawiązaliśmy współpracę w brandem detalicznym w celu stworzenia music boardu dla pracowników, dającego pracownikom marki możliwość przekazywania online bezpośrednich opinii na temat tego jak klienci postrzegają odtwarzany content. Inicjatywa ta pozwoliła marce aktywnie zaangażować pracowników w kształtowanie doświadczenia muzycznego w sklepie, wspierając budowanie utożsamiania się personelu z marką.

Innym wdrożonym przez nas rozwiązaniem z zakresu obsługi pracowników, szczególnie w branży restauracji szybkiej obsługi (QSR), są rozwiązania digital signage na zapleczu, które ułatwiają komunikację z personelem, podkreślają aktualności i kamienie milowe pracowników oraz zapewniają motywację. Wyświetlacze te informują pracowników i pomagają stworzyć poczucie wspólnoty i przynależności. Sprzedawcy detaliczni mogą również wykorzystywać nasze cyfrowe oznakowanie do przekazywania wiadomości od zarządu i ogłoszeń firmowych. Ta bezpośrednia linia komunikacji pomaga wspierać kulturę przejrzystości, zaangażowania pracowników, zaufania i uznania, co jest niezbędne dla satysfakcjonującego doświadczenia pracowników i wysokich wskaźników retencji.

Pracownicy marki są sercem i duszą sprzedaży detalicznej. Sprzedawcy detaliczni powinni wykorzystać ich spostrzeżenia, aby stworzyć kulturę innowacji zorientowanej na klienta.

Odrodzenie marketingu sensorycznego

Po latach koncentrowania się na kanałach cyfrowych i handlu e-commerce, marki na nowo doceniają moc żywych, imersyjnych doświadczeń w budowaniu głębokich relacji z klientami. Uczestnicy ShopTalk odebrali wiadomość o odrodzeniu popularności marketingu sensorycznego i eventów na żywo z wielkim entuzjazmem. Brandy inwestują coraz więcej w tworzenie niezapomnianych momentów, takich jak sklepy pop-up, premiery produktów i koncerty, które angażują wszystkie zmysły i pozostawiają niezatarte wrażenia.

Marketing doświadczeń powinien zapewniać równowagę między inwestycją a wynikami, doświadczenia winny przynosić rzeczywiste wyniki biznesowe. W tym celu warto wcześniej ustalić przejrzyste cele i KPI a następnie wykorzystać dane analityczne do pomiaru faktycznej siły kampanii sensorycznych, na takie wymiary jak świadomość marki, gotowość do zakupu, wyniki sprzedażowe i lojalność klientów. Kilka marek, w tym Crocs, Forever 21 i Coach, potwierdziło, że na tym obszarze warto się skupić.

W Mood Media rozumiemy siłę marketingu empirycznego w kształtowaniu percepcji, aktywizowaniu zachowań i generowaniu wyników biznesowych. Dlatego stosujemy zintegrowane podejście do treści, technologii i danych, aby tworzyć doświadczenia, które głęboko rezonują z klientami.

Nasze usługi są realizowane przez zespół strategów ds. kreatywnych i designerów, którzy specjalizują się w opracowywaniu imersyjnych doświadczeń oddziałujących na wiele zmysłów jednocześnie, które mają za cel tchnąć w brand nową energie za pomocą niestandardowych treści muzycznych i wideo, interaktywnych wyświetlaczy, instalacji i wielu innych narzędzi. Wykorzystując najnowsze technologie, pomagamy markom tworzyć niezapomniane, wielkoskalowe doświadczenia, których skuteczność można zmierzyć. Takie podejście pozwala budować optymalną strategię, w której zabezpieczony jest zwrot z inwestycji.

Odrodzenie marketingu wrażeń jest świadectwem ważnej roli, jaką relacje odgrywają w życiu ludzi w coraz bardziej scyfryzowanym świecie. Tworząc żywe, wciągające doświadczenia, które angażują wszystkie zmysły i pozostawiają niezapomniane wrażenia, marki mogą budować głębsze, bardziej znaczące relacje ze swoimi klientami.

Chcąc wyprzedzić konkurencję, brandy muszą być gotowe na zmiany i innowacje. Staramy się być w czołówce tych trendów i pomagać naszym klientom w poruszaniu się po dynamicznym obszarze handlu detalicznego. Jeśli jesteś gotowy, aby przenieść swoje doświadczenie w handlu detalicznym na wyższy poziom, skontaktuj się z nami klikając tutaj.